Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Talcott Parsons

Talcott Parsons

Talcott Parsons

Talcott Parsons (ur. 13 grudnia 1902 w Colorado Springs , zm. 8 maja 1979 w Monachium ) - amerykański socjolog .

Spis treści

Kariera akademicka

Od 1944 roku był profesorem Harvard University w Cambridge .

Poglądy i koncepcje

Pod wpływem prac Bronisława Malinowskiego został zwolennikiem funkcjonalizmu w socjologii, zmierzającego do ustalenia faktów i wyjaśnienia funkcji, jaką spełniają one w systemie wzajemnych relacji w społeczeństwie. Jest twórcą koncepcji zmiennych wzorcowych . Działanie społeczne Talcotta Parsonsa: „Woluntarystyczna teoria działania” stanowiła dla Talcotta Parsonsa swoistą syntezę założeń utylitaryzmu, pozytywizmu i idealizmu. Autor zwrócił uwagę na to, że ekonomia klasyczna traktuje jednostki jako wolnych graczy niczym nie ograniczonych, którzy mając do wyboru wiele możliwości wybierają te, które są dla nich najbardziej pożyteczne. Ta nadmierna utylitaryzacja sprowokowała Talcotta Parsonsa do zadania kilku pytań : Czy ludzie zawsze zachowują się racjonalnie? Czy zawsze są wolni i nieograniczeni? Parsons definiuje woluntaryzm jako subiektywne procesy podejmowania decyzji przez indywidualne podmioty, lecz decyzje takie traktuje jako częściowy rezultat pewnego typu nacisków, zarówno normatywnych, jak i sytuacyjnych.

Parsons uważał, że system społeczny musi realizować cztery podstawowe funkcje definiuje je AGIL czyli: adaptacja , osiąganie celów, integracja , system podtrzymywania wzorów oraz usuwania napięć.

Na działanie woluntarystyczne składają się następujące elementy podstawowe:

 1. podmiot jest rozumiany jako indywidualna osoba
 2. podmioty są traktowane jako osoby dążące do celu
 3. podmioty dysponują alternatywnymi środkami do osiągnięcia celów
 4. podmioty stoją wobec rozmaitości warunków sytuacyjnych, takich jak własna konstrukcja biologiczna i genetyczna, jak też i różnorodne naciski środowiskowe, które wpływają na wybór celów i środków
 5. podmioty powodowane są wartościami, normami i innymi ideałami w tym sensie, że idee te wpływają na to, co traktowane jest jako cel, oraz na to, jakie środki zostaną wybrane do jego osiągnięcia
 6. działanie jest dziełem podmiotów podejmujących subiektywne decyzje dotyczące środków prowadzących do osiągnięcia celów. Wszystkie te decyzje podlegają ograniczającym naciskom za strony idei oraz warunkom sytuacyjnym.

Najważniejsze prace

 • The Structure of Social Action ( 1937 )
 • Essays in Sociological Theory 1949 )
 • The Social System ( 1951 )
 • Social Structure and Personality 1964 )

Tłumaczenia prac na j. polski

 • Szkice z teorii socjologicznej, Warszawa 1972 , PWN , seria Biblioteka Socjologiczna (Essays in Sociological Theory 1949 )
 • System społeczny, tł. Michał Kaczmarczyk, Kraków 2009, Zakład Wydawniczy "Nomos", (Social system 1951 )
 • Struktura społeczna a osobowość, tł. M. Tabin, wstęp Antonina Kłoskowska , Warszawa 1969, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s.454 (Social Structure and Personality 1964 )

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Talcott Parsons":

Normy moralne i kategoryzacji[]. Z normami moralnymi Freud łączył superego . Krytykę badań Freuda przeprowadził Talcott Parsons , zarzucając mu między innymi: zbyt wąskie badanie norm moralnych (według ...

Świadkowie Jehowy ...

Rynek (ekonomia) przestrzeganie etyki pracy.Rynek jako „trwałe zmienne”- przedstawicielem koncepcji tego modelu rynku jest Talcott Parsons . Jego zdaniem zmiany społeczne dokonywane są w określonym czasie przez ...

Graffiti Aleksamenosa ...

Święto Pracy ...

Benjamin Harrison ...

Talcott Parsons Talcott ParsonsTalcott Parsons (ur. 13 grudnia 1902 w Colorado Springs , zm. 8 ...

Adenozynotrifosforan ...

Złote Globy 2009 ...

John Arbuthnot Fisher ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Talcott Parsons":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie