Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Torf

Torf

Wydobycie i suszenie torfu
Bryła torfu

Torfskała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny. Zawiera mniej niż 60% węgla.

Torf jest utworem będącym efektem niepełnego rozkładu szczątków roślinnych, zachodzącego w warunkach długotrwałego lub stałego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Torf składa się z nierozłożonych szczątków roślin, oraz bezstrukturalnej (amorficznej) masy humusu . Torf jest w różnym stopniu nasycony substancjami mineralnymi. Najczęściej jest to piasek , czasami wytrącone związki żelaza, rzadko związkami fosforu.

Torf powstaje w wyniku torfienia polegającego na gromadzeniu i humifikacji szczątków roślinnych w warunkach nadmiernego uwilgotnienia. W zależności od długotrwałości warunków beztlenowych mogą powstać utwory całkowicie zhumifikowane – muły , lub częściowo zhumifikowane – torfy.

Właściwości torfu uzależnione są od składu florystycznego zbiorowisk torfotwórczych (zobacz torfowisko ) oraz stosunków wodnych i temperaturowych (klimatycznych). Obecność cząstek mineralnych (np. piasek, wytrącone związki żelaza) wynika z osadzania się zawiesiny zawartej w przepływającej wodzie ( sedymentacja ), przemieszczania przez wiatr cząstek gleby lub jest efektem prac agrotechnicznych i melioracyjnych .

Definicja torfu z obowiązującej od 1986 polskiej normy (PN-85/G-02500): „Torf jest to utwór akumulacyjny pochodzenia organicznego, głównie roślinnego, powstały w wyniku procesu torfienia przebiegającego w określonych warunkach wodnych, powietrznych i mikrobiologicznych, składający się ze szczątków roślinnych w różnym stopniu zmumifikowanych oraz humusu torfowego.”

W gleboznawstwie określenie torfu jako skały macierzystej oparto głównie na zawartości części mineralnych, uwzględniając stosunki objętościowe a nie wagowe. Torf oraz gleby torfowe zalicza się do utworów i gleb organicznych jeżeli zawartość masy organicznej jest większa niż 20%

Torf kwaśny ma odczyn 4-5,5 pH. Torfem odkwaszanym nazywa się potocznie czarnoziem z dodatkiem wapna bądź kredy .

W wyniku kolejnych procesów, związanych z przykryciem młodszymi osadami – ciśnienia nadległych warstw osadów, wzrostu temperatury oraz pozbycia się resztek tlenu, po upływie milionów lat, torf zamienia się w węgiel brunatny i następnie w węgiel kamienny .

Badaniem właściwości torfu zajmował się m.in. prof. Stanisław Tołpa .

Użytkowanie torfu

Przez wieki torf wydobywany z torfowiska był używany jako opał. Obecnie na niewielką skalę służy również jako opał w postaci torfu opałowego lub półkoksu torfowego. Do tej pory w Bilansie zasobów kopalin torf figuruje jako surowiec energetyczny . Do tej pory torf jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej w Irlandii i Finlandii .

W Irlandii, Szkocji, na obszarach ubogich w drewno budowano domy z brykietów wycinanych z torfu.

Torf znajduje zastosowanie w medycynie (kąpiele borowinowe , preparaty torfowe, np. S. Tołpy ), w rolnictwie i ogrodnictwie (produkcja nawozów torfowych i ziemi ogrodniczej oraz do produkcji doniczek jednorazowych do sadzonek).

Bibliografia

Piotr Ilnicki: Torfowiska i torf Wyd. AR w Poznaniu , 2002


Inne hasła zawierające informacje o "Torf":

Torfowisko wysokie ...

Borowina borowina - nieodwodniony Torf leczniczy, odznaczający się wysokim stopniem rozkładu roślinności bagiennej, stosowany w formie ...

Torfowisko ...

Bagno ...

Ziemia ...

Pojezierze Kaszubskie ...

Olsztyn ...

Gleby bagienne ...

Gubernia wołyńska ...

Węgiel (pierwiastek) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Torf":

202. Historia geologiczna i budowa Polski. Rozmieszczenie zasobów mineralnych (plansza 11) bagienne ulegały przysypywaniu materiałem skalnym. Takie warunki spowodowały, że pnie drzew i Torf zmieniły się w węgiel brunatny. Największe złoża tego surowca znajdują się ...

201. Środowisko przyrodnicze Polski (plansza 8) wiatry uformowały mierzeje o kształcie zbliżonym do dzisiejszego. Dna dolin rzecznych pokryły Torfowiska. Torf zalega m.in. pod dnem Zatoki Puckiej i na jej wybrzeżu. ...

029. Elementy limnologii i glacjologii (plansza 3) Przykładowe Torfowisko Elementy limnologii i glacjologii Zasypywanie i ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie