Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Władza wykonawcza

Władza wykonawcza

Władza wykonawcza (egzekutywa) - to działalność polegająca na wykonywaniu zadań państwowych mających na celu realizację dobra ogółu ( społeczeństwa ).[1]

Egzekutywa jest władzą bezpośrednio zarządzającą sprawami państwa . Wprowadza ona prawa i obowiązki obywateli w życie, jeśli zgodne są one z konstytucją .

Jest ona jedną z władz określonych w koncepcji trójpodziału władzy . W myśl tej zasady władza ustawodawcza, sądownicza oraz wykonawcza są od siebie zupełnie niezależne, co wyklucza w założeniu alienację władzy oraz despotyzm i autorytaryzm którejkolwiek z nich.

W Polsce

W Polsce organami egzekutywy są Prezydent i Rząd , jako organy konstytucyjne[2]. Jednak do władzy wykonawczej zalicza się również Premiera oraz organy administracji rządowej.

Organem władzy wykonawczej jest także Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ; umocowana w Konstytucji RP ma prawo wydawania rozporządzeń .

Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP ustanawia Państwową Komisję Wyborczą jako sui generis organ władzy wykonawczej. PKW, jako organ pozakonstytucyjny, nie ma prawa do wydawania rozporządzeń, jej wytyczne są wiążące tylko dla organów wyborczych niższego szczebla.

Przypisy

  1. Bogusław Banaszak : Prawo konstytucyjne. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2008, s. 602. . 
  2. Art. 10 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 )

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Władza wykonawcza":

Biskup ...

Autorytet ...

Świadomość społeczna ...

Złota wolność szlachecka ...

Trójpodział władzy ...

Orlęta Lwowskie ...

Rada Najwyższa Narodowa ...

1791 ...

1848 ...

Monarchia despotyczna ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Władza wykonawcza":

204 Kryzys europejskiej myśli demokratycznej (plansza 14) ...

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 11) ...

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 8) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie