Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Szkoła wyższa

Szkoła wyższa

Ważniejsze ośrodki akademickie w Polsce. Wybrane miasta opisano wg schematu: liczba uczelni publicznych podległych MNiSW + liczba uczelni niepublicznych + liczba uczelni publicznych spoza MNiSW. Schemat nie uwzględnia zamiejscowych jednostek organizacyjnych uczelni.

Szkoła wyższa – jednostka organizacyjna państwowa, samorządowa lub prywatna działająca na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub w przypadku uczelni kościelnych na podstawie umowy Rządu RP z władzami odpowiedniego kościoła . W polskim systemie edukacji jest to uczelnia kształcąca absolwentów liceów i techników , którzy zdali egzamin maturalny . Studia I stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera , II stopnia - magistra , magistra inżyniera. Niektóre kierunki mają jednak formę jednolitych studiów magisterskich i kończą się one uzyskaniem tytułu magistra lub lekarza , lekarza dentysty, lekarza weterynarii. Ukończenie studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pozwala kontynuować naukę na studiach doktoranckich .

Poszczególne wydziały szkoły wyższej mogą być uprawnione do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego . Szkoła wyższa posiadająca przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora ma status uczelni akademickiej, a nie spełniająca tego warunku, uczelni zawodowej.

Poszczególne kierunki studiów w szkole wyższej podlegają akredytacji , polegającej na sprawdzeniu, czy dany kierunek odpowiada przewidzianym dla niego standardom kształcenia. Instytucją odpowiedzialną za akredytację szkolnictwa wyższego w Polsce jest Państwowa Komisja Akredytacyjna . Ponadto szkoły wyższe prowadzą studia podyplomowe, a także działalność naukową.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Informacja NIK o wynikach kontroli:


Inne hasła zawierające informacje o "Szkoła wyższa":

Adwentyzm ...

Oddychanie komórkowe ...

Wiktor Sukiennicki ...

Kościół jezuitów pw. św. Franciszka Ksawerego w Kownie ...

Wittenberga ...

Akcja (prawo) ...

Tomasz Zan (poeta) ...

Szkoła Rycerska ...

Orlęta Lwowskie ...

Teatr Nasz ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Szkoła wyższa":

04. Rodzaje środowisk społecznych (plansza 16) ...

201 Rozwój historiografii w okresie międzywojennym (plansza 5) ...

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 2) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie