Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Węglowodory

Węglowodory

Węglowodory to organiczne związki chemiczne zawierające w swojej strukturze tylko atomy węgla i wodoru . Wszystkie one składają się z podstawowego szkieletu węglowego (powiązanych z sobą atomów węgla) i przyłączonych do tego szkieletu atomów wodoru.

Węglowodory są podstawowym składnikiem ropy naftowej , która stanowi ich podstawowe źródło w przemyśle . Innym źródłem węglowodorów są procesy tzw. suchej destylacji drewna i zgazowywania węgla. Oprócz tego węglowodory o złożonej budowie pełnią rozmaite role w organizmach żywych (np. karotenoidy ).

Węglowodory ze względu na występowanie wiązań wielokrotnych węgiel-węgiel dzieli się na:

 • nasycone, zwane inaczej alkanami w których nie występują podwójne i potrójne wiązania chemiczne między atomami węgla
 • węglowodory nienasycone , w których te wiązania występują, które dzielą się dalej na:
  • alkeny (olefiny) – zawierające wiązania podwójne (np. etylen ), które ponownie dzielą się na:
   • dieny – zawierające dwa wiązania podwójne, które po raz kolejny dzielą się na:
    • alleny – w których występują skumulowane układy wiązań podwójnych (C=C=C)
    • dieny sprzężone – w których występują dwa wiązania podwójne przedzielone jednym pojedynczym: (C=C-C=C) (np. butadien )
   • polieny – w których występuje więcej niż dwa wiązania podwójne.
  • alkiny – w których występują wiązania potrójne węgiel-węgiel (np. acetylen )
  • węglowodory aromatyczne – w których występują struktury ze specyficznie sprzężonymi układami wiązań podwójnych (np. benzen ).

Inny podział węglowodorów wynika z topologii ich łańcuchów:

 • liniowe – w których występują ściśle liniowe łańcuchy węglowe – np. n- oktan
 • rozgałęzione – w których występują boczne odgałęzienia w łańcuchu – np. izooktan , izopren
 • alicykliczne – w których występują pierścienie węglowe – np. cykloheksan
 • policykliczne – w których występują dwa lub więcej pierścieni cyklicznych, w których część atomów węgla jest "współdzielona" np. naftalen
 • bi- i więcej cykliczne – w których występują dwa lub więcej "przeplatających" się układów pierścieniowych, np. adamantan
 • mieszane – w których występują różne kombinacje układów cyklicznych, liniowych i rozgałęzionych – np. karoten .


Inne hasła zawierające informacje o "Węglowodory":

Łój skład: wolne kwasy tłuszczowe 5%; glicerydy 50%; woski 20%; skwalen 10%; inne Węglowodory 5%; estry cholesterolu 4%; cholesterol 1%; inne sterole 1%; inne substancje ...

Węgiel (pierwiastek) ...

Hydrofobowość które nie posiadają momentu dipolowego (są apolarne ). Typowym przykładem związków hydrofobowych są Węglowodory . Istnieją cząsteczki, które są jednocześnie hydrofilowe i hydrofobowe, gdyż na jednym ...

Freony ...

Metan ...

Dwutlenek węgla ...

Antracyt (węgiel) ...

Halon ...

Gaz koksowniczy ...

Wypalanie traw temperaturach tworzą się znaczne ilości szkodliwych związków takich jak dioksyny czy wielopierścieniowe Węglowodory aromatyczne. Badanie skutkówNa zlecenie Komitetu Badań Naukowych w Akademii Rolniczej , Katedrze ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Węglowodory":

Zanieczyszczenia atmosfery (plansza 10) Węglowodory - pojawiają się w powietrzu w wyniku spalania ropy naftowej, węgla ...

Węglowodory aromatyczne. Areny (plansza 2) e height=434 width=770 > Spis treści Podstawowe pojęcia Struktura benzenu Właściwości chemiczne benzenu Wielopierścieniowe Węglowodory aromatyczne Homologi benzenu Nazewnictwo związków aromatycznych Występowanie i otrzymywanie arenów ...

Zanieczyszczenia atmosfery (plansza 16) le height=380 width=770 > Freony - Węglowodory zawierające węgiel, chlor i fluor. Były stosowane do niedawna w chłodnictwie ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie