Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Uwłaszczenie nomenklatury

Uwłaszczenie nomenklatury

Uwłaszczenie nomenklatury - potoczne określenie procesu prywatyzacji i przejmowania majątku publicznego przez niektórych działaczy nomenklatury partyjnej i państwowej, które pojawiło się na fali przemian ustrojowych w 1989 roku w Polsce i innych krajach bloku sowieckiego. Konwersja władzy politycznej dotychczasowych elit państw komunistycznych na własność ekonomiczną rozpatrywana jest w literaturze naukowej jako proces budowy "kapitalizmu politycznego"[1], którego realny zasięg jest jednak przedmiotem licznych kontrowersji.

Spis treści

"Uwłaszczenie nomenklatury" w polskim dyskursie politycznym

Pojęcie "uwłaszczenia nomenklatury" stało się popularne w dyskursie politycznym i medialnym w Polsce w latach 90. Zwykle pojawiało się w kontekście krytycznej oceny odnoszących się doń procesów. Można było jednak także znaleźć poglądy sugerujące iż przejęcie przez część działaczy d. PZPR majątku publicznego jest niezbędnym elementem pokojowego charakteru transformacji ustrojowej i zapewni włączenie elit dawnej nomenklatury w proces budowania III Rzeczpospolitej .

Wśród osób usprawiedliwiających w różnym stopniu proces "uwłaszczenia nomenklatury" jako konieczny było wielu uczestników Okrągłego Stołu . Swoje racje przedstawiali oni m.in. na łamach Gazety Wyborczej :

"Jeśli ludzie z nomenklatury wejdą do spółek akcyjnych, jeśli staną się jednymi z właścicieli, wówczas będą zainteresowani by tych akcyjnych stowarzyszeń bronić, a system akcyjny niszczy porządek stalinowski." ( Adam Michnik w czerwcu 1989 , w wywiadzie dla belgradzkiego tygodnika „NIN”)
"Chcąc uczynić reformy gospodarcze głębokimi i nieodwracalnymi warto uwikłać ludzi nomenklatury w działalność gospodarczą tak, by osobiście byli zainteresowani w powodzeniu i trwałości reform. W dodatku, gdyby udało się energię i niewątpliwe zdolności tkwiące w nomenklaturze zaprząc do uruchomienia martwych lub półżywych składników majątku narodowego, mogłoby się to opłacić także materialnie. Nie rozpaczam z powodu zaniżonych wycen majątku przechodzącego w ręce spółek nomenklaturowych. Zawsze można przecież oszacować. Że będzie to forma kredytowania? Będzie. Potraktujmy to jako odprawę nomenklatury, która społeczeństwu służyła, nie zasłużyła się, ale tracąc przywileje zaszczyty czuje się wywłaszczona z dorobku dwóch pokoleń. Opowiadam się za odczepnym." (Jerzy Szperkowicz, "Uwłaszczać i nie żałować", Gazeta Wyborcza z dnia 25 września 1989 roku; załącznik c)

Podnoszono również postulat braku rozliczeń z przeszłości:

"To musi być oferta dla całego aparatu… trzeba tym ludziom otworzyć możliwość ubiegania się o przejmowanie na własność części majątku, którym zarządzają jeśli dają nie gorsze od innych gwarancje jego wykorzystania. Na pewno zaś należy im obiecać co najmniej roczne wypowiedzenie z zachowaniem realnej wartości zarobków, zachowanie przywilejów niechby drażniących, wszechstronną pomoc przy podejmowaniu nowego zajęcia czy samodzielnej działalności gospodarczej. Ewentualne wcześniejsze odpowiednio korzystne emerytury. Oraz - co ważne – żadnych osobistych rozliczeń z tytułu ich wcześniejszej działalności." ( Ernest Skalski , Wielki kompromis, Gazeta Wyborcza nr 60, wydanie z dnia 31 lipca 1989, str. 3-4; załącznik d)

Według deklaracji posłów SdRP 90-95% majątku partii zostało przeznaczone na "wypłatę odpraw dla etatowych pracowników lub przekazano na cele społeczne", więc z czasem postulat oficjalnego uwłaszczenia stracił na aktualności.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

MSWiA - Sprawozdanie z likwidacji majątku byłej PZPR

Przypisy

  1. Jadwiga Staniszkis "Political Capitalism" in Poland, East European Politics & Societies, vol.5 (1), 1990


Inne hasła zawierające informacje o "Uwłaszczenie nomenklatury":

Uniwersał połaniecki ...

Ziołorośla ...

Protonotariusz apostolski ...

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" ...

Szlachta zaściankowa ...

O kulcie jednostki i jego następstwach ...

Uwłaszczenie nomenklatury Uwłaszczenie nomenklatury - potoczne określenie procesu prywatyzacji i przejmowania majątku publicznego przez ...

Historia Rosji ...

Wiosna Ludów ...

I Brygada Legionów Polskich ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Uwłaszczenie nomenklatury":

Motyw powrotu w literaturze i filmie (plansza 14) ...

142. Zabór austriacki (plansza 2) ...

133. Wiosna Ludów (plansza 5) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie