Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Włodzimierz Bolecki

Włodzimierz Bolecki

Włodzimierz Bolecki, pseud. Jerzy Malewski (ur. 13 kwietnia 1952 w Warszawie ) – polski teoretyk i historyk literatury polskiej , profesor Instytutu Badań Literackich PAN , krytyk literacki. Wiceprezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Spis treści

Wykształcenie

Absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie . W 1976 ukończył studia w zakresie filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim . Uzyskał tytuł magistra na podstawie pracy pt. Historia i biografia. "Opowieści biograficzne" Wacława Berenta. W latach 1976–1979 doktorant w Stacjonarnym Studium Doktoranckim w Instytucie Badań Literackich PAN. W 1980 obronił pracę Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym i uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa . W 1991 uzyskał w IBL PAN stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX w. 21 listopada 1996 uzyskał tytuł profesora .

Kariera naukowa

Zawodowo związany z Instytutem Badań Literackich PAN. W latach 1979–1980 pracował jako starszy asystent , a w latach 1981–1991 jako adiunkt . Od 1991 jest kierownikiem Pracowni Poetyki Historycznej. W latach 1992–1996 był docentem , zaś od 1996 jest profesorem IBL PAN. Zasiada w redakcji wydawanego przez IBL dwumiesięcznika "Teksty Drugie". Od 1995 do 2004 był również profesorem nadzwyczajnym i zwyczajnym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Literatury Romantyzmu i Współczesnej. Od 2005 jest także pracownikiem naukowym w Zakładzie Teorii Literatury i Poetyki Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Gościnnie wykładał w wielu uczelniach zagranicznych w Czechach , Danii , Francji , Holandii , Kanadzie , Słowenii , Stanach Zjednoczonych , Szwajcarii , Szwecji , na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii . W latach 2000–2001 pracował jako profesor-gość w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Uppsali .

Zainteresowania

Zajmuje się teorią i historią literatury XX wieku , m.in. twórczością takich autorów jak Wacław Berent , Witold Gombrowicz , Gustaw Herling-Grudziński , Józef Mackiewicz , Czesław Miłosz , Bruno Schulz , Aleksander Wat czy Stanisław Ignacy Witkiewicz .

Działalność w organizacjach naukowych i zawodowych

Zasiada m.in. w Radzie Naukowej IBL PAN oraz Komitecie Nauk o Literaturze PAN. Należy do PEN Clubu , Stowarzyszenia Pisarzy Polskich , Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Od 1 września 2004 do 31 października 2006 był członkiem Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zaś od 1 listopada 2006 jest jej wiceprezesem.

Publikacje

Autor wielu książek, opracowań, artykułów i wywiadów, redaktor wydawnictw zbiorowych. Teksty jego autorstwa ukazywały się w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, kulturalnych, społeczno-politycznych, jak i prasie codziennej. Jego najważniejsze książki to m.in.:

 • Historia i biografia. Opowieści biograficzne Wacława Berenta, Wrocław 1978;
 • Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1982, SERIA: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, pod. redakcją J. Sławińskiego, vol.60.
 • Widziałem wolność w Warszawie. Szkice 1982-1987, [Warszawa I wyd. – 1984, II wyd. – 1989 (pod pseud. Jerzy Malewski);
 • Ciemny Staw. Trzy szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Warszawa 1991;
 • Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku, Warszawa 1991;
 • Ptasznik z Wilna (o Józefie Mackiewiczu), Kraków 1991 (pod pseud. Jerzy Malewski);
 • Wyrok na Józefa Mackiewicza, Londyn 1991 (pod pseud. Jerzy Malewski);
 • Prawdy niemiłe. Eseje, Warszawa 1993;
 • Inny Świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Warszawa 1994;
 • Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym: Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej, Kraków 1996;
 • Rozmowy w Dragonei (z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim), Warszawa 1997;
 • Polowanie na postmodernistów w Polsce, Kraków 1999;
 • Rozmowy w Neapolu (z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim), Warszawa 2000;
 • Ciemna Miłość. Szkice o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kraków 2005;
 • Inna krytyka, Kraków 2006
 • Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu (Zarys monograficzny) (wyd. drugie: uzup., popr. i rozsz.), Kraków 2007

Jest także autorem i współautorem scenariuszy filmów dokumentalnych poświęconych m.in. Józefowi Mackiewiczowi (Jedynie prawda jest ciekawa, 1996, reż. Robert Kaczmarek), Czesławowi Miłoszowi (Czesława Miłosza historia literatury polskiej XX wieku, 1999, reż. Ewa Pytka-Chylarecka) i paryskiej "Kulturze" (Tratwa kultury, 1996, wspólnie z Piotrem Wojciechowskim , reż. Adam Kuczyński). Napisał również scenariusz do filmu fabularnego pt. Ostatni dzwonek (1989) w reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz .

Nagrody

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Włodzimierz Bolecki":

Nadciśnienie tętnicze ...

1972 ...

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie ...

Jura ...

1986 ...

Adam Naruszewicz ...

Pstrąg źródlany ...

Jarząb pospolity ...

Stanisław Szczęsny Potocki ...

Genealogia ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Włodzimierz Bolecki":

234. Polska droga do demokracji (plansza 15) ...

032 Najazdy mongolskie w XIII w. (plansza 9) ...

016a. Polska Piastów (plansza 9) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie