Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Unia Zachodnioeuropejska

Unia Zachodnioeuropejska

Western European Union
Union de l'Europe occidentale

Unia Zachodnioeuropejska
Flaga
Flaga

Członkowie10
+6 członków stowarzyszonych
+5 obserwatorów
+7 partnerów stowarzyszonych
Utworzenie 17 marca 1948
Rozwiązanie 31 marca 2010

Unia Zachodnioeuropejska (UZE) ( ang. Western European Union - WEU) – została utworzona na mocy tzw. Układów Paryskich z 23 października 1954 , które po zakończeniu procesu ratyfikacji weszły w życie 5 maja 1955 przekształcając tym samym powstałą w 1948 Unię Zachodnią grupującą Francję , Wielką Brytanię i kraje Beneluksu . Rozwiązana 31 marca 2010 decyzją państw członkowskich z uwagi na wejście w życie Traktatu lizbońskiego . Działalność organizacji zostanie całkowicie wygaszona do 30 czerwca 2011 [1].

Z założenia miała pełnić wszystkie zasadnicze funkcje EWO poza integracyjną. Zrezygnowano więc - głównie za sprawą Wielkiej Brytanii – z ponadpaństwowego charakteru nowo utworzonej instytucji. Jednakże, podobnie jak w przypadku Traktatu Brukselskiego i ta organizacja nie odegrała znaczącej roli. Działania gospodarcze były bowiem podejmowane w ramach OEEC natomiast centrum aktywności wojskowej stało się NATO . Jednakże klauzula natychmiastowej i bezwarunkowej pomocy militarnej w wypadku agresji na któregoś z członków UZE a także każdej innej, jaką tylko państwa członkowskie dysponują, wykraczała daleko poza zobowiązania podjęte przez sojuszników w ramach NATO , gdzie artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego mówi, iż w razie ataku na któregoś z sojuszników państwo członkowskie paktu:

udzieli pomocy Stronie lub Stronom tak napadniętym (…) podejmując (...) akcję, jaką uzna za konieczną, nie wyłączając użycia siły zbrojnej.

Mimo tego UZE stała się organizacją bez żadnych funkcji operacyjnych, która nie odegrała prawie żadnej roli z jednej strony nie chcąc dublować uprawnień NATO , z drugiej stając się faktycznie niezobowiązującym forum wymiany sprawozdań na temat potencjału sił narodowych, często i tak nieaktualnych. Obecnie w jej skład wchodzi 10 państw: Wielka Brytania , Francja , Niemcy , Belgia , Holandia , Luksemburg , Włochy , Grecja , Hiszpania i Portugalia , ponadto 6 państw posiada tzw. status członka stowarzyszonego, 7 - stowarzysznego partnera, a 5 - obserwatora.

UZE jest organizacją polityczno-obronną. Do momentu powstania UE nie odgrywała większej roli. Na mocy Traktatu o Unii Europejskiej uznano UZE za zbrojne ramię Wspólnoty, przyjmując jako dalekosiężny cel UE utworzenie wspólnej armii europejskiej. Jednakże w Traktacie z Nicei usunięto przepisy o UZE jako integralnej części unijnych procesów integracyjnych o charakterze polityczno-obronnym.

W latach 90. stała się bardziej aktywna, czego przejawem było stworzenie Korpusu Europejskiego , zacieśnianie współpracy z NATO i zaproszenie do współpracy na prawach partnera stowarzyszonego państw stowarzyszonych z Unią Europejską i ubiegających się o członkostwo w tej organizacji.

Na szczycie Rady Europejskiej w Helsinkach w 1999 roku postanowiono o wygaszeniu UZE i przeniesieniu jej kompetencji do nowotworzonych struktur Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WEPBiO) w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa ( WPZiB ).

Przypisy


Inne hasła zawierające informacje o "Unia Zachodnioeuropejska":

Adwentyzm ...

1499 ...

Szkoci ...

Nowa Anglia ...

Zygmunt III Waza ...

1878 ...

Rocznik statystyczny ...

Przeszczepianie narządów ...

Szkocja ...

Małopolska Droga św. Jakuba ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Unia Zachodnioeuropejska":

226 Procesy integracyjne w Europie Zachodniej (plansza 9) ...

127 Unia polsko-saska (plansza 12) ...

111. Polska i Litwa za panowania Jagiellonów (plansza 13) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie