Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry
Panorama miasta
Rynek
Herb
Flaga
Herb Tarnowskich Gór Flaga Tarnowskich Gór
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina
• rodzaj
Tarnowskie Góry
miejska
Prawa miejskie 1526
Burmistrz Arkadiusz Czech
Powierzchnia 83,47 km²
Ludność (2008)
•  liczba
•  gęstość
•  aglomeracja

60 857
~735 os./km²
3 487 000 ( Katowice )
Strefa numeracyjna
+48 32
Kod pocztowy 42-600 do 42-609 oraz 42-680 i 42-612
Tablice rejestracyjne STA
Położenie na mapie Polski

Tarnowskie Góry
50°27'N 18°52'E / 50.45, 18.867 Na mapach: 50°27'N 18°52'E / 50.45, 18.867
TERC
( TERYT )
2243313041
SIMC 0943813
Miasta partnerskie Békéscsaba
Kutna Hora
Bernburg
Méricourt
Urząd miejski
Rynek 4
42-600 Tarnowskie Góry
Strona internetowa miasta

Tarnowskie Góry ( śl. : Tarnowský Góry[1], niem. : Tarnowitz, czes. : Tarnovice, łac. : Montes Tarnovicenses) – gmina miejska na Górnym Śląsku , w południowo-zachodniej Polsce , w województwie śląskim , siedziba powiatu tarnogórskiego , na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP) i zarazem największe polskie miasto stanowiące odrębną gminę, którym rządzi burmistrz , a nie prezydent miasta . W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa katowickiego .

Według danych z 31 grudnia 2008 miasto liczyło 60 857 mieszkańców[2].

Jest jednym z kluczowych węzłów drogowych i węzłów kolejowych . Znajduje się tutaj jedna z największych stacji rozrządowych Europy , która osiąga długość kilku kilometrów. W przeszłości ośrodek wydobycia węgla , ołowiu , cynku i srebra . Znajduje się tu m.in. Zamek , zabytkowa kopalnia , winiarnia Sedlaczka , Dzwonnica Gwarków , ratusz , kamienice podcieniowe , rezerwat Segiet i Sztolnia Czarnego Pstrąga .

Spis treści

Położenie geograficzne

Podział administracyjny Tarnowskich Gór

Śródmieście
Stare Tarnowice
Opatowice
Repty
OsadaJana
Bobrowniki Śląskie
Rybna
Strzybnica
Sowice
Lasowice
Pniowiec
Podział administracyjny Tarnowskich Gór

Tarnowskie Góry leżą na północ od Bytomia , na południe od Lublińca i na północny zachód od Piekar Śląskich . Przez miasto przepływa Stoła ( Bobrowniki Śląskie , Strzybnica ) i Drama (dzielnica Repty Śląskie ). Miasto leży na skraju Niziny i Wyżyny Śląskiej . Tarnowskie Góry są głównym miastem Garbu Tarnogórskiego .

Najwyższymi wzniesieniami są Sucha Góra (352 m n.p.m.) i Srebrna Góra (347 m n.p.m.), a najniżej położone są Dolina Stoły (254 m n.p.m.) i jej dopływ Graniczna Woda (255 m n.p.m.).

Miasto od Bytomia dzieli 12 km, od Gliwic 22 km, od Katowic 25 km, a od Lublińca 26 km.

Dzielnice

Miasto składa się z 11 dzielnic i zajmuje obszar 83.47 km2.

Dawne gminy włączone w granice miasta:

Śródmieście

Demografia

Dane z 30 czerwca 2004[3]:

OpisOgółemKobietyMężczyźni
jednostkaosób %osób %osób %
populacja61 56610031 94751,929 61948,1
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)
737,6382,7354,8

Według danych z 2002 [4] średni dochód na mieszkańca wynosił 1300,99 zł.

Mieszkalnictwo

Osada Jana

Na podstawie przeprowadzonej przez Urząd Miejski analizy stwierdzono, iż w obrębie miasta tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową (jednorodzinną i wielorodzinną) zajmują łącznie 1644,2 ha tj. 19,7% powierzchni całego miasta. Pod zabudowę jednorodzinną przeznaczonych jest 1333,14 ha, z których dotychczas zabudowano 615,86 ha tj. 46,2% całej powierzchni.

Tereny zabudowy wielorodzinnej zajmują 311,06 ha, w tym zabudowanych jest 42,37% powierzchni. Największy odsetek terenów mieszkaniowych skupia się w dzielnicy śródmiejskiej, a zwłaszcza w samym centrum miasta, jak również w jednostce nazwanej umownie "Śródmieście – Północny Zachód". Wśród pozostałych dzielnic, największy odsetek terenów mieszkaniowych posiadają dzielnice: Lasowice, Osada Jana, Stare Tarnowice – os. "Przyjaźń".

Środowisko naturalne

Według danych z 2002 [5] Tarnowskie Góry mają obszar 83,47 km², w tym:

 • użytki rolne: 36%
 • użytki leśne: 39%

Miasto zajmuje 12,99% powierzchni powiatu tarnogórskiego.

Klimat

Tarnowskie Góry leżą w obrębie śląsko-krakowskiej dzielnicy klimatycznej. Charakteryzuje ją przewaga wpływów oceanicznych nad kontynentalnymi oraz sporadyczne oddziaływanie docierających tu od południowego zachodu przez Bramę Morawską mas powietrza zwrotnikowego. Docierają tu również zimne masy powietrza arktycznego z północy – głównie w chłodnej połowie roku.

Przyroda

Parki i ochrona przyrody:

NazwaPowierzchniaDzielnica
Park Miejski 21,5 ha Śródmieście
Zespół "Park w Reptach i dolina Dramy" 233,6 ha Repty
Park Redena ?? Śródmieście
Galgenberg ?? Osada Jana

Rezerwaty przyrody:

Nazwa rezerwatuPowierzchniaPrzedmiot ochrony
Segiet 24,65 haw którym rośnie 149 gatunków roślin, w tym wiele rzadkich i chronionych. Naturalny las bukowy graniczy tu z objętym ochroną, dawnym wyrobiskiem dolomitu – "Blachówka".

W mieście występują 122 pomniki przyrody żywej i 1 pomnik przyrody nieożywionej.

 • Kasztan jadalny – rosnący w ogrodzie plebanii parafii pw. św. Mikołaja w Reptach, który ma 25 m wysokości i 7,3 m obwodu u podstawy pnia. Jest najstarszym okazem tego gatunku w Europie Środkowej (liczy 260 lat).
 • Lipa drobnolistna – pomnik przyrody o obwodzie 4,70 metrów w Gródku Rycerskim w Starych Tarnowicach.

Polityka i symbole miasta

Herb na budynku ratusza
Ratusz

Obecnie urzędującym burmistrzem jest od 2006 roku Arkadiusz Czech.

Atrybutem Przewodniczącego Rady Miejskiej jest łańcuch z Herbem Wielkim Tarnowskich Gór wykonany z metalu barwy złotej, zaś Burmistrza taki sam łańcuch wykonany z metalu barwy srebrnej. Używane są podczas oficjalnych i uroczystych wystąpień.

W herbie obok złotego orlego skrzydła z herbu Jana II Dobrego , księcia opolskiego, górnośląskiego Piasta, znajduje się także pół czarnego orła z herbu Hohenzollernów, których przedstawicielem był Jerzy Fryderyk von Ansbach fundator herbu. Młotki symbolizują najważniejsze zajęcie pierwszych mieszkańców miasta – gwarków. Labry i klejnot nad hełmem czynią ten herb dostojniejszym.

Flagę miasta tworzą barwy srebrna (biała), czarna i złota (żółta). Flaga nawiązuje do herbu.

Na pieczęci miejskiej widnieje herb miasta i jego nazwa otaczająca herb kołem. Pieczęcie te widnieją na dokumentach wydawanych przez reprezentantów władzy samorządowej Tarnowskich Gór.

Współpraca międzynarodowa

MiastoKraj
Békéscsaba   Węgry
Kutna Hora   Czechy
Bernburg   Niemcy
Méricourt   Francja

Historia

Widok miasta Tarnowskie Góry w I poł. XVIII wieku – rysunek Friedriecha Bernharda Wernhera

Nazwa miasta pochodzi od nazwy wsi Tarnowice (obecnie dzielnica – Stare Tarnowice) i słowa gory, co w po staropolsku oznaczało kopalnie.

Historia miasta jest bardzo związana z wydobyciem rud srebra , ołowiu i cynku . Według legendy, pierwszą bryłę kruszcu srebronośnego wyorał chłop Rybka około 1490. Od tego czasu na teren dzisiejszego miasta zaczęli przybywać osadnicy, powstawały pierwsze osady górnicze.

Ówczesny właściciel ziem, Jan II Dobry , książę opolsko-raciborski, oraz margrabia Jerzy von Ansbach w 1526 nadali powstającemu miastu przywilej wspierający górnictwo, tj. "akt wolności górniczej". W tym samym roku Tarnowskie Góry otrzymały prawa miejskie , a dwa lata później ogłoszony został tzw. Ordunek Gorny . Jest to okres szybkiego rozwoju górnictwa rud srebronośnych oraz miasta, w którym równie intensywnie rozwija się handel i rzemiosło . Wybudowano wtedy wiele istniejących do dziś kamienic .

W połowie XVI wieku Tarnowskie Góry były największym ośrodkiem górnictwa kruszcowego na Górnym Śląsku . Wielu zwolenników znalazła tu reformacja . Jej utrwalenie nastąpiło po śmierci Jana II Dobrego (1532), kiedy miasto przeszło pod panowanie Hohenzollernów. W 1529 protestanci wybudowali pierwszy drewniany kościół, a dwa lata później na jego miejscu – murowany.

W 1531 utworzono różnowierczą szkołę, której rektorem na przełomie XVI i XVII wieku był Daniel Franconius, wybitny ariański pedagog i poeta. Świetności miasta kres położyła wojna trzydziestoletnia (1618-1648). W 1676 w Tarnowskich Górach wybuchła zaraza, która ustąpiła po "procesji błagalnej" do Piekar . Na pamiątkę tego zdarzenia tarnogórzanie zobowiązali się udawać corocznie w niedzielę po 2 lipca do Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej. Tradycja ta trwa do dzisiaj.

16 grudnia 1740 wkroczeniem wojsk pruskich na Śląsk rozpoczęły się wojny śląskie. Po zakończeniu pierwszej z nich w 1742 miasto przeszło spod panowania austriackiego pod pruskie . W latach 80. XVIII wieku powstała z inicjatywy Fryderyka Wilhelma von Redena rządowa kopalnia i huta "Fryderyk" – nazwana od królewskiego imienia, w której w 1788 uruchomiono pierwszą na kontynencie europejskim, sprowadzoną z Anglii , maszynę parową do odwadniania wyrobisk górniczych.

W 1803 otwarto pierwszą szkołę górniczą, kilkanaście lat później wydrążono nową sztolnię "Fryderyk", założono drukarnię, wybrukowano rynek i ulicę Krakowską i Lubliniecką, założono nowe fabryki i hutę żelaza, rozpoczęto budowę wodociągów miejskich. Również wtedy powstała Spółka Bracka jako instytucja ubezpieczająca górników. W 1857 uruchomiono pierwszą linię kolejową do Opola . Rozwój miasta przypieczętowało powstanie w 1873 Starostwa Tarnogórskiego.

20 marca 1922 , po przeprowadzeniu plebiscytu , mieszkańcy powiatu Tarnowskie Góry opowiedzieli się za przynależnością tego obszaru do Państwa Polskiego . Za Polską głosowało 62%, za przynależnością do Niemiec 38% (w tym prawie 10% tzw. emigrantów). Wyniki plebiscytu w powiecie Tarnowskie Góry, a następnie wybuch III powstania śląskiego bezpośrednio przyczyniły się do przyznania miasta Polsce, mimo że, w samym mieście za przynależnością do Niemiec opowiedziało się prawie 85%[6][7].

Na początku XX wieku wyczerpały się zasoby rud i zakończyło się wydobycie kruszcu.

Kultura i rekreacja

Wychodząca z Rynku ulica Gliwicka wraz z podcieniami
Gmach Banku spółdzielczego
Muszla koncertowa w tarnogórskim parku

Muzyka

W Tarnowskich Górach działają różne grupy muzyczne:

 • Grupa Tańca nowoczesnego "Tess"
 • Zespół Pieśni i Tańca Tarnogórzanie powstał w 1984.
 • Chór Kolejarz
 • Chór Mieszany "Canzona"
 • Chór Męski im. Feliksa Nowowiejskiego w Reptach Śląskich
 • Chór Mieszany "Słowiczek"
 • Chór "Schola"
 • Orkiestra młodzieżowa Tijuana Square
 • Tarnowskie Centrum Kultury
 • Znajduje się tu Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego. Która odnosi duże sukcesy, szczególnie w sekcji klawiszowej (fortepiany). Ze szkoły tej pochodzi sławny kompozytor śląski i tarnogórski: Aleksander Glinkowski.
 • Szkoła Tańca "Mistral"
 • Na terenie tarnogórskiego parku organizowane są także koncerty, głównie rockowe , na znajdującej się tam muszli koncertowej.

Cykliczne imprezy kulturalne

 • Dni Gwarków – trzydniowy festyn organizowany od 1957. Charakterystyczną częścią tej imprezy jest barwny pochód ulicami miasta, podczas którego przebierańcy wcielają się w historyczne lub legendarne postacie. Odbywają się one we wrześniu.
 • Piknik Gwarecki – organizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej na terenie Skansenu Maszyn Parowych i Kopalni Zabytkowej w czerwcu.
 • Ogólnopolskie Warsztaty Twórcze Osób Niepełnosprawnych – trzydniowa impreza na przełomie września i października, organizowana z inicjatywy Urzędu Miasta i Zakładu Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów dla niepełnosprawnych plastyków amatorów.
 • Tarnogórskie Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej – cykl koncertów organowych i kameralnych odbywających się we wrześniu i w październiku w kościele ewangelicko-augsburskim .
 • Dzień Kultury Ulicznej
 • Tarnogórskie Spotkania Jazzowe

Zabytki i atrakcje turystyczne

Aleja pod kasztanami
Rezerwat buków Segiet
Altana w parku
Wieża ciśnień w której obecnie znajduje się pub
Parowóz Tp1 stojący przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych
Poczta
Zabytkowa Kopalnia Rud Srebronośnych

Szlaki turystyczne

 • Szlak Husarii Polskiej: Będzin-Kozłowa Góra–Orzech–Nakło Śląskie-Tarnowskie Góry, Rynek-Repty Stare. Długość trasy: 156 kilometrów.
 • Szlak Stulecia Turystyki: Rybnik-Tworóg-Brynek, Hanusek–Boruszowice–Miasteczko Śląskie–Miasteczko Śląskie, Rynek –Chechło, Nakło-Tarnowskie Góry. Długość trasy: 138 km.
 • Szlak Powstańców śląskich: Bytom–Segiet (szlak czarny)-Repty Nowe–Sztolnia Czarnego Pstrąga (szlak żółty)–Laryszów–Wilkowice, Zbrosławice–Kępczowice-Góra św. Anny-Sierakowice. Długość trasy: 184 km.
 • Szlak Gwarków: Sztolnia Czarnego Pstrąga– Stare Tarnowice Kościół–Tarnowskie Góry, Rynek-Tarnowskie Góry PKP–Lasowice–Chechło, Nakło–Żyglin, Kościół–Leśniczówka, Mieczysko–Kolonia Woźnicka. Długość trasy: 27 km.
 • Szlak Segiecki: Segiet-Kopalnia Zabytkowa–Tarnowskie Góry, Rynek–Tarnowskie Góry PKP–Puferki–Pniowiec. Długość trasy: 12 km.

Transport

Obwodnica
Dworzec Kolejowy w Tarnowskich Górach
Parowóz Ty45-217 – pomnik przed Tarnogórskim zakładem taboru kolejowego

Tranzyt

Tarnowskie Góry leżą na skrzyżowaniu dróg krajowych :

Miasto posiada nowoczesną obwodnicę, która ułatwia przejazd przez miasto i spokojny wlot w obszar GOP-u bez stania w korkach, w środku miasta.

Komunikacja miejska

W Tarnowskich Górach istnieje dobrze rozwinięta komunikacja miejska. Działa tu MZKP Tarnowskie Góry , który obsługuje 58 linii autobusowych, a przez gminy MZKP przebiega 18 linii obsługiwanych przez KZK GOP . Obsługę linii dla MZKP zapewnia PKM Świerklaniec i przewoźnicy prywatni.

Tarnowskie Góry poprzez to posiadają duży (czteroperonowy) dworzec autobusowy obsługujący linie MZKP i KZK GOP. Perony są zadaszone, a przy dworcu znajdują się minibary i budynek zaplecza dla przewoźników oraz kiosk z biletami.

Kolej

Tarnowskie Góry leżą na:

Miasto posiada zabytkowy dworzec kolejowy z 1888 roku. Z zewnątrz posiada neoklasycystyczną kamieniarkę, lecz wewnątrz został on przebudowany w latach PRL-u. Gmach dworca w maju i czerwcu 2007 roku został dokładnie odrestaurowany i jest teraz jednym z najpiękniejszych budynków tego typu na Górnym Śląsku.

W pobliżu Tarnowskich Gór znajduje się jedna z największych stacji rozrządowych Europy, która osiąga długość kilku kilometrów od stacji w Miasteczku Śląskim do stacji w Tarnowskich Górach. Co bardzo ważne i trwale związane z koleją tarnogórską jest odpalenie jednej z pierwszych w Europie maszyn parowych, w 1788 r. (druga na świecie).

Przez miasto biegnie trasa towarowa. Jednak zmiany szlaków oraz dużo lepszy stan torów i trakcji na innych trasach, przyczynił się dużego zmniejszenia częstotliwości jeżdżących przez Tarnowskie Góry pociągów towarowych. Taki stan rzeczy widziany jest także w przypadku pociągów pasażerskich.

Port lotniczy Katowice-Pyrzowice

W odległości ok. 20 km od Tarnowskich Gór znajduje się Port lotniczy Katowice-Pyrzowice.

Media

Tygodniki:

Miesięczniki:

 • "Łamigłówek Religijny". Ogólnopolski miesięcznik zadań umysłowych dla dzieci i młodzieży. Wydawnany w latach 1992 – 2009, w tym w Tarnowskich Górach w latach 2007 – 2009.

Kwartalniki:

 • "Montes Tarnovicensis". Kwartalnik. Czasopismo historyczne wydawane od 2000 przez Oficynę Monos . Ukazuje się cztery razy w roku: Wielkanoc, początek wakacji, " Gwarki ", Boże Narodzenie.

Wydawnictwa:

 • Wydawnictwo św.Macieja Apostoła, od 2009 r.

Zobacz też

Ekologia

Ochrona środowiska jest traktowana priorytetowo w polityce inwestycyjnej miasta. W 1997 w Tarnowskich Górach-Rybnej oddano do użytku nowoczesne, ekologiczne składowisko odpadów komunalnych. Podstawowymi inwestycjami realizowanymi w celu poprawy stanu środowiska, a zwłaszcza ochrony wód podziemnych są: kanalizacja kolejnych rejonów miasta oraz budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków o docelowej przepustowości 7500 m³ na dobę. Ochrona atmosfery, w tym eliminacja niskiej emisji, realizowana jest od początku lat 90. XX wieku . poprzez gazyfikację Gminy i propagowanie paliw ekologicznych.

W 1997 została zakończona realizacja programu restrukturyzacji rolnictwa PHARE II. Jego zasadniczym celem było utrzymanie działalności rolniczej na terenach, na których występuje zanieczyszczenie gleb w sposób zapewniający produkcję bezpiecznej żywności. Problemem ekologicznym jest zagrożenie ze strony zwałowisk odpadów niebezpiecznych po byłych Zakładach Chemicznych. Gmina jest żywo zaangażowana w program unieszkodliwiania tych odpadów i rekultywację skażonych terenów.

Podstawową zasadą w rozwiązywaniu problemów ekologicznych gminy jest stosowanie prewencji, dlatego zorganizowano w 1993 I Regionalną Szkołę "Czystej Produkcji" dla wszystkich zakładów tarnogórskich. W ramach tego programu zminimalizowano szkodliwy wpływ zakładów przemysłowych na środowisko. Niektóre z nich obecnie wdrażają systemy zarządzania środowiskowego – zgodnie z ISO 14001.

Gmina posiada Program Ochrony Środowiska, który stanowi podstawowe narzędzia prowadzenia polityki ekologicznej. Realizacja programu ma doprowadzić do poprawy środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją.

Gmina wdrożyła również Regionalny System Zarządzania Środowiskowego (REMAS), który zawiera w sobie m.in. elementy międzynarodowych norm serii ISO 14000. Obecnie w ramach doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego Gmina zapoznaje się z wymaganiami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS).

Gospodarka

Tarnowskie Góry są jednym z 3 miast powiatowych na Śląsku oraz jednym z 18 miast w Polsce zaliczanych do klasy A pod względem atrakcyjności inwestycyjnej (dane Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Warszawie). Tarnowskie Góry systematycznie zmieniają swój wizerunek – miasta przemysłowego, poprzez przekształcanie zakładów branży metalowej, obsługujących górnictwo i przemysł chemiczny, w miasto przyjazne dla innych form wytwórczości i usług, przychylne mieszkańcom i przyjezdnym.

Edukacja

Budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica

Tarnowskie Góry mają bogatą historię szkolnictwa. Tu w 1531 powstała różnowiercza szkoła. W 1713 otwarte zostało pierwsze polskie gimnazjum na Śląsku prowadzone przez Jezuitów . Niedługo potem, bo w 1754 powstała szkoła protestancka. W 1803 założono tu pierwszą na ziemiach polskich szkołę górniczą, która istniała do 1933. W okresie pruskim, założono m.in. Gimnazjum Realne w 1870 (późniejsze Państwowe Gimnazjum Męskie im. Jana II Opolskiego, obecnie Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica) i niemiecką szkołę realną w 1908 (od 1922 Publiczna Szkoła Powszechna nr 1, której w 1927 nadano imię Jana III Sobieskiego). Szczególnie w okresie międzywojennym miasto słynęło z dobrze rozwiniętego szkolnictwa (Gimnazjum Męskie, Gimnazjum Żeńskie, Seminarium Nauczycielskie, "Szkoła Raciborzanek").

Obecnie od 2003 funkcjonuje w Tarnowskich Górach uczelnia – Filia Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Tak więc mieszkańcy mają możliwości nauki we własnym mieście od szkoły podstawowej po studia wyższe.

Oprócz 10 szkół podstawowych i 6 gimnazjów istnieje tu 9 zespołów szkół o charakterze zawodowym: budowlanym, ekonomicznym, gastronomicznym, hotelarskim, mechanicznym, elektronicznym, odzieżowym, medycznym, kolejowym oraz chemicznym. Młodzież ma też możliwość pobierania nauki w 6 liceach ogólnokształcących (I L.O. im. Stefanii Sempołowskiej, II L.O. im. Stanisława Staszica,IV L.O. w Zespole Szkół Techniczych i Ogólnokształcących, VI Liceum Ogólnokształcącym z wojskowością, Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie, Salezjańskim Ośrodku Szkolno- Wychowawczym) i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Ponadto w mieście jest też Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia oraz Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy.

Kościoły i związki wyznaniowe

Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła

Buddyzm

Sport

Drużyny i obiekty sportowe
Nazwa klubuSekcje sportowe
KS Strzybnica piłka nożna
Gwarek Tarnowskie Góry piłka nożna
Tarnowiczanka Stare Tarnowice piłka nożna
Ludowy Klub Sportowy "ZGODA-Repty" Repty Śląskie piłka nożna
Górnik Bobrowniki Śląskie piłka nożna
UKS Dwójka judo
Kolejowy Ośrodek Rekreacji i Sportu „Śląsk” podnoszenie ciężarów , kajakarstwo , kulturystyka i piłka nożna
Międzyszkolny Klub Sportowy” Skarbek” piłka ręczna kobiet, tenis stołowy mężczyzn i kobiet
Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego PTTKtaternictwo
Automobilklub Tarnogórskiturystyki motorowej osób niepełnosprawnych
Polski Związek Wędkarski Koło nr 72 „Zamet” wędkarstwo
Uczniowski Klub Hokeja na Trawie „Ósemka” hokej
Integracyjny Klub Szachowy „Tęcza” szachy
SS Strzybniczanka Tarnowskie Góryszachy
Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry koszykówka


Jedna z wielu kamienic na Starym Mieście

Osoby związane z Tarnowskimi Górami

Honorowi obywatele miasta

 • Ks. prof. Remigiusz Sobański – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prawa kanonicznego
 • Raymond Wawzyniak – za wybitną działalność na rzecz współpracy partnerskiej pomiędzy Mericourt a Tarnowskimi Górami
 • ks. prałat Stefan Wylężek – za ogromny wkład w krzewienie kultury chrześcijańskiej
 • Ks. dr Gustaw Klapuch – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie praw człowieka w oparciu o moralność chrześcijańską, teologii i działalności społecznej
 • Joachim Janik – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prawa karnego w czasie wieloletniego pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Opolu, wiceprezesa Krajowej Rady Sądownictwa, doradcy ministra sprawiedliwości i wykładowcy Uniwersytetu Opolskiego
 • Prof. Jan Miodek – za popularyzowanie w swojej działalności naukowej i publicystycznej wartości kulturalnych Ziemi Gwarków oraz podnoszenie prestiżu Tarnowskich Gór
 • Pułkownik śp. Bernard Drzyzga – za zasługi na ziemi ojczystej dokonane czynem żołnierza, patrioty i dowódcy Armii Krajowej
 • Profesor Bożena Hager-Małecka – za zasługi w ratowaniu zdrowia śląskich dzieci
 • Bolesław Lubosz – za zasługi w twórczości literackiej upowszechniającej m.in. historię i tradycje miasta oraz kulturotwórczą aktywność w Jego teraźniejszym życiu
 • Maria Pańczyk-Pozdziej – za wybitną i wieloletnią działalność na rzecz popularyzacji śląskich tradycji, gwary i kultury, w tym również tradycji i kultury miasta
 • ksiądz Jan Twardowski – za wspaniałą twórczość literacką, dzięki której zaglądamy w głąb własnej duszy i znajdujemy odpowiedź na pytania o nas samych i o istocie uczuć
 • dr Guidotto Hrabia Henckel Książę von Donnersmarck – za zasługi rodu Henckel von Donnersmarck dla rozwoju miasta i regionu
 • prof. Andrzej Kwolek – za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i społecznej w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Pozostałe osoby

Zobacz też

Przypisy

 1. Nazwa śląska za: Reinhold Olesch , Der Wortschatz der polnischen Mundart von Sankt Annaberg , Berlin 1958 . Użyto rozszerzonej wersji alfabetu proponowanego przez Grzegorza Wieczorka oraz Towarzystwo Piastowania Śląskiej Mowy "Danga" – wymowa w tymże słowniku – Tarnowsky Góry
 2. Lucyna Nowak, Joanna Stańczyk, Agnieszka Znajewska. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 31 XII 2008 r.) . (2009). GUS, Departament Badań Statystycznych. Główny Urząd Statystyczny . ISSN 1734-6118 ( pol. ). 
 3. Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast ( pol. ). GUS . [dostęp 2010-09-14].
 4. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset ( pol. ). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
 5. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset ( pol. ). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
 6. Wyniki plebiscytu w powiecie tarnowskim
 7. Historia Tarnowskich Gór

Bibliografia

 • Historia Tarnowskich Gór, p. red. prof. Jana Drabiny, Tarnowskie Góry 2000.
 • Herb i barwy Tarnowskich Gór, A. Kuzio-Podrucki, D. Woźnicki, Tarnowskie Góry 2002.
 • Sławni na Tarnogórskiej Ziemi, A. Kuzio-Podrucki, D. Woźnicki, Tarnowskie Góry 2003.
 • "Zeszyty Tarnogórskie" nr 1-52 (wydawnictwo ciągłe), wyd. Instytut Tarnogórski i Muzeum, Tarnowskie Góry 1986-2007.

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Tarnowskie Góry":

Wag ...

Trzcina cukrowa ...

Tampere ...

Uznam ...

Jura ...

Zugspitze ...

Michałowice (powiat jeleniogórski) ...

Teatr Nasz ...

Flins ...

Sedmídolí ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Tarnowskie Góry":

19 Sygnały na drodze. Hierarchia sygnałów i znaków (plansza 17) ...

23 Pierwsza pomoc (plansza 7) ...

211a Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej w dwudziestoleciu międzywojennym (plansza 9) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie