Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Na mapach: 51°46'18″N 19°28'23″E / 51.77167, 19.47306

Uniwersytet Łódzki
Nazwa łacińskaUniversitas Lodziensis
Nazwa angielskaUniversity of Lodz
DewizaVeritas et Libertas
Data założenia1945
Lokalizacja   Polska , Łódź
Liczba studentów46 107 (stan na 31.01.2010) (razem ze studiami podyplomowymi)
Rektorprof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
Adres ul. Narutowicza 65
90-131 Łódź
Członkostwo Socrates-Erasmus , Tempus,
INCO-COPERNICUS, ACE ,
Jean Monnet , CEEPUS ,
EUA , AESOP
Położenie na mapie Polski

Uniwersytet Łódzki
Strona internetowa uczelni
Rektorat Uniwersytetu Łódzkiego
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Filozofii

Uniwersytet Łódzki – polska wyższa uczelnia utworzona 24 maja 1945 r. jako kontynuatorka dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego ( 1921 - 1928 ), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych ( 1924 - 1928 ) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej ( 1928 - 1939 ). W 2007 r. znalazł się wśród 500 najlepszych uczelni na świecie według rankingu magazynu The Times .

Spis treści

Władze

 • prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel - Rektor
 • prof. dr hab. Bogdan Gregor - Prorektor ds. Ekonomicznych
 • prof. dr hab. Joanna Jabłkowska - Prorektor ds. Programów i Jakości Kształcenia
 • prof. dr hab. Paweł Maślanka - Prorektor ds. Studenckich i Toku Studiów
 • prof. dr hab. Antoni Różalski - Prorektor ds. Nauki
 • prof. dr hab. Zofia Wysokińska - Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą

Wydziały i instytuty

 • Biologii i Ochrony Środowiska
 1. Instytut Biochemii
 2. Instytut Biofizyki
 3. Instytut Fizjologii Cytologii i Cytogenetyki
 4. Instytut Mikrobiologii , Biotechnologii i Immunologii
 5. Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska
 • Chemii
 • Ekonomiczno-Socjologiczny
 1. Instytut Ekonometrii
 2. Instytut Ekonomii
 3. Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki
 4. Instytut Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń
 5. Instytut Gospodarki Przestrzennej
 6. Instytut Socjologii
 7. Instytut Statystyki i Demografii
 1. Instytut Anglistyki
 2. Instytut Rusycystyki
 3. Instytut Filologii Polskiej
 4. Instytut Teorii Literatury Teatru i Sztuk Audiowizualnych
 • Filozoficzno-Historyczny
 1. Instytut Archeologii
 2. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
 3. Instytut Filozofii
 4. Instytut Historii
 • Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Matematyki i Informatyki
 • Nauk Geograficznych
 1. Instytut Geografii Miast i Turyzmu
 2. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni
 3. Instytut Nauk o Ziemi
 • Nauk o Wychowaniu
 1. Instytut Psychologii
 • Prawa i Administracji
 • Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 1. Instytut Studiów Międzynarodowych
 2. Instytut Studiów Politologicznych
 • Zarządzania
 • Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych)

W roku 2002 uruchomione zostały magisterskie Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze, ich słuchacze - pod kierunkiem opiekunów naukowych - studiują w trybie indywidualnym, mogąc wybierać kierunek: biologia , chemia , fizyka , informatyka , matematyka .

Ogółem w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2003 / 2004 studiowało ponad 41 tys. osób. Uczelnia zatrudnia 2205 pracowników naukowych (w tym 211 profesorów tytularnych, 305 doktorów habilitowanych, 891 doktorów).

Uniwersytet Łódzki prowadzi w szerokim zakresie studia doktoranckie , na których studiuje około 860 osób.

W Uniwersytecie Łódzkim można uzyskać podwójne dyplomy z zakresu zarządzania (umowa z Uniwersytetem Lyon III), translatoryki (umowa z Uniwersytetem Strasbourg II), komputerowego językoznawstwa angielskiego (umowa z Uniwersytetem w Lancaster) oraz dyplom MBA University of Maryland. Uczelnia uczestniczy również w projekcie promującym nauczanie na odległość wspieranym przez USAID oraz w programie MOST umożliwiającym odbywanie części studiów w wybranym uniwersytecie polskim.

W Uczelni tworzone są od kilku lat wyodrębnione ze struktur wydziałowych ośrodki naukowo-badawcze, jak na przykład Ośrodek Badań Europejskich, Ośrodek Badań i Studiów Przekładowych, Ośrodek Naukowo-Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Ośrodek Badawczy Myśli Chrześcijańskiej, Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet oraz Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Française oraz Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej.

W Uniwersytecie Łódzkim znajduje się najstarsze w Polsce Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, w którym aktualnie studiuje ponad 290 studentów obcokrajowców.

Biblioteka Uniwersytecka (popularnie zwana BUŁą) jest jedną z największych bibliotek w Polsce, a największą w Łodzi i posiada około 3 milionów woluminów .

Uniwersytet Łódzki ma podpisane umowy o współpracy z 84 wyższymi uczelniami w 25 krajach.

Pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego biorą udział w wielu programach międzynarodowych m.in.: SOCRATES/ERASMUS, TEMPUS, INCO-COPERNICUS, ACE, Jean Monnet, CEEPUS. Uniwersytet Łódzki jest zbiorowym członkiem organizacji międzynarodowych: European University Association (EUA), Association of European Schools of Planning (AESOP), Alliance of Universities for Democracy, działa także w ramach sieci GRUPO COMPOSTELA DE UNIVERSIDADES.

Uniwersytet Łódzki posiada nowoczesne Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, w którym znajduje się łącznie 8 sal konferencyjnych i 190 miejsc noclegowych.

Uniwersytet Łódzki użytkuje 82 budynki dydaktyczno-administracyjne o powierzchni blisko 174 tys. , w tym 6 stacji naukowo - badawczych działających poza terenem Łodzi oraz 11 Domów Studenckich z ponad 4 tys. miejsc. Ponadto posiada około 300 miejsc w 2 hotelach asystenckich.

Historia

Inicjatorem powołania w Łodzi uczelni uniwersyteckiej , pod pierwotną nazwą Państwowy Uniwersytet - Wolna Wszechnica, był prof. Teodor Vieweger , rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej . Pierwszymi rektorami Uniwersytetu Łódzkiego byli wybitni przedstawiciele nauki polskiej: Tadeusz Kotarbiński , Józef Chałasiński , Jan Szczepański .

Uniwersytet Łódzki został powołany do życia dekretem z dnia 11 czerwca 1945. W jego skład UŁ wchodziło sześć wydziałów: Wydział Farmaceutyczny, Wydział Humanistyczny, Wydział Lekarski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Prawno-Ekonomiczny i Wydział Stomatologiczny. Zatrudnionych było 530 pracowników, a studia rozpoczęło 7147 studentów, co stanowiło 12,7% ogólnej liczby studiujących wówczas w Polsce.

Z czasem Uniwersytet rozwijał się i powstawały nowe wydziały. W 1956 do struktur organizacyjnych UŁ włączono Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną, zaś w 1961 Wyższą Szkołę Ekonomiczną. To ostatnie wydarzenie doprowadziło do utworzenia Wydziału Ekonomicznego, który powstał także z części kadry będącej do tej pory pracownikami Wydziału Prawno-Ekonomicznego. Wkrótce po tych wydarzeniach, w 1964 roku, utworzony został Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.

Dalszy rozwój Uniwersytetu Łódzkiego nastąpił w okresie III Rzeczypospolitej. W 1991 przyłączono do UŁ, będący do tej pory pod zarządem warszawskiej AWF Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu. Instytutu ten wszedł do struktur organizacyjnych nowo powstałego wówczas Wydziału Nauk o Wychowaniu. Trzy lata później, w 1994 , powołano do istnienia Wydział Zarządzania UŁ. Rok 1996 zaś to powołanie do istnienia Wydziałów: Matematyki i Fizyki i Chemii. Powstały one w ramach wyodrębnienia się różnych katedr z innych wydziałów UŁ.

Już w 1994 zaczął funkcjonować Instytut Studiów Międzynarodowych, który w 2000 przekształcony został w Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

W roku 2001 wyodrębniono z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi dwa nowe wydziały, tj. Wydział Nauk Geograficznych oraz Wydział Biologii i Ochrony Środowiska.

Wraz z rozwojem uczelni zaczęły powstawać także zamiejscowe ośrodki dydaktyczne UŁ. Obecnie działa ich pięć, w: Kutnie , Ostrołęce , Piotrkowie Trybunalskim , Sieradzu oraz w Skierniewicach . Od 1998 roku w Tomaszowie Mazowieckim działa Filia UŁ.

Uniwersytet posiada m.in. budynek dawnej Szkoły Zgromadzenia Kupców (Wydział Chemii, przy ul. Narutowicza).

Poprawa bazy dydaktycznej

Remont gmachu Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ (przy ul. Pomorskiej ), stan: wrzesień 2008
Budynek wydziału prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W odbiciu budynku - kopuła kościoła św. Teresy , stan: styczeń 2009
Budynek A wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, stan: maj 2009
Budynek Biologii Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego, stan: lipiec 2010

Od kilku lat, wespół z rozwojem uczelni w kwestii wzrostu liczby studentów i wykładowców, odbywa się również rozwój bazy dydaktycznej, który ma na celu polepszenie warunków pracy i studiowania na UŁ. Do tej pory wyremontowane zostały, istniejące co najmniej kilkadziesiąt lat, budynki wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska (przy ul. Banacha), Ekonomiczno-Socjologicznego (przy ul. POW), Filozoficzno-Historycznego (przy ul. Kamińskiego), Matematyki i Informatyki (przy ul. Matejki), Nauk o Wychowaniu (przy ul. Pomorskiej), Prawa i Administracji (przy ul. Składowej). Znajdujące się między ul. Kopcińskiego i Narutowicza budynki pofabryczne poddano rewitalizacji i dostosowano dla potrzeb Wydziału Nauk Geograficznych. Obecnie odbywa się remont, posiadającego socrealistyczną architekturę, gmachu Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej (przy ul. Pomorskiej). Ponadto, w ostatnich latach stanęły zupełnie nowe budynki: Wydziału Zarządzania (przy ul. Matejki), Aula Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego (przy ul. Rewolucji 1905 r.), nowa część Wydziału Filozoficzno-Historycznego - Instytutu Historii (przy ul. Kamińskiego), nowa część Biblioteki UŁ (tzw. BUŁy, przy ul. Matejki). Prócz tego, kilka lat temu dobiegły końca inwestycje w postaci nowych budynków Wydziału Prawa i Administracji (nowoczesna aula i biblioteka). Mimo to w latach 2007 - 2008 powstał nowy budynek tego wydziału, który ma stać się najbardziej reprezentacyjnym obiektem uczelni. Jego cechą charakterystyczną jest specyficzny kształt (dla oddania symboliki, odzwierciedlającej gmach nauk prawniczych, budynek powstał w kształcie paragrafu ).
Obecnie ukończona została budowa kolejnego obiektu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska - pawilonu Biologii Molekularnej (przy narożu ulic Pomorskiej i Matejki). Niebawem zaś ruszy budowa nowego gmachu Wydziału Filologicznego (pomiędzy ul. Pomorską, Konstytucyjną i Krzywickiego). Planuje się także remont budynku Wydziału Chemii (przy ul. Narutowicza).

O wiele lepsze stały się też warunki uczelni dla uprawiania sportu i rekreacji. Przy ul. Styrskiej funkcjonuje obecnie dość dobrze wyposażone centrum sportowe (stadion lekkoatletyczny z nowoczesną, syntetyczną bieżnią, korty tenisowe, kryta pływalnia a także kilka sal, przeznaczonych dla sportów zarówno drużynowych - koszykówka, siatkówka, jak i indywidualnych - judo, tenis stołowy).

Poza obiektami czysto dydaktycznymi Uczelnia w ostatnich latach sukcesywnie podejmowała się remontów swoich akademików.

Poczet rektorów

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Uniwersytet Łódzki":

Xiamen ...

Linz ...

Linköping ...

Tampere ...

Växjö ...

Brno ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ...

Wittenberga ...

1884 ...

Klemens Maria Hofbauer ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Uniwersytet Łódzki":

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 17) ...

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 14) ...

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 15) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie