Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

tlenowce

tlenowce (chalkogeny) – jest to wspólna nazwa pierwiastków należących do 16 grupy w układzie okresowym (dawniej grupa 6A lub szósta grupa główna). Są to: tlen, siarka, selen, tellur i polon. Trzy pierwsze są niemetalami, tellur jest półmetalem, polon jest promieniotwórczym metalem. Tlen jest gazem, pozostałe tlenowce są ciałami stałymi.

Wszystkie tlenowce mają 6 elektronów walencyjnych i w związkach chemicznych występują na stopniach utlenienia od -2 do +6. Tlen z powodu dużej liczby elektronów przy małej liczbie powłok ma bardzo mały promień atomowy i posiada właściwości nieco odmienne niż reszta pierwiastków tej grupy, a jego stopnień utlenienia w związkach wynosi zazwyczaj -2 lub -1 (dodatnie stopnie utlenienia +1 i +2 osiąga jedynie w związkach z fluorem). Największą aktywność wykazuje tlen, najmniejszą polon. Najbardziej rozpowszechniony w skorupie ziemskiej jest tlen, najmniej polon.
Tlenowce tworzą dwuujemne aniony:


  • O2 – anion tlenkowy, występuje m.in. w tlenkach i wielu związkach organicznych; nie wykazano jednak istnienia tego jonu w wodzie

  • S2 – anion siarczkowy, występuje w siarczkach

  • Se2 – anion selenowy, występuje w selenkach

  • Te2 – anion tellurkowy, występuje w tellurkach

  • Po2 – anion polonkowy, występuje w polonkach

Charakter pierwiastków zmienia się w dół grupy od niemetalicznego (tlen, siarka) do metalicznego (polon). Tlen jest gazem, pozostałe pierwiastki są ciałami stałymi. Tlenowce są pierwiastkami bardziej aktywnymi jako utleniacze od azotowców z powodu większej elektroujemności. Szybko utleniają litowce, nieco wolniej berylowce, reagują także z innymi metalami, wolno także z niektórymi metalami półszlachetnymi i szlachetnymi, takimi jak: miedź, srebro i rtęć, tworząc tlenki lub sole (siarczki, selenki, tellurki, polonki). Siarka, selen, tellur i polon łączą się bezpośrednio z tlenem dając tlenki o właściwościach kwasowych, rosnących wraz ze stopniem utlenienia tlenowca (SO2 bezwodnik słabego kwasu H2SO3, SO3 bezwodnik mocnego kwasu H2SO4).


Inne hasła zawierające informacje o "tlenowce":

Tlen ...

Polon ...

Kinaza pirogronianowa dzięki któremu tworzony jest pirogronian - ostateczny produkt glikolityczny u tlenowców . Jednakże, beztlenowce przeprowadzają dodatkową reakcję. Dehydrogenaza mleczanowa wykorzystuje NADH , wyprodukowany przez dehydrogenazę aldehydu ...

Elektroujemność ...

Fosfor ...

Selen ...

Tellur ...

Bakterie nitryfikacyjne Bakterie nitryfikacyjne – chemolitotroficzne bakterie aerobowe (bezwzględne tlenowce), które utleniają amoniak (zawarty np. w wodzie deszczowej, kurzu, sadzy, ekskrementach ...

Kategoria:Układ okresowy ...

Półmetale ...


Inne lekcje zawierające informacje o "tlenowce":

Układ okresowy pierwiastków (plansza 22) ...

Pierwiastki bloku s (plansza 26) wodorki kowalencyjne wiązanie kowalencyjne tworzone przez: Be, Mg (2.) B, Al (13.) weglowce (14.) azotowce (15.) tlenowce (16.) fluorowce (17.) Dla X o dużej elektroujemności – wiązania kowalencyjne spolaryzowane W grupie ...

Pierwiastki bloku p (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie