Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej

Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej

Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (TRJN) - rząd Rzeczpospolitej Polskiej powołany w Warszawie przez prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta 28 czerwca 1945 na podstawie porozumienia zawartego na konferencji w Moskwie odbytej 17-21 czerwca pomiędzy politykami KRN i Rządu Tymczasowego RP a częścią polityków emigracyjnych skupionych wokół b.premiera Stanisława Mikołajczyka , części polityków PPS-WRN ( Jan Stańczyk , Zygmunt Żuławski ), przywódców krajowego SL-Roch ( Władysław Kiernik ), przedstawicieli środowisk intelektualnych z kraju ( profesor Stanisław Kutrzeba , profesor Adam Krzyżanowski , doktor Henryk Kołodziejski ). Rząd zgodnie z ustaleniami jałtańskimi powstał na bazie Rządu Tymczasowego RP , również Prezesem Rady Ministrów (premierem) rządu pozostał były członek KC RPPS Edward Osóbka-Morawski . Zgodnie z ustaleniami konferencji w Moskwie po powstaniu TRJN na stanowiska wiceprezydentów KRN powołani zostali Wincenty Witos i Stanisław Grabski . Powołanie TRJN było realizacją postanowień jałtańskich przewidujących rekonstrukcję Rządu Tymczasowego RP na szerszej podstawie politycznej oraz spełnieniem poczynionych w maju i czerwcu 1945 uzgodnień dyplomacji ZSRR z dyplomacją USA i Wielkiej Brytanii zgodnie z którymi akceptujący porozumienia jałtańskie politycy emigracyjni i niereprezentowani dotąd w Rządzie Tymczasowym i KRN politycy krajowi popierający Stanisława Mikołajczyka mieli otrzymać 25% tek ministerialnych, odpowiednią liczbę wiceministrów oraz reprezentację w KRN, administracji państwowej -centralnej i terenowej, dyplomacji i w samorządzie terytorialnym zaś tak zrekonstruowany rząd Polski miał zostać uznany przez mocarstwa zachodnie . Rozwiązanie to i przyjęte proporcje były analogiczne do wcześniejszego porozumienia Tito - Ivan Subasić tzn. kompromisu sił proradzieckich i prozachodnich poprzez powołanie wspólnego rządu koalicyjnego w proporcji 75% : 25% zawartego pod patronatem mocarstw w marcu 1945 w Jugosławii .

5 lipca 1945 TRJN został uznany przez USA , uznawały go także inne państwa koalicji antyhitlerowskiej, m. in. Francja , Wielka Brytania , Chiny , Włochy , Kanada natomiast uznania odmówiły mu m.in. Watykan i Hiszpania .

TRJN 16 października 1945 podpisał Kartę Narodów Zjednoczonych , przez co Polska stała się członkiem założycielem ONZ .

Delegacja TRJN uczestniczyła w lipcu 1945 w konferencji poczdamskiej . Administracja TRJN na mocy postanowień konferencji poczdamskiej przejęła od radzieckich komendantur wojskowych administrację pozostałej części Ziem Zachodnich i Północnych m.in Szczecin . 16 sierpnia 1945 zawarł umowę ze ZSRR , uznając nieco zmodyfikowaną linię Curzona za wschodnią granicę Polski, w oparciu o porozumienie o granicy zawarte pomiędzy PKWN i rządem ZSRR 27 lipca 1944.

TRJN ustąpił 8 lutego 1947 , po wyborach do Sejmu Ustawodawczego i powołaniu przezeń nowego rządu .

Spis treści

Partie tworzące rząd

Rząd powstał w oparciu o działaczy PPR i partii wobec niego satelickich (odrodzona PPS,SL i prokomunistyczna frakcja SD), części polityków PPS-WRN , SP oraz SL (późniejsze PSL).

Ministrowie należeli do następujących partii:

  • PPR - 7 osób
  • PPS - 6 osób
  • SL - 3 osoby
  • PSL - 3 osoby
  • SD - 2 osoby
  • Stronnictwo Pracy - początkowo było reprezentowane w TRJN na szczeblu podekretarzy stanu-wiceministrów

Skład rządu

Zmiany w rządzie

Siedziby

  • 1945 – pierwsza siedziba w wyzwolonej Warszawie centralnych władz państwowych (Krajowej Rady Narodowej oraz Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej a następnie przekształconego w Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, oraz szeregu ministerstw) mieściła się w budynku Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie .


Poprzednik
Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej
rządy w Rzeczypospolitej Polskiej (1944-1952)
1945-1947
Następca
Pierwszy rząd Józefa Cyrankiewicza


Inne hasła zawierające informacje o "Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej":

Biegun północny ...

Trzcina cukrowa ...

1972 ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ...

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie ...

Augustinas Voldemaras ...

Antanas Smetona ...

Wittenberga ...

Data ...

Klemens Maria Hofbauer ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej":

18 Ruch pojazdów w kolumnie (plansza 3) ...

Zaokrąglanie liczb (plansza 11) ...

Zaokrąglanie liczb (plansza 5) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie