Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Uskok

Uskok

Uskok – struktura tektoniczna powstała w wyniku rozerwania mas skalnych i przemieszczenia ich wzdłuż powstałej powierzchni (lub wąskiej strefy zniszczenia), zwanej powierzchnią uskoku (lub strefą uskokową). Uskokom mogą towarzyszyć inne struktury tektoniczne (przyuskokowe podgięcia warstw, fałdy , fleksury ).

Z uskokami związane jest powstawanie zrębów i zapadlisk (np. rowów tektonicznych ). W Polsce jednym z aktywnych uskoków tektonicznych jest uskok kłodnicki .

Podział skrzydeł uskoku

 • Skrzydło zrzucone - masy skalne przemieszczone wzdłuż powierzchni uskoku w dół
 • Skrzydło wiszące - masy skalne przemieszczone w górę
 • Skrzydło spągowe - skrzydło znajdujące się pod powierzchnią uskokową
 • Skrzydło stropowe - skrzydło znajdujące się nad powierzchnią uskokową

Podział uskoków

Uskoki
Od góry:
uskok przesuwczy
(o pionowej powierzchni uskokowej)
• uskok normalny
• uskok odwrócony
 • Ze względu na działające naprężenia:
  • uskoki normalne (powstałe na skutek rozciągania skorupy ziemskiej )
  • uskoki odwrócone (naprężenia ściskające)
  • uskoki przesuwcze (naprężenia ścinające)
   • prawoskrętne
   • lewoskrętne
 • Ze względu na nachylenie i kierunek przemieszczenia:
  • uskoki zrzutowe - przesunięcie w płaszczyźnie pionowej
   • normalne
   • odwrócone
  • uskoki przesuwcze - przesunięcie w płaszczyźnie poziomej
   • normalnoprzesuwcze
   • inwersyjnoprzesuwcze
  • uskoki progowe - przesunięcie w powierzchni pionowej
  • uskoki rotacyjne - wielkość przemieszczenia może się zmieniać wzdłuż biegu powierzchni uskokowej
   • nożycowe
   • zawiasowe
  • nasunięcia - uskoki o powierzchniach nachylonych pod bardzo małym kątem, w których masy skalne są przemieszczone na znaczną odległość
 • Ze względu na nachylenie powierzchni uskokowej:
  • uskoki poziome: kąt upadu (α) = 0°
  • uskoki połogie: 0°< α < 45°
  • uskoki strome: 45° < α < 90°
  • uskoki pionowe: α = 90°
 • Ze względu na stosunek uskoków do regionalnej rozciągłości struktur:
  • uskoki podłużne - równoległe do struktur
  • uskoki poprzeczne - przecinające struktury pod kątem prostym
  • uskoki diagonalne - skośne względem struktur
 • Ze względu ma stosunek wieku powierzchni uskokowej do wieku przemieszczenia:
  • Uskoki pierwotne
  • Uskoki wtórne (odmłodzone)

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Uskok":

Czarny Grzbiet (Karkonosze) ...

Przedgórze Sudeckie będący z nimi w łączności, jednak oddzielony od Sudetów wyraźną linią tektoniczną ( Uskok brzeżny sudecki ).Pofałdowana równina - najwyższe wzniesienie: Ślęża 718 m n.p.m. Od północnego ...

Uskok Uskok – struktura tektoniczna powstała w wyniku rozerwania mas skalnych i przemieszczenia ...

Zapadlisko tektoniczne ...

Ziemia ...

1949 maja – powstało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci . 21 maja – kpt. Zdzisław Broński ps. Uskok, dowódca oddziałów partyzanckich Inspektoratu Lubelskiego WiN , kawaler Virtuti Militari , otoczony przez ...

Źródło ...

Strefa T-T ...

Ryft ...

Orogeneza ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Uskok":

01 Znaki drogowe - tabliczki do znaków drogowych - część 1 (plansza 16) br> T12 – Podłużny Uskok nawierzchni ...

013. Niszcząca i budująca działalność sił endogenicznych (plansza 14) przekroczeniu punktu wytrzymałości skał doprowadziły do przerwania ciągłości warstw i powstania systemu Uskoków i nasunięć. Tak powstały zręby, czyli bloki skorupy ziemskiej, zakończone ze ...

013. Niszcząca i budująca działalność sił endogenicznych (plansza 13) Uskokitektoniczne Niszcząca i budująca działalność sił endogenicznych Zespół skał ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie