Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Szypska Fatra

Szypska Fatra

Szypska Fatra (słow. Šípska Fatra) – najbardziej na północ wysunięta, położona już na północ od doliny Wagu część grupy górskiej Wielkiej Fatry w Centralnych Karpatach Zachodnich w Słowacji . Do lat 70. XX w. łączona z Górami Choczańskimi , od 1978 r. ze względu na większe podobieństwo geomorfologiczne zaliczana jest do Wielkiej Fatry. Najwyższym szczytem jest Šíp (1169 m n.p.m.).

Położenie i podział

Szypska Fatra zajmuje znaczną część terenu w widłach Wagu i jego prawego dopływu – Orawy . W ten sposób zachodnią i północną granicę tej jednostki wyznacza dolina Orawy od jej ujścia do Wagu w Królewianach po miejscowość Párnica, poza którą wznosi się Mała Fatra . Granicę północno-wschodnią wyznacza dolina lewobrzeżnego dopływu Orawy – Żaszkowskiego Potoku (Žáškovský potok) po Żaszków (tzw. Rów Podchoczański) i jej przedłużenie w kierunku przełęczy Brestová , poza którą rozciąga się już Pogórze Orawskie . Granicę wschodnią, oddzielającą Szypską Fatrę od Gór Choczańskich stanowi dolina potoku Likavka , spływającego spod Brestovej i uchodzącego do Wagu w Rużomberku . Granicę południową wyznacza dolina Wagu od Rużomberku po ujście Orawy – poza nią rozciąga się właściwy zrąb Wielkiej Fatry.

Szypska Fatra dzieli się dość wyraźnie na trzy mniejsze części. Najbardziej na zachodzie, wprost w widłach Wagu i Orawy, leży masyw Šípu . Najwyższym szczytem masywu jest w nim Šíp. Na południowy wschód, oddzielony od niego Doliną Szkutową (Škútova dolina) i Przełęczą Żaszkowską (Žaškovské sedlo), leży masyw Ostrego (Ostré, 1067 m n.p.m.), w którym wyróżniają się jeszcze Havran (915 m n.p.m.) i Hrdoš (917 m n.p.m.). Dolina Komjatniańska oddziela go od położonego najbardziej na wschód i południe masywu Keczek (Kečky, 1139 m n.p.m.) i Radyczyny (Radičiná, 1127 m n.p.m.). Najbardziej na południe wysuniętym i nieco wydzielającym się członem tej ostatniej jednostki jest zwalisty masyw Czebratu (Čebrať, 1054 m n.p.m.) nad Rużomberkiem.

Geologia i morfologia

Najwyższe szczyty tej jednostki sięgają wysokości 1050–1170 m n.p.m. Ich niższe partie i rozdzielające je doliny zbudowane są z pochodzących z dolnej i środkowej kredy , stosunkowo miękkich, marglistych wapieni , margli i marglistych łupków , zaliczanych do płaszczowiny kriżniańskiej. Partie szczytowe najwyższych wzniesień tworzą natomiast wielkie kry ciemnoszarych lub czarnych, żyłkowanych wapieni i szarych dolomitów triasowych (tzw. "choczańskich"), zaliczanych już do płaszczowiny choczańskiej. W utworach choczańskich wytworzył się szereg interesujących form skalnych w postaci urwistych ścian, progów skalnych, grzebieni skalnych i samotnych turni. Znajdziemy tu również szereg form krasowych , m.in. jaskinie , leje krasowe , źródła krasowe .

Bibliografia

  • Hochmuth Zdenko a kolektív: Chočské vrchy. Liptovská Mara. Turistický sprievodca ČSFR, č. 42, wyd. Šport, slovenské telovýchovné vydavateľstvo, Bratislava 1990, ;
  • Malá Fatra – Vrátna. Turistická mapa 1:50 000, Edícia turistických máp č. 110, wyd. VKÚ Harmanec 1993, ;


Inne hasła zawierające informacje o "Szypska Fatra":

Ostróżka tatrzańska ...

Żylina ...

Kotlina Żylińska ...

Vrútky ...

Kotlina Turczańska ...

Mała Fatra ...

Ľubochnianka ...

Revúca (rzeka) ...

Szypska Fatra Szypska Fatra (słow. Šípska Fatra) – najbardziej na północ wysunięta, położona już ...

Wielka Fatra w widłach Wagu i Orawy aż po dolinę potoku Likavka – tzw. Szypska Fatra );na południu – tzw. Kotolnica po południowej stronie Doliny Harmanieckiej (masyw ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Szypska Fatra":

Czechy i Słowacja (plansza 11) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie