Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
(dawniej: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie)
Nazwa łacińskaPontificia Universitas Cracoviensis Ioannis Pauli II

dawniej: Pontificia Academia Theologica Cracoviensis

Nazwa angielskaThe Pontifical University of John Paul II in Cracow

dawniej: The Pontifical Academy of Theology in Cracow

Data założenia8 grudnia 1981
Lokalizacja   Polska , Kraków
Liczba studentów3500
Rektorks. prof. dr hab. Władysław Zuziak
Adresul. Kanonicza 25
31-002 Kraków
CzłonkostwoFIUC, KRUP i KRASP
Strona internetowa uczelni
Budynek UPJPII przy ul. Franciszkańskiej 1
Prezydent Bronisław Komorowski i kardynał Stanisław Dziwisz na konferencji organizowanej przez UP „ Kościół katolicki wobec integracji europejskiej ” we wrześniu 2010 r.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (UPJP2) (wcześniej Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) – przejął tradycje zasłużonego dla kultury narodu i Kościoła w Polsce Wydziału Teologicznego Jagiellońskiej Wszechnicy i kontynuuje to dziedzictwo wieków pod opieką świętego Jana z Kęt, świętej Jadwigi Królowej oraz świętego Józefa Sebastiana Pelczara.

Uniwersytet prowadzi swą działalność naukowo-dydaktyczną na pięciu wydziałach: Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Teologicznym i zamiejscowym - Teologicznym Sekcja w Tarnowie, a także w międzywydziałowych instytutach: Bioetyki , Ekumenii i Dialogu , Języków Obcych , Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II . Trzy wydziały uczelni posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia, dla kierunków: filozofia, historia, teologia wydane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich w uznaniu wysokiej jakości kształcenia. Wydziały Uniwersytetu posiadają prawo nadawania tytułów i stopni naukowych: licencjata, magistra, licencjata kościelnego (stopnia pośredniego między magistrem a doktorem), doktora i doktora habilitowanego. Uczelnia należy do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC) i jej sekcji europejskiej (FUCE), Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP - regulamin KRUP) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Obecnie UPJPII liczy blisko 3500 studentów i 327 pracowników (w tym 221 naukowo-dydaktycznych). Wielkim Kanclerzem uczelni jest ks. dr kard. Stanisław Dziwisz , rektorem od 1 września 2010 roku jest ks. dr hab. Władysław Zuziak , prof. UPJP2.

Spis treści

Historia

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie wywodzi się z najstarszej polskiej uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, związanego od przeszło sześciuset lat z historią naszego miasta i narodu.

Wydział Teologiczny w Krakowie 12 maja 1364 roku król Kazimierz Wielki wydał akt fundacji uniwersytetu ( studium generale ), zatwierdzony uprzednio przez papieża Urbana V. Studium nie posiadało wydziału teologii. Dopiero na prośbę królowej Jadwigi i jej małżonka Władysława Jagiełły ówczesny papież Bonifacy IX, 11 stycznia 1397 roku wydał bullę Eximiae devotionis affectus erygującą Wydział Teologii w Krakowie. Data ta rozpoczyna 600-letnią działalność fakultetu. W akcie fundacyjnym Akademii z 26 lipca 1400 roku Wydział Teologiczny wymieniony został na pierwszym miejscu i odtąd przez wiele stuleci był najważniejszym w krakowskiej uczelni. Zgodnie z zamysłem królowej Jadwigi profesorowie Wydziału włączyli się w dzieło chrystianizacji Litwy. Dzięki ich wystąpieniom na soborach w Konstancji i Bazylei Wydział zdobył sławę i rozgłos nie tylko w Polsce, lecz także poza jej granicami. W okresie dawnej Rzeczypospolitej rektorzy krakowskiej uczelni wywodzili się przede wszystkim z grona teologów. Po przetrwaniu okresu rozbiorów i odzyskaniu przez naród niepodległości w 1918 roku Wydział krakowski - szczycący się wybitnymi profesorami i największą w Polsce liczbą studentów - był jednym z głównych ośrodków polskiej myśli teologicznej. Wychowankowie tego Wydziału znajdowali się wśród kadry naukowej niemal wszystkich polskich wydziałów teologicznych i wielu seminariów duchownych. W czasie II wojny światowej wielu profesorów Wydziału było więzionych przez hitlerowców w obozach koncentracyjnych. Mimo licznych represji i strat personalnych spowodowanych przez okupanta, prowadzono tajne nauczanie. W 1945 roku zespół pracowników naukowych Wydziału został poszerzony o profesorów ze wschodnich ziem polskich (Lwów). W 1954 roku jednostronną uchwałą Rady Ministrów usunięto Wydział Teologiczny z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Decyzja ta nie przerwała jednak jego faktycznej i kanonicznej egzystencji.

W 1959 roku Stolica Apostolska wydała dekret stwierdzający, że "Wydział Teologiczny zgodnie z jego ustanowieniem i charakterem trwa pod kierownictwem jednej władzy kościelnej i na przyszłość ma się kształtować wedle praw ustanowionych przez Stolicę Apostolską". Dzięki staraniom kardynała Karola Wojtyły Wydziałowi został przyznany w 1974 roku zaszczytny tytuł Papieski.

Przełomowym wydarzeniem w dziejach Wydziału Teologicznego w Krakowie było wydanie przez Ojca Świętego Jana Pawła II 8 grudnia 1981 roku motu proprio Beata Hedvigis, na mocy którego ustanowiona została Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, składająca się z trzech wydziałów: teologii, filozofii i historii Kościoła.

19 czerwca 2009 r. Kongregacja Wychowania Katolickiego wydała dekret, w którym wyraziła decyzję papieża Benedykta XVI o przekształceniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, który jest pierwszym w Polsce uniwersytetem o tej randze. Zmiana nazwy oficjalnie nastąpiła 6 stycznia 2010 , kiedy to weszła w życie ustawa podpisana 16 grudnia 2009 przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego o nadaniu nowej nazwy.

W 2008 Papieska Akademia Teologiczna oraz Akademia Muzyczna w Krakowie powołały Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej, którego pierwszym dyrektorem został ks. dr Robert Tyrała. Również w 2008 roku w ramach współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Papieskiej Akademii Teologicznej powstało Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych . Jego hasłem jest "filozofia w nauce", to znaczy tropienie typowo filozoficznych zagadnień, które w jakiś sposób są uwikłane w nauki. Dyrektorem Centrum jest ks. prof. dr hab. Michał Heller , zdobywca prestiżowej Nagrody Templetona .

Wydziały i kierunki kształcenia

Obecnie uczelnia daje możliwość podjęcia studiów na następujących kierunkach prowadzonych na czterech wydziałach i jednym wydziale zamiejscowym w Tarnowie:

  • Wydział Teologiczny
    • Teologia o specjalnościach: Katechetyczno-Pastoralna, Kultura chrześcijańska, Biblia w kulturze, Turystyka religijna, Kapłańska, Katechetyka, Duchowość,Kultura i Edukacja religijna.
  • Wydział Teologiczny w Tarnowie
    • Teologia o specjalnościach: Kapłańska, Katechetyczno-Pastoralna, Socjalno-Charytatywna.

Rektorzy PAT

Rektorzy UPJPII

Afiliowane wyższe seminaria duchowne

Przypisy

  1. Ks. prof. Władysław Zuziak - nowym rektorem . upjp2.edu.pl. [dostęp 2010-05-25].


Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie":

Dziady (zwyczaj) ...

Pęcice ...

Mieszko II Lambert ...

Xiamen ...

Linz ...

Linköping ...

Tampere ...

Växjö ...

I wiek ...

Brno ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie":

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 17) ...

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 14) ...

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 15) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie