Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Tales z Miletu

Tales z Miletu

Tales z Miletu

Grafika popiersia Talesa
Urodzonyok. 624625 p.n.e.
Milet (obecnie Turcja )
Zmarłok. 545547 p.n.e.
Znany ztwórca twierdzenia Talesa , jeden z pierwszych filozofów
Zawódfilozof i naukowiec

Tales z Miletu ( gr. Θαλῆς ὁ Μιλήσιος Thales ho Milesios; VII/VI w. p.n.e.) - filozof grecki, powszechnie uważany za pierwszego filozofa. Jest zaliczany do " siedmiu mędrców ". Uznawany jest za twórcę podstaw nauki i filozofii europejskiej oraz jednego z pierwszych filozofów. Żył w czasach Solona , wybitnego prawodawcy ateńskiego. Zalicza się go do szkoły jońskiej . Jego uczniem był Anaksymander . Przebywał jakiś czas w Egipcie, gdzie zapoznać się mógł z tamtejszą geometrią.

Prawdopodobnie odkrył, że magnetyt oraz potarty bursztyn mają własności przyciągania (wnioskując z tego, że według Diogenesa Laertiosa , Tales przypisywał tym przedmiotom duszę).

Podczas gdy przed nim zadowalano się religijno-poetyckim, mitologicznym obrazem świata, Tales stworzył pierwszą spójną, racjonalną teorię natury (physis), bez odwoływania się do sił nadprzyrodzonych, odpowiedzi na zagadki natury poszukując w samej przyrodzie [materii], w jej obserwacji. Nastąpiło w ten sposób tzw. "przejście od mitu do Logosu".

Jego materializm (co prawda nie znano jeszcze wówczas pojęcia materii ani ducha) w połączeniu z hylozoizmem (zdolność do ruchu jako podstawowa właściwość przyrody, będącą objawem jej życia i duszy) dał początek szkole jońskiej i wpłynął na antyczną myśl przyrodniczą w ogóle.

Spis treści

Arché

Pierwszym zagadnieniem filozoficznym była kwestia powstania i natury świata - arché .

 • "Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa" - twierdził i dowodził Tales.
 • Arystoteles , który przekazał teorie Talesa, podaje, że "dawniejsi ludzie, którzy żyli dawno przed obecnym pokoleniem, tak samo zapatrywali się na przyrodę. Według nich bowiem Okeanos i Tetyda byli rodzicami tego, co powstało". Woda odgrywała też istotną rolę w mitologii egipskiej i babilońskiej , z którymi Tales musiał zetknąć się podczas swoich podróży. Tales podzielał zatem tradycyjne poglądy, lecz odwzorował i starał się uzasadnić je w sposób naukowy.
 • Powstanie przyrody kojarzył Tales z narodzinami, wnioskując na podstawie obserwacji, że musi istnieć jakiś rodzaj substancji (nazwanej później prasubstancją, arché), z której rozwinęły się wszystkie formy (ciała) przyrody i na którą się ostatecznie rozpadają. Teoria Talesa wskazywała na wodę jako pratworzywo, z którego rozwinął się świat, gdyż jest ona niezbędna do życia ("To, co żywe, żyje wilgocią, martwe wysycha, zarodki wszystkiego są mokre, a pokarm soczysty"), a świat był - jego zdaniem bytem ożywionym; woda zmienia też stany skupienia, a więc może występować w każdej formie.
 • Natura rzeczy - woda jest wieczna, a wszystkie ciała są jej postaciami, wynikają z jej przemian. Z kolei przemiany te wynikają z zawartej w niej siły i zdolności do ruchu.
 • Ziemia według Talesa, podobnie jak wszystko, co istnieje, unosi się na wodzie i jest tylko chwilową postacią wody.

Technika: od umiejętności do nauki

Prawdopodobnie Tales wiele podróżował. Podczas tych podróży zapoznał się z osiągnięciami Egipcjan i Babilończyków w dziedzinie matematyki i astronomii. Przebywał też w Memfis , głównym ośrodku egipskim, i na bazie wiedzy uczonych egipskich mógł oprzeć swoje twierdzenia.

Posiadał np. praktyczne umiejętności pozwalające na przewidzenie zaćmienia Słońca na 585 r. p.n.e. , czy zmierzenie wysokości piramid za pomocą cienia (na podstawie podobieństwa trójkątów). Przed Talesem umiejętności te były czysto techniczne, nie były poparte wiedzą naukową, wynikały z samej praktyki, potrafiono dokonywać obliczeń nie umiejąc ich uzasadnić, czy przewidywać zjawiska nie znając ich przyczyn. Po Talesie Grecy stopniowo tworzyli z nich pierwsze teorie naukowe. Tales dał podstawy geometrii wprowadzając szereg pojęć:

 • średnica to odcinek, który dzieli okrąg na połowy,
 • trójkąt równoramienny to taki w którym dwa kąty przy podstawie są równe,
 • dwie linie przecinające się tworzą równe co do miary kąty przeciwległe,
 • kąt wpisany w półokrąg jest kątem prostym,
 • trójkąt jest określony, jeżeli dana jest jego podstawa i kąty przy podstawie,

ale przede wszystkim


Potrafił też wykorzystać praktycznie swoją wiedzę - według Diogenesa Laertiosa przewidując wysokie zbiory oliwek wziął w dzierżawę wszystkie okoliczne tłocznie oliwy - dało to mu możliwość dyktowania cen za korzystanie z nich w okresie wysokiego zapotrzebowania.

Kosmogonia

Pierwsza, naukowa próba wyprowadzenia systemu kosmologicznego opierała się na założeniu istnienia Zasady Absolutu. Zdaniem Talesa, jest ona podstawą wszystkich rzeczy, tym, z czego się one wywodzą, w czym istnieją i w co się rozpadną. Rzeczy istnieją poprzez udział w istnieniu tej zasady. Rzeczy przemijają – zasada pozostaje. Dlatego filozofia Talesa nie pyta z czego świat powstał, ale z czego jest.

Ponieważ świat ma powrócić do pierwotnej postaci, pytanie o nią to najistotniejszy problem wiedzy. Naczelne pytanie filozofii Talesa brzmi więc: jaki był początek przyrody? Jest to pytanie o byt właściwy, pierwsze ciało, z którego rozwinął się świat.

Na tej podstawie Tales wyciąga wnioski kosmogoniczne i kosmologiczne. Oto najważniejsze z nich:

 • poszczególne rzeczy powstają z wody, poprzez jej zagęszczanie bądź rozrzedzanie (rzeczy są więc modyfikacjami wody),
 • zagęszczanie i rozrzedzanie jest możliwe wskutek wewnętrznej siły przyrody; a zatem siła tkwi w ciele,
 • dlatego zdolność poruszania się ciał jest dla Talesa zasadnicza: to, co się porusza – żyje,
 • rozrzedzona woda staje się powietrzem, a dalej – ognistym eterem, zagęszczona woda staje się zaś błotem, a dalej – ziemią,
 • Ziemia ma kształt dysku, który pływa po wodzie.

Model kosmologiczny, oparty o strukturę koncentrycznych sfer stanie się naczelną ideą następców Talesa. Zmieni się jednak pojmowanie zasady organizującej Wszechświat, jak i sposób prowadzenia nad nią badań.

Bibliografia

 • Tales i początki filozofii. W: Władysław Tatarkiewicz: Historia filozofii. T. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970, ss. 11-14. 

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Tales z Miletu":

Herodot ...

Ewolucja ...

Geografia jako pierwsi zajmowali się geografią jako nauką i filozofią. Największy wkład wnieśli Tales z Miletu , Herodot , Eratostenes , Arystoteles , Strabon i Ptolemeusz . Rzymianie w czasie ...

Literatura – przegląd chronologiczny ...

Oscar Wilde ...

Okres archaiczny (starożytna Grecja) światopoglądy: ogień, woda, ziemia, powietrze, liczba, atom, nasiona, oraz teoria pięciu arché. Woda Tales z Miletu uważany jest za ojca filozofii greckiej we właściwym znaczeniu ...

Geometria formułowania twierdzeń geometrii pojawiły się w VI wieku p.n.e. w starożytnej Grecji ( Tales z Miletu ). Kompilacją poznanych do III wieku p.n.e. faktów jest dzieło ...

Pierwiastek chemiczny od zarania dziejów. Greccy filozofowie przyrody szukali początkowo jednego, podstawowego pierwiastka (arche). Tales z Miletu twierdził, że jest to woda , Anaksymenes że powietrze a ...

Filozofia przedsokratejska został zbudowany świat. Pierwszą odpowiedź – zasadą świata jest woda - dał Tales z Miletu . Podawano także inne stany materii: Anaksymenes zaproponował powietrze , a ...

Arthur Rackham ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Tales z Miletu":

014. Historiografia starożytnej Grecji (plansza 3) ...

005. Heraklit z Efezu i Wariabilizm (plansza 3) ...

008b. Grecja (plansza 17) zrozumieć rządzące nim prawa oraz szukali odpowiedzi na pytania dotyczące życia człowieka. Tales z Miletu – uznawany za ojca filozofii – i jego uczniowie ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie