Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Władysław I Herman

Władysław I Herman

Władysław I Herman
książę Polski
Okres panowaniaod 1079
do 1102
Poprzednik Bolesław II Szczodry
Następca Zbigniew i Bolesław III Krzywousty
Dane biograficzne
Dynastia Piastowie
Urodzonyok. 1043
Zmarł 4 czerwca 1102
Ojciec Kazimierz I Odnowiciel
Matka Maria Dobroniega
Żona

Judyta czeska, Judyta Maria salicka

Dzieci

Zbigniew, Bolesław III Krzywousty, nieznana córka, Agnieszka, nieznana córka

Władysław I Herman (ur. ok. 1043 , zm. 4 czerwca 1102 ) – książę z dynastii Piastów , władca Polski w latach 1079 - 1102 .

Spis treści

Młodość

Nie wiadomo nic o młodości Władysława. Według niektórych historyków po śmierci ojca panował na Mazowszu jako lennik brata. Za tą hipotezą przemawia fakt, że w czasie rządów w całym kraju jego główną siedzibą był Płock. Zapewne wtedy zawarł małżeństwo z nieznaną z imienia Polką.

Przedmiotem sporów pozostaje do dziś udział Władysława w buncie przeciw Bolesławowi Szczodremu. Najprawdopodobniej nie wziął w nim czynnego udziału, ale być może odbył się za jego cichą zgodą. Przyjmuje się, że faktyczną władzę w Polsce objął dopiero po śmierci brata - w 1081 lub 1082.

Panowanie

Jego panowanie to okres osłabienia państwa Piastów. Narastały tendencje odśrodkowe, możnowładztwo umacniało się kosztem księcia (Władysław Herman nie zabiegał nigdy o koronę królewską).

Faktyczną władzę sprawował palatyn Sieciech z rodu Starżów - Toporczyków.

W imieniu księcia starał się wzmocnić władze monarszą osłabioną po wygnaniu króla Bolesława Szczodrego , czego wynikiem stały się liczne konflikty z możnymi za panowania Władysława Hermana. W początkowej fazie rządów starał się Władysław o unormowanie stosunków z sąsiadami, dlatego uznał prawa księcia czeskiego Wratysława II do Śląska, przez co musiał płacić za nie trybut. Około roku 1088 po śmierci żony, Judyty Czeskiej, z którą miał syna Bolesława III zwanego Krzywoustym, ożenił się z siostrą cesarza Henryka IV Judytą Marią, co było zgodne z polityką księcia mającą na celu ułożenie pokojowych stosunków z potężnym sąsiadem. Sytuację wewnętrzną państwa komplikowała spora ilość przyszłych kandydatów do tronu, którzy mogli zostać wykorzystani przez opozycje do walki z księciem. Dlatego tez prawdopodobnie z inicjatywy Sieciecha i Judyty Marii otruto w 1089 przybyłego z Węgier syna Bolesława Szczodrego Mieszka Bolesławowica i wysłano w tym samym czasie pierwszego syna Hermana – Zbigniewa do klasztoru w Saksonii umożliwiając Bolesławowi Krzywoustemu przyszłe objęcie tronu po ojcu. Rok następny przyniósł udane wyprawy Sieciecha na Pomorze Gdańskie, dzięki którym udało się je podporządkować Polsce. Książę obsadził ważniejsze grody załogami, a pozostałe kazał spalić. Miało to zapobiec buntom Pomorzan. Mimo to pod koniec roku 1090 obszar ten uniezależnił się i rozpoczął się długi okres walk i najazdów na pograniczu, które dopiero miał uspokoić Bolesław III Krzywousty . W 1091 r. odwetowa wyprawa Sieciecha poniosła klęskę nad Wdą. Od tej pory sytuacja przestała układać się po myśli księcia i Sieciecha. Śląsk się zbuntował w 1093, a tamtejszy komes Magnus z pomocą czeskiego króla i polskich możnych sprowadził do Wrocławia z klasztoru Zbigniewa. Po licznych perypetiach udało się Sieciechowi pokonać Zbigniewa w bitwie nad Gopłem, uwięzić go i odzyskać Śląsk. Jednak coraz silniejsze niezadowolenie w kraju zmusiły go do uwolnienia Zbigniewa w 1097 lub 1099. Zaraz po tym Władysław Herman dla uspokojenia opozycji, mianował swych synów – Zbigniewa i Bolesława III dowódcami wyprawy pomorskiej. Jednak oni za namową możnych zwrócili się przeciwko Sieciechowi i księciu Władysławowi zmuszając Hermana do podziału państwa pomiędzy nich. Ostatecznie nie spowodowało to trwałego pokoju i walki przeciągały się do 1101, kiedy w negocjacjach pod przewodnictwem arcybiskupa gnieźnieńskiego Marcina, Władysław Herman zgodził się na wygnanie swojego palatyna. Prawdopodobnie Sieciech powrócił jeszcze do kraju i został oślepiony.

Podział władzy

Pomiędzy rokiem 1097 a 1100 synowie Władysława ( Zbigniew i Bolesław III Krzywousty ) przy poparciu możnych obalili Sieciecha i wymogli na ojcu podział państwa na dzielnice. Zbigniew otrzymał Wielkopolskę , Kujawy i ziemię sieradzko-łęczycką, Bolesław – Małopolskę i Śląsk , zaś Władysław zatrzymał dla siebie Mazowsze wraz z władzą zwierzchnią nad wszystkimi księstwami.Po śmierci Władysława Hermana w 1102 r. terytorium Polski nadal pozostawało podzielone między dwóch synów monarchy.Dzielnica Zbigniewa obejmowała całą północną część państwa razem z odziedziczonym po ojcu Mazowszem.

Działalność kulturalna

Mimo swojej nieudolności jako władcy Władysław Herman był mecenasem kultury. Fundował liczne kościoły (np. w Inowłodzu), a także tzw. złote kodeksy (m.in.Ewangeliarz Pułtuski). To on przeszczepił na ziemie polskie kult św. Idziego, który miał modlić się za narodziny następcy tronu - Bolesława Krzywoustego.

Bilans rządów Władysława Hermana

Sarkofag Władysława Hermana w katedrze płockiej

Nie ulega wątpliwości, że sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa Polski za panowania Władysława I Hermana była na tyle skomplikowana, że mógłby sobie z nią poradzić jedynie władca bardzo energiczny i o silnej osobowości. On z pewnością takim nie był. Jego bierne zachowanie, by nie rzec apatia , w najbardziej przełomowych momentach panowania może razić. Kto wie, czy nie było to następstwo wieloletniej i bolesnej choroby nóg, na którą, zgodnie z relacją Galla Anonima , cierpiał władca. A może, jak wielu innych, nie tylko polskich władców, wyniesiony został na tron dzięki zbiegowi okoliczności, zaś o władzę przypadkiem zdobytą specjalnie nie dbał, nie mając do tego odpowiedniego temperamentu, odwagi i przebiegłości – atrybutów niezbędnych średniowiecznemu władcy.

Wywód genealogiczny

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolesław I Chrobry zm. 17 czerwca 1025
 
 
 
 
 
 
 
Mieszko II Lambert zm. 10 maja 1034
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emnilda słowiańska zm. 1017
 
 
 
 
 
 
 
Kazimierz I Odnowiciel zm. 28 listopada 1058
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezzon zm. 21 maja 1034
 
 
 
 
 
 
 
Rycheza Lotaryńska zm. 21 marca 1063
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matylda Saksońska zm. 4 listopada 1025
 
 
 
 
 
 
 
Władysław I Herman zm. 4 czerwca 1102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Światosław I zm. 972
 
 
 
 
 
 
 
Włodzimierz I Wielki zm. 15 lipca 1015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Małusza zm. 1002
 
 
 
 
 
 
 
Dobronega Maria Kijowska zm. 1087
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
 
NN zm. po 1018 lub Anna Porfirogenetka zm. 1011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NN
 
 
 
 
 
 
Władysław I Herman, grafika Aleksandra Lessera

Żony

Władysław I Herman był dwu- lub trzykrotnie żonaty. Literatura historyczna nie jest zgodna, czy matka jego syna Zbigniewa była żoną czy konkubiną. Wiadomo o niej, że była Polką, jednak jej pochodzenie pozostaje nieznane. Pojawiła się hipoteza, że mogła pochodzić z rodu Prawdziców[1]. Możliwa jest (choć przyjmowana jako mniej prawdopodobna) także sytuacja, w której małżeństwo z matką Zbigniewa było niesakramentalne (np. zawarte według obyczaju słowiańskiego) [2]. Matka Zbigniewa zmarła lub została oddalona przed około 1080 rokiem.

Żonami Władysława Hermana były:

Judyta Maria była posądzana na dworze o niejasne związki z Sieciechem.

Potomstwo

Córki Judyty Marii :

  • córka (ur. 1089 lub 1090 ) – żona nieznanego księcia ruskiego; dawniej przypuszczano, że był nim Jarosław I, książę włodzimiersko-wołyński ( 1112 - 1118 )
  • Agnieszka (ur. 1090 lub 1091 , zm. 1125 ) – opatka w Gandersheim i Kwedlinburgu
  • córka (ur. 1091 lub 1092 ) – żona nieznanego polskiego możnowładcy; dawniej błędnie identyfikowano ją z Adelajdą , żoną Dypolda III von Vohburga (zm. 1146 ), margrabiego Marchii Północnej
    Prawdopodobnie najstarsza pieczęć polskiego władcy

Ciekawostki

Katedra w Bambergu

Najstarszym polskim dokumentem, który w oryginale zachował się do naszych czasów jest XI-wieczny list Władysława Hermana, akt zwrotu dwóch złotych krzyży. Odbiorcą była katedra w Bambergu ( Bawaria ). Obecnie rękopis ten znajduje się w Niemczech , w archiwum państwowym w Monachium . Dodatkowym walorem tego cennego rękopisu jest to, iż zawiera on odcisk najstarszej pieczęci władców Polski . Pieczęć uwierzytelniała i nadawała moc prawną średniowiecznym dokumentom. Na dokumentach polskich podpis pojawił się dopiero na początku XVI wieku .

Przypisy

  1. Por. K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Wrocław – Warszawa (1992).
  2. por. Szwarc A., Urbański M., Wieczorkiewicz P., Kto rządził Polską, Warszawa 2007

Zobacz też

Bibliografia

  • Balzer O. , Genealogia Piastów , Kraków 1895.
  • Jasiński K. , Rodowód pierwszych Piastów, Warszawa-Wrocław (1992).
  • Szwarc A., Urbański M., Wieczorkiewicz P., Kto rządził Polską, Warszawa 2007.


Inne hasła zawierające informacje o "Władysław I Herman":

Nadciśnienie tętnicze ...

Oddychanie komórkowe ...

Sztuka ...

Władysław Komar ...

1499 ...

Elegia ...

1408 ...

1398 ...

1411 ...

Pokój toruński 1411 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Władysław I Herman":

218b Sprawa polska podczas II wojny światowej (plansza 4) ...

230b Kryzysy ideologiczne, gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej (plansza 4) ...

219 Kultura, nauka i oświata w okresie II wojny światowej (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie