Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Wandalowie

grafika przedstawiająca
wojownika wandalskiego ( II w. n.e.)

Wandalowie (Vandali, Vandiliowie) - lud wschodniogermański, którego pierwotne siedziby przez niektórych historyków lokalizowane są w Skandynawii, na terenie północnej Jutlandii. Na szlakach wędrówek pojawili się już w I w. n.e. Pliniusz Starszy i Tacyt wymieniają Vandiliów na terenie dzisiejszej południowej i środkowej Polski, w międzyrzeczu Odry i Wisły. Na Śląsk przybył ich odłam - Sillingowie, od których miałaby się wywodzić nazwa Silesia. Od 2. połowy II w. Wandalowie osiedlili się u wschodnich podnóży Karpat, nad górną Cisą, we wschodniej Słowacji, na Ukrainie Zakarpackiej, w północno-wschodnich Węgrzech i północno-zachodniej Rumunii. Około połowy III w., pod naporem Gotów, część Sillingów wyruszyła na zachód. W 248 odłam Wandalów - Hasdingowie wraz z Gotami plądrowali prowincje rzymskie nad dolnym Dunajem, a pod koniec III w. Hasdingowie, Sillingowie i Swebowie naddunajscy, przekraczając Dunaj, pociągnęli na zachód. Ok. 270 wtargnęli na teren cesarstwa rzymskiego, ale w 278 zostali pobici w Recji. Wyparci z Dacji przez Gotów, przyjęli chrześcijaństwo i w 335 uzyskali od Konstantyna Wielkiego prawo osiedlenia się w Panonii. Naciskani przez Hunów wyruszyli ok. 406 na zachód, gdzie wkroczyli do Galii, którą, doszczętnie złupili. W 409 dotarli do Hiszpanii, gdzie zawiązali federację z Alanami. Od 416 ich królowie nazywali się “reges Vandalorum et Alanorum”. Po konfliktach z Wizygotami i oddziałami rzymskimi skierowali się ku wybrzeżom Morza Śródziemnego, gdzie osiedlili się na obszarze Andaluzji. Od 428 królem zjednoczonych Wandalów i Alanów był Genzeryk. Pod jego panowaniem, w 429 ok. 80 000 Wandalów przeprawiło się przez Cieśninę Ginblartarska, wkraczając do tzw. spichlerza Rzymu, jakim była Afryka Północna. Od 439 Kartagina stała się centrum afrykańskiego państwa Wandalów, skąd prowadzili korsarskie wyprawy, paraliżując handel na Morzu Śródziemnym. Stopniowo opanowali Baleary, Sardynię Korsykę i Sycylię, z której wyruszyła wielka flota Wandalów, w 455 zdobywając i łupiąc Rzym. W 468 rozbili wysłaną przeciw nim flotę cesarstwa wschodniorzymskiego, zmuszając w 474 Konstantynopol do uznania swych zdobyczy w basenie Morza Śródziemnego. Wandalowie nie potrafili uporać się ze słabością własnego państwa i sprzecznymi dążeniami żądnych władzy wodzów. Uzurpacja władzy przez Gelimera dała pretekst do interwencji bizantyjskiego wodza Belizariusza, który w latach 533-534 zniszczył państwo Wandalów.


Inne hasła zawierające informacje o "Wandalowie":

430 ...

Attyla w.), mnicha broniącego tezy odrębności Pomorza od Polski i odwiecznej wrogości polsko-pomorskiej Wandalowie byli wspólnymi przodkami Pomorzan i Polaków. Po śmierci Wandy doszło do ...

Trewir ...

Augustyn z Hippony ...

Kartagina ...

Longobardowie ...

496 ...

Wielka wędrówka ludów ...

Kalendarium historii średniowiecza ...

Węgrzy ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wandalowie":

013. Odrodzenie Europy (plansza 3) ...

023 Schyłek Imperium Rzymskiego (plansza 10) terenach dzisiejszej Albanii, Chorwacji i Czarnogóry. W północnej Afryce swoje królestwo utworzyli Wandalowie, którzy zajęli większą część Kartaginy. Jutowie, Anglowie i Sasi stworzyli swoje ...

023 Schyłek Imperium Rzymskiego (plansza 11) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie