Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Tymczasowa Rada Stanu

Tymczasowa Rada Stanu

Inauguracyjne posiedzenie Tymczasowej Rady Stanu 14 stycznia 1917

Tymczasowa Rada Stanu Królestwa Polskiego – pierwszy organ władzy polskiej ustanowiony na ziemiach Królestwa Polskiego przez wojskowych generał-gubernatorów Niemiec i Austrii podczas I wojny światowej .

Rozporządzenie o utworzeniu TRS było wykonaniem postanowień zawartych w akcie 5 listopada . Datowane 6 listopada , ogłoszone 6 grudnia 1916 rozporządzenie powoływało TRS jako organ doradczy w sprawach prawodawczych i pomocniczy przy tworzeniu instytucji państwowych w Królestwie Polskim.

Rada składała się z 25 członków mianowanych przez władze okupacyjne, w tym 15 z terenu okupacji niemieckiej i 10 z austriackiej. Przewodniczącym został mianowany ziemianin Wacław Niemojowski , noszący tytuł marszałka wielkiego koronnego , a jego zastępcą Józef Mikułowski-Pomorski . W jej skład weszli przedstawiciele aktywistów, wśród nich 7 ziemian, 3 przemysłowców, 2 księży, 2 chłopów, 11 pracowników umysłowych. Sprawy wojskowe powierzono J. Piłsudskiemu . TRS rozpoczęła działalność 14 stycznia 1917 . Rada wystąpiła pod adresem władz okupacyjnych z żądaniami znacznie przekraczającymi jej uprawnienia. Domagała się m.in. przejęcia szkolnictwa i sądów oraz ustanowienia za jej zgodą regenta. Władze okupacyjne zgodziły się na powołanie armii polskiej, pod warunkiem jej całkowitego podporządkowania państwom centralnym. Na znak sprzeciwu z Rady ustąpił Piłsudski. Po jego aresztowaniu w lipcu 1917 i po tzw. kryzysie przysięgowym w Legionach Polskich , 25 sierpnia 1917 cała TRS podała się do dymisji. Kontynuatorką jej prac była Komisja Przejściowa Tymczasowej Rady Stanu , a następnie Rada Regencyjna i powołany przez nią Rząd Jana Kucharzewskiego .

Kierownicy jednostek Wydziału Wykonawczego:

Osiągnięcia TRS

  • 1 września 1917 - przejęcie sądownictwa z rąk niemieckich,
  • 1 października 1917 - przejęcie szkolnictwa z rąk niemieckich,
  • wykształcenie 2 tysięcy wyższych urzędników państwowych
  • organizacja służby zdrowia,
  • wprowadzenie j. polskiego w pracach samorządu lokalnego,


Poprzednik
-
rządy w Królestwie Polskim
1917-1918
Następca
Komisja Przejściowa Tymczasowej Rady Stanu


Inne hasła zawierające informacje o "Tymczasowa Rada Stanu":

Nadciśnienie tętnicze ...

Adwentyzm ...

Odense ...

Sztuka ...

Kauen ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ...

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie ...

Augustinas Voldemaras ...

Taryba ...

Wittenberga ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Tymczasowa Rada Stanu":

12b Prędkość i hamowanie - część 2 (plansza 10) ...

22 Eksploatacja i obsługa pojazdu (plansza 6) ...

03 Dokumentacja pojazdu i uprawnienia policji (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie