Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka

Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka

Украинская Советская Социалистическая Республика
Українська Радянська Соціалістична Республіка

Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka


1917–1941
1944-1991

Flaga Ukraińskiej SRR
Godło Ukraińskiej SRR
Flaga Ukraińskiej SRR Godło Ukraińskiej SRR
Dewiza : Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
(Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!)
Hymn: Hymn Ukraińskiej SRR
Państwo   ZSRR
Stolica Charków (1917–1934)
Kijów (1934–1991)
Data utworzenia 25 grudnia 1917
Data likwidacji 24 sierpnia 1991
Powierzchnia 603 700 km²
Miejsce w ZSRR3
Populacja
•  liczba ludności
•  gęstość

51 706 750
85,6 osób/km²


Godło Rosji
To jest artykuł z cyklu
Historia Ukrainy

Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka, Ukraińska SRR, Ukraina ( ros. Украинская Советская Социалистическая Республика, Ukrainskaja Sowietskaja Socyalisticzeskaja Riespublika, ukr. Українська Радянська Соціалістична Республіка, Ukrajinśka Radianśka Socialistyczna Respublika) - państwo marionetkowe zależne od RFSRR w latach 19181922 , od 1922 republika związkowa ZSRR .

Spis treści

Historia

Powstanie

Twór polityczny powstały na ziemiach ukraińskich w wyniku rewolucji październikowej w 1917 . Bolszewicy próbowali przejąć władzę w Kijowie równolegle do przewrotu w Piotrogrodzie , zostało to jednak uniemożliwione przez oddziały lojalne wobec Ukraińskiej Centralnej Rady , która 20 listopada 1917 proklamowała niepodległość Ukraińskiej Republiki Ludowej . W konsekwencji 24 - 25 grudnia 1917 roku w Charkowie bolszewicy stworzyli marionetkową Ukraińską Ludową Republikę Rad (nazwa podobna do Ukraińskiej Republiki Ludowej ). Oddziały bolszewików rozpoczęły inwazję Ukrainy i 8 lutego 1918 roku zajęły Kijów. Po traktacie brzeskim terytorium Ukrainy znalazło się pod okupacją wojsk niemieckich i austro-węgierskich , zaś RFSRR była zmuszona uznać niepodległość Ukraińskiej Republiki Ludowej i 12 czerwca 1918 zawrzeć z Państwem Ukraińskim zawieszenie broni , preliminaryjne do traktatu pokojowego. W latach 1918 - 1920 Kijów znajdował się kolejno we władaniu Ukraińskiej Republiki Ludowej, Hetmanatu , ponownie URL, bolszewików, Armii Ochotniczej gen. Antona Denikina , ponownie URL, bolszewików, sił URL sprzymierzonych z Polską, by od czerwca 1920 ostatecznie znaleźć się w rękach sowieckich. 5 - 12 lipca 1918 roku utworzono ukraiński oddział RKP(b) - KPU(b).

Po kapitulacji Niemiec na froncie zachodnim ( 11 listopada 1918 ) rząd bolszewicki uznał traktat brzeski za niebyły i równolegle do wycofywania się wojsk niemieckich z tzw. Ober-Ostu rozpoczął zajmowanie opuszczanych przez Niemców terytoriów siłami Armii Czerwonej i proklamowanie w tym celu marionetkowych republik sowieckich. 30 listopada 1918 w Moskwie utworzony został w celu zamaskowania agresji Rosji Sowieckiej przeciw Ukraińskiej Republice Ludowej Tymczasowy Robotniczo-Chłopski Rząd Ukrainy na czele z Jurijem Piatakowem .

3 stycznia 1919 r. Armia Czerwona zajęła Charków , który stał się pierwszą siedzibą rządu i stolicą USRR. 25 stycznia 1919 Rząd Tymczasowy uchwalił połączenie Ukrainy z Rosją na zasadach radzieckiej federacji, a 29 stycznia został przemianowany na Radę Komisarzy Ludowych USRR . 10 marca 1919 roku uchwalono konstytucję USRR. Jej stolicą został Charków . USRR brała udział w negocjacjach pokojowych z Polską prowadzonych w Mińsku i Rydze w 1920 roku. W wyniku traktatu ryskiego rząd Polski uznał USRR za jedynego reprezentanta ludności ukraińskiej, tym samym przekreślając wcześniejsze sojusznicze zobowiązania wobec Ukraińców, mimo iż nie zostały one faktycznie nigdy ratyfikowane przez parlament polski. Żołnierze armii URL zostali internowani , nadal natomiast istniał i funkcjonował rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej na emigracji.

Funkcjonowanie kraju

pierwotna wersja flagi Ukraińskiej SRR

USRR stanowiła do grudnia 1922 formalnie niezależne państwo, bez własnej armii, posiadające jednak własną służbę dyplomatyczną.[1] W grudniu 1922 po utworzeniu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich stała się republiką związkową ZSRR (największą po RFSRR). Na czele USRR stali w początku lat dwudziestych Stanisław Kosior , Emanuel Kwiring (sekretarze KP(b)U ) oraz Chrystian Rakowski (przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych), Mykoła Skrypnyk (komisarz oświaty), którzy prowadzili politykę "ukrainizacji" w szkolnictwie i administracji. W latach 30. zostali oni zamordowani na rozkaz Stalina (Skrypnyk popełnił samobójstwo) pod zarzutem "burżuazyjnego nacjonalizmu". Później władzami Ukrainy kierowali posłuszni wykonawcy poleceń Stalina: Łazar Kaganowicz , Stanisław Kosior oraz Nikita Chruszczow .

Poza brutalną czystkę polityczną USRR wstrząsnęła w latach trzydziestych sztucznie wywołana przez Stalina klęska głodu po rozpoczęciu kolektywizacji . Oblicza się, że zginęło wówczas ok. 5 mln obywateli republiki (choć te dane są trudno weryfikowalne). Rozprawiono się również z duchownymi oraz przedstawicielami mniejszości narodowych, szczególnie Polakami i Żydami []. Zlikwidowano polski obwód autonomiczny na Wołyniu (tzw. Marchlewszczyzna ), a wielu polskich komunistów (w tym Tomasza Dąbala ) stracono.

W 1934 roku stolicę państwa przeniesiono do Kijowa "gubiąc" po drodze niewygodnych działaczy. Wówczas dokonano też podziału państwa na obwody: kijowski , charkowski , winnicki , zaporoski i doniecki .

Począwszy od 1930 przez całe lata trzydzieste OGPU a następnie NKWD prowadziło na terenie USRR masowy terror policyjny skierowany w szczególności przeciw ukraińskiej inteligencji, a następnie działaczom ukraińskiej partii komunistycznej (sekcji WKP(b) ).

Ukrainę przyjęto wraz z Białoruską SRR i ZSRR do ONZ jako pełnoprawnego członka. Uzasadniano to faktem, iż skoro formalnie brytyjskie dominiaKanada i Australia także były członkami tej organizacji, nie ma przeszkód, by także niektóre z republik ZSRR weszły w skład ONZ, by zrównać brytyjską przewagę. Ponadto prawo do nadreprezentacji mogło być nagrodą za walkę z faszyzmem .

W 1986 roku Ukrainą wstrząsnęła awaria elektrowni w Czarnobylu , którą władze z początku starały się bagatelizować. Główne szkody poczyniła ona jednak na sąsiedniej Białorusi .

Likwidacja

Ukraińska SRR przestała oficjalnie istnieć 16 grudnia 1991 , gdy uznane zostało niepodległe państwo ukraińskie . Przywrócono mu tradycyjne godło, hymn oraz wybrano nowe władze.

Przywódcy kraju

Faktycznymi przywódcami kraju byli pierwsi sekretarze Komunistycznej Partii Ukrainy :

Jurij Piatakow ( 1918 )
Stanisław Kosior ( 1919 - 1920 )
Dmytro Manuilśkyj ( 1921 - 1923 )
Emanuel Kwiring ( 1923 - 1925 )
Łazar Kaganowicz ( 1925 - 1928 )
Stanisław Kosior ( 1928 - 1938 )
Nikita Chruszczow ( 1938 - 1947 )
Łazar Kaganowicz ( 1947 )
Nikita Chruszczow ( 1947 - 1949 )
Leonid Mielnikow ( 1949 - 1953 )
Aleksiej Kiriczenko ( 1953 - 1957 )
Nikołaj Podgorny ( 1957 - 1963 )
Petro Szelest ( 1963 - 1972 )
Wołodymyr Szczerbycki ( 1972 - 1989 )
Władimir Iwaszko ( 1989 - 1990 )
Stanisław Gurienko ( 1990 - 1991 )

Zobacz też: Rada Komisarzy Ludowych USRR

Obszar i granice

Pierwotnie, do 1939 r. USRR objęła swymi granicami większość obecnych ziem ukraińskich poza Galicją , zachodnią częścią Wołynia , Bukowiną , Polesiem i Rusią Zakarpacką .

Po agresji na Polskę 17 września 1939 nastąpiło przyłączenie do USRR nowych terenów ze Lwowem , Łuckiem i Stanisławowem .

W 1940 roku Rumunia została zmuszona do zrzeczenia się na rzecz ZSRR pewnych obszarów, spośród których Bukowinę i południową Besarabię włączono w skład Ukraińskiej SRR. Jednocześnie z obszaru Ukraińskiej SRR wyłączono część terenów wchodzącej dotąd w skład Ukrainy Mołdawskiej ASRR . Obszary te wraz z pozostałymi częściami ziem odebranych Rumunii utworzyły Mołdawską SRR .

Po 1945 roku niemal wszystkie polskie tereny zajęte w 1939 roku zostały przy Ukraińskiej SRR, jedynie niewielkie skrawki powróciły do Polski. Ponadto do USRR przyłączono tereny Rusi Zakarpackiej , które do 1938 / 39 wchodziły w skład Czechosłowacji , a następnie - Węgier .

Ostatecznie granice Ukraińskiej SRR uformowały się w 1954 r ., kiedy to Rosyjska FSRR podarowała Ukraińskiej Krym . Odtąd Ukraina obejmowała obszar 603 716 km², który w 1984 roku zamieszkiwało 50,667 milionów osób.

Ukraińska SRR graniczyła z Polską , Węgrami , Czechosłowacją i Rumunią . Wewnątrz ZSRR graniczyła z Białoruską SRR , Rosyjską FSRR i Mołdawską SRR .

Autonomiczne obszary wewnątrz Ukraińskiej SRR

W skład Ukraińskiej SRR wchodziły autonomiczne narodowe jednostki polityczno administracyjne:

Przypisy

  1. Posłem USRR w Warszawie był w latach 1921 - 1923 Ołeksandr Szumski .

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka":

Dziady (zwyczaj) ...

Biskup ...

Brescia ...

Tiumeń ...

1972 ...

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie ...

Włosi ...

Nowa Polityka Ekonomiczna ...

Stanisław Konarski ...

1986 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka":

010b. Rzym (plansza 4) ...

010c. Rzym (plansza 3) ...

209a Tworzenie demokracji parlamentarnej w Polsce (plansza 2) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie