Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Zen

Zen

Zen
Enso - symbol zen
Główna religia Buddyzm
Czas założeniaXVII w. n.e.
Wyznanie macierzyste Mahajana
Założyciel Bodhidharma
Klasyfikacja religii

Zen ( jap. 禅 – "medytacja", z skt. ध्यान Dhyāna, poprzez chin. trad. 禪那, chin. upr. 禅那, 禅, pinyin : chánnà, chán) – nurt buddyzmu , który w pełni rozwiniętą formę uzyskał w Chinach , skąd przedostał się do Korei , Wietnamu i Japonii . Wywodzi się z rodziny buddyzmu mahajany , ale na przestrzeni wieków nabrał wyrazistego indywidualnego stylu, pełnego minimalizmu i zamierzonych paradoksów .

Podstawową praktyką w tej szkole jest praktyka medytacyjna zwana zazen (dosł. siedzący zen), której istotą jest poznanie swojej prawdziwej natury , "osiągnięcie" stanu buddy .

Zen w zależności od koncepcji określania celu metody oraz jej istoty, rozumiane jest jako religia, lub jest potępiane rozumienie zen jako religii. Potocznie określa się zen jako religię w rozumieniu odłamu buddyzmu, który postrzegany całościowo może zawierać w sobie w różnych kulturach cechy religii. Dopiero w XX wieku na Zachodzie część zwolenników zaczęła traktować zen jako czystą filozofię , drogę życia, w której wiara jest nieistotna. Według nich można "mieć zen bez buddyzmu". Takie rozumienie zen odbiega od oryginalnego wzoru i nie jest popierane przez większość wyznawców w krajach, w których zen powstał. Dla nich jest to zubożenie zen, wykrawanie tylko jednej części (medytacji) z ośmiorakiej ścieżki .

Spis treści

Filozofia zen

Wszyscy na tym świecie szukają szczęścia na zewnątrz, a nikt nie rozumie swojego własnego wnętrza. Każdy mówi: "ja", "ja chcę tego", "ja jestem jak tamto". Ale nikt nie rozumie tego "ja". Gdy się urodziłeś, to skąd przyszedłeś? Gdy umrzesz, dokąd pójdziesz? Jeżeli będziesz uczciwie pytał: "Kim jestem?" wtedy wcześniej czy później trafisz na ścianę, gdzie całe myślenie jest odcięte. Nazywamy to "umysłem nie-wiem". Zen jest utrzymywaniem tego umysłu "nie-wiem" zawsze i wszędzie.
Portret pierwszego patriarchy zen Bodhidharmy i kaligrafia autorstwa Hakuina . Czytamy "Zen trafia bezpośrednio do serca, ujrzyj swoją naturę i zostań Buddą"

Mówiąc " filozofia " mamy zwykle na myśli system logicznych twierdzeń. W odniesieniu do zen taka definicja kompletnie się nie sprawdza, gdyż jego sens tkwi w skutkach dla medytującego , a nie w logice. Sytuacja jest podobna jak w przypadku poczucia humoru – dowcipy często nie powinny być racjonalne, gdyż ich sens polega na doprowadzeniu słuchacza do śmiechu, w czym racjonalizm przeszkadza. Podobnie sens koanów (zagadek zen) polega na prowadzeniu do oświecenia , w czym logika także przeszkadza. Analiza filozofii zen przypomina analizę humoru i jest równie niewiele wnosząca. Tylko w medytacji można odnaleźć sens tej filozofii. Oczywiście nie oznacza to, że zen to zbiór dowcipów – celem jest oświecenie, a nie śmiech.

Celu tego nie można jednak osiągnąć wprost. W miarę postępów praktyki medytujący powoli uświadamia sobie, że każda próba zbliżenia do oświecenia tylko od niego oddala. Nie da się racjonalnie dążyć do spontaniczności i rozumowo cieszyć spokojem poranka. Medytacja ma więc jedynie przygotować umysł na ewentualne spontaniczne osiągnięcie oświecenia.

Zen jest sztuką kontemplacji Pustki . W ogrodach zen najważniejsze są przestrzenie między kamieniami, w medytacji nieprzytrzymywanie żadnej myśli. Ta Pustka potrafi być czasem bardzo żywa, czasem podniosła, jednak przenika ona całe zen. Według zen przenika cały wszechświat.

Oświecenie oznacza w zen stan przekroczenia swojego ja i pełnego zespolenia z Pustką. Termin ten budzi negatywne skojarzenia w zachodniej kulturze i prowokuje niesłuszne oskarżenia o nihilizm . W zen nie oznacza on jednak braku myśli i uczuć, ani tym bardziej nihilizmu etycznego.

Według zen najlepiej widzi się świat, gdy człowiekowi nie przeszkadzają jego uprzedzenia. Każde porównanie, każda racjonalna myśl jest budowaniem przybliżonego modelu świata, który powoli zaczyna przesłaniać rzeczywistość. Ludzie patrzą na otoczenie przez pryzmat swoich uwarunkowań. Powstaje na skutek tego dysonans, z którego wywodzi się cierpienie . Pustka jest brakiem uwarunkowań. Myśli pojawiają się, gdy są konieczne, gdy jednak się ich nie przytrzymuje, ani nie zwalcza, przemijają bez śladu. Umysł jest wówczas jak lustro. Po dalszej medytacji znika nawet lustro.

Podobnie wszelkie podziały, wliczając w to podział ja-świat zewnętrzny, są według zen iluzją , która nie odpowiada rzeczywistości. Nie należy się na nich koncentrować, nie należy także przebywać myślą w przeszłości czy w przyszłości. Istnieje tylko "tu i teraz", "jest tylko ta chwila", "jest tylko to miejsce". Zen polega na tym, że "gdy jestem głodny, jem, gdy jestem śpiący, śpię". Ktoś inny gdy je, myślami przebywa w pracy, a gdy zasypia, snuje marzenia o wielkości. Wtedy jest od zen daleki.

Praktyki medytacyjne

Zafu - Poduszka do medytacji

Jak w każdej ścieżce buddyzmu, w zen uważa się, że każdy może osiągnąć oświecenie, jeśli będzie wystarczająco intensywnie pracował nad własnym umysłem. Uwarunkowania wynikające z niedobrej karmy można wymazać długotrwałymi praktykami medytacyjnymi . Medytacje te stanowią najważniejszy sposób aktywnego uczestnictwa w tej religii. Są one nazywane zazen – czyli siedzącym zen.

Składają się one z kilku elementów:

 • liczenie oddechów. Pozwala to początkującym na uspokojenie umysłu;
 • praktyka shikantaza ("tylko siedzenie"), czyli praktyka długotrwałego pozostawania w stanie medytacji. Shikantaza to po prostu bycie pełną jaźnią, puszczanie ciała i umysłu. Praktykując ją nie lgnie się do myśli, ale też nie blokuje się ich. W stanie tym umysł ma jednocześnie rejestrować wszystkie dochodzące bodźce. "Powinno się słyszeć odgłos spadającego piórka i jednocześnie nie dać się rozproszyć nawet wystrzałem armatnim". Shikantaza jest charakterystyczne przede wszystkim dla szkoły zen sōtō ;
 • pozostawanie w stałym kontakcie ze swoim mistrzem , który udziela wskazówek na spotkaniu zwanym dokusan i w odpowiednim momencie daje adeptowi jego koan , czyli opowieść lub krótkie pytanie, na które nie ma racjonalnej odpowiedzi, np.: "Kim byłeś przed swoimi narodzinami?", albo: "Jaki dźwięk powstaje na skutek klaskania jedną ręką?". W koan należy się wczuć całą swoją istotą. Koany są używane przede wszystkim przez mistrzów szkoły rinzai , gdzie są praktycznymi i usystematyzowanymi według skali trudności probierzami głębi rozumienia ucznia. Są również używane w szkole sōtō , lecz nie są centrum praktyki.

Efekty medytacji były badane przez neurologów. Ustalono, iż osoby ćwiczące długo zen wykazują się zmianami w aktywności mózgu. Występuje wzmożona aktywność w lewym płacie czołowym mózgu [1]. Zanika także habituacja (patrz: Zimbardo Psychologia i życie). Ten ostatni efekt oznacza, iż każde zdarzenie w świecie zewnętrznym, choćby najlżejszy odgłos, odbierane jest przez świadomość. Efekt ten w zen nazywany jest ciągłą świadomością. Szczegółowe psychologiczne i fizjologiczne efekty medytacji opisane są w artykule medytacja .

Historia

Według legendy zen (zwany też przekazem "z umysłu do umysłu" lub "bezpośrednim wskazaniem") był jednym z wielu tzw. "zręcznych środków" mogących wyprowadzić praktykujących z iluzji ku oświeceniu, stosowanych przez nauczycieli od czasów Buddy Siakjamuniego . Legenda głosi, iż pewnego razu Budda zasiadł przed zgromadzeniem uczniów czekających na słowa nauczania na Górze Sępów (Grydhrakuta), jednak zamiast wygłosić mowę, jak zwykł to czynić, milczał przez długi czas, co wzbudziło niepokój wśród obecnych. Po pewnym czasie, nieoczekiwanie Budda uniósł kwiat. Jedynie Mahakaśjapa (jeden z głównych uczniów Buddy) uśmiechnął się w geście zrozumienia.

Historycznie buddyzm zen jest jedną ze szkół buddyzmu mahajanistycznego , która rozwinęła się w VI i VII wieku w Chinach pod nazwą chán . Kwestia, czy zen i chán to to samo, czy też o zen można mówić dopiero po przeniesieniu chán do Japonii jest czysto akademicka. Z jednej strony bowiem, japońska kultura odcisnęła na zen silne piętno, a z drugiej strony tradycja zen uznaje założyciela chán, Bodhidharmę za swego pierwszego patriarchę.

Pierwsze kontakty Chińczyków z buddyzmem miały miejsce już w I w. naszej ery . Jednak mimo sporego rozpowszechnienia się tej religii, dopiero w IV wieku rodowici Chińczycy otrzymali pozwolenie na wstępowanie do klasztorów. W IV i V wieku istnieli już w Chinach mnisi , nauczający doktryny podobnej do tej, która później powstała w szkole chán. Podstawowym jej tekstem była sutra Lankavatara , co znaczy dosłownie "objawienie (Buddy) na Lance ( Cejlon )", analogicznie jak w szkole jogaczary , gdzie również medytacja odgrywała główną rolę.

Z wczesnego chińskiego buddyzmu wyłoniło się wiele różnych szkół, w tym Buddyzm Czystej Krainy , Tiantai i prawdopodobnie również chán. Tradycja utrzymuje jednak, że chán sprowadził z Indii do Chin Bodhidharma (達摩), 28. patriarcha indyjskiego buddyzmu (według różnych źródeł ok. 520 roku lub w drugiej połowie V wieku ).

Szkoła zapożyczyła niektóre idee od taoistów , przede wszystkim widoczny do dziś minimalizm, prostotę i surowość formy, a co za tym idzie także odrzucenie większości rytuałów i ceremonii, jakże bogatych w ówczesnym buddyzmie i widocznych na przykład w buddyzmie tybetańskim .

Zupełnie wyjątkowe w chán było traktowanie pracy fizycznej – świadczy o tym słynne powiedzenie mistrza Baizhanga Huaihaia ( 720 - 814 , jap. Hiakuju), "Dzień bez pracy jest dniem bez jedzenia". Kiedy jego uczniowie myśleli, że jest zbyt stary i schowali mu narzędzia ogrodnicze, przestał jeść. Skończył głodówkę, gdy zwrócili narzędzia. Praca była czymś naturalnym i równym medytacji. Dzięki temu klasztory chán były praktycznie niezależne, co później zadecydowało o ich przetrwaniu.

Po śmierci Bodhidharmy nastąpił rozłam na szkołę północną, twierdzącą, że oświecenie można uzyskać stopniowo i południową, uważającą, że oświecenie uzyskuje się nagle i spontanicznie.

Największy rozwój chińskiego chán przypada na epokę Tang (lata 600-900 n.e.), między innymi na skutek wspieraniem ośrodków religijnych przez ówczesnych władców. W okresie epoki Tang chán podzielił się na pięć głównych linii: caodong , yunmen, fayan , guiyang i linji . Po prawie 200 latach szkoła linji podzieliła się na dwie odmiany: yangqi i huanglong . Do dziś przetrwały w zasadzie tylko dwie odnogi: szkoła caodong , której założycielami byli Caoshan Benji i Dongshan Liangjie oraz szkoła linji założona przez Linji Yixuana ( jap. Rinzai Gigen). Obydwie pochodzą z południowej wersji chán.

Linji wchłonęła na przestrzeni lat wszystkie linie tradycji zen oprócz caodong . Z linji później wydzieliły się inne szkoły, np. puhua ( jap. fuke i japońska szkoła obaku , założona przez mistrzów chińskich. Linji i caodong różnią się głównie technikami medytacyjnymi. Caodong preferuje indywidualne "milczące" praktyki medytacyjne, zaś linji kładzie większy nacisk na pracę z gong'anem i nie gardzi gwałtownymi środkami, które mogą przestraszyć nowicjuszy. Obydwie szkoły używają jednak wszystkich odmian medytacji znanych w zen. Linji ma swoją główną siedzibę w klasztorze Shaolin w Chinach.

Z Chin filozofia ta została przeniesiona w VII w. do Korei i Wietnamu, a w XII wieku do Japonii . Szkoła buddyzmu wywodząca się z chán uzyskała w Korei nazwę sǒn , w Wietnamie thien a Japonii nazwę zen, a chiński znak kanji na chán (禪) czyta się w ten właśnie sposób po japońsku . Chiński chán (zen) począł się chylić ku upadkowi po epoce Song , po czym uległ zmieszaniu z buddyjską szkołą Czystej Ziemi w czasach dynastii Ming .

Patriarchowie zen

 • Pierwszy patriarcha Bodhidharma ( skt. बोधिधर्म, chin. Damo 達摩, jap. Daruma だるま, ok. 440 - ok. 528 ), 28. patriarcha buddyzmu indyjskiego. Miał on niewielu uczniów, źródła mówią o pięciu.
 • Drugi patriarcha Huike (慧可, jap. Daiso Eka, 487 - 593 )
 • Trzeci patriarcha Sengcan (僧燦, jap. Konchi Sosan, ? - 606 ),
 • Czwarty patriarcha Daoxin (道信, jap. Dai'i Doshin, 580 - 651 ),
 • Piąty patriarcha Hongren (弘忍, jap. Dai'man Konin, 601 - 674 ),
 • Szósty patriarcha Huineng (慧能, jap. Daikan Eno, 638 - 713 ). Huineng był nieuczonym chłopcem, który przybył "znikąd" i przekazanie przez Hongrena właśnie jemu insygniów patriarchy wywołało wielką złość u innych, formalnie wyświęconych mnichów. Huineng musiał się przez pewien czas ukrywać. Sam miał wielu uczniów, ale żadnego z nich nie mianował swym następcą, by uniknąć w przyszłości podobnych sytuacji.

Zen we współczesnej Japonii

Wewnętrzna brama świątyni Heirin w Japonii

W Japonii obecnie istnieją trzy szkoły - wspomniane już sōtō i rinzai oraz utworzona w XVII wieku przez chińskiego mnicha szkoła obaku .

Niektórzy współcześni japońscy nauczyciele zen, tacy jak Daiun Harada, czy Shunryu Suzuki krytykują japoński zen jako sformalizowany system pustych rytuałów , z niewielką liczbą ludzi faktycznie osiągających oświecenie. Niemal wszystkie japońskie świątynie zen stały się według nich po prostu rodzinnymi firmami, przekazywanymi z ojca na syna, a funkcja mistrza zen sprowadziła się do odprawiania ceremonii pogrzebowych.

Niektórzy japońscy mistrzowie w czasie II wojny światowej głosili militaryzm i nacjonalizm , co rzuciło na japoński zen głęboki cień.

Artystyczne przejawy zen

Ścinanie bambusa autorstwa Liang Kai - grafika w stylu typowym dla zen

Słowo "zen" oznacza jednocześnie stan najwyższego oświecenia jak i samą "niewypowiedzianą" naturę rzeczywistości. Ze względu na to, że nie da się bezpośrednio w słowach przekazać prawdziwej natury zen, gdyż z definicji umyka ona rozumowemu poznaniu, wielu mistrzów przekazuje ją poprzez paradoksalne pytania i przypowieści, zwane koanami (gong'an). Najbardziej znanym przejawem zen w sztuce jest oparta na paradoksach i nieoczekiwanych skojarzeniach poezja krótkich form haiku . Również niektóre rodzaje malarstwa, muzyki i teatru japońskiego, takie jak na przykład teatr kabuki są przeniknięte głęboko duchem zen. Słynne są też ogrody zen , z których najciekawsze znajdują się w Kioto .

Artysta działający w duchu zen traktuje akt tworzenia jako rodzaj medytacji. Ma go ona przybliżyć do oświecenia, a zawarte w niej okruchy zen mogą potencjalnie natchnąć kogoś innego do wejścia na tę ścieżkę. W przypadku osób już zaangażowanych w praktyki medytacyjne okruchy takie mogą zadziałać jak katalizator, przyspieszający osiągnięcie oświecenia.

Charakterystycznymi cechami estetyki zen są: maksymalna prostota, surowość i klarowność formy, oraz "gra z umysłem i postrzeganiem" oparta na paradoksalnych, przypadkowych skojarzeniach i podświadomie odbieranych impresjach.

Literatura zen

Poniżej wybór klasycznych dzieł literatury, pozostawionych przez mistrzów zen.
Uwaga: to nie są święte księgi. W zen z założenia nie ma świętości.

Osobną kwestią jest, po co w ogóle zen potrzebna jest literatura, skoro jednocześnie twierdzi się, że słowa w zen przeszkadzają. Część z nich to tzw. Gozan bungaku (五山文学) czyli poezja klasztorów zen, część to zbiory koanów, albo wskazówki do medytacji, potrzebne nowicjuszom.

 • Bezbramna brama ( Wumenguan 無門關, jap. Mumonkan). Autorem był chiński mistrz zen Wumen Huikai ( jap. Mummon Ekai). Zbiór został opublikowany w 1229 roku. Mumonkan składa się z 49 koanów.
 • Fukan zazengi 普観座禅儀 ( 1227 ) - "Zasady praktyki zazen" autorstwa Dogena
 • Gyogi kihan - tekst szkoły sōtō
 • Baojing sanmei - (jap. Hokyo Zanmai) - " Samadhi drogocennego lustra" autorstwa Dongshana Liangjie 807 - 869 , jeden z czterech najstarszych tekstów zen.
 • Kyounshu 狂雲集 - poematy autorstwa mistrza Ikkyū Sōjuna ( 1394 - 1481 )
 • Shobogenzo zuimonki 正法眼蔵随聞記 - wykłady i komentarze Dōgena ułożone przez jego ucznia Koun Ejō
 • Zhengdao ge 諸度 (jap. Shodoka)- "Śpiew natychmiastowego oświecenia" autorstwa Yongjia Xuanjue ( 665 - 713 ) jeden z czterech najstarszych tekstów zen.
 • Zapiski lazurowej skały ( Biyan lu 碧巖錄, jap. Hekigan-roku). 100 koanów zebranych i opatrzonych komentarzem przez mistrza zen Xuedou Chongxiana ( jap. Setcho; 980 - 1052 ).
 • Zapiski wielkiego spokoju ( Congrong lu , jap. Shoyo-roku). Księga około 100 koanów, zebranych przez Tiantonga Hongzhi - jednego z patriarchów caodong i sōtō .
 • Zazen Yojinki 座禅用心記 - "Zalecenia w zazen" autorstwa mistrza Keizana Jokina, XIV wiek
 • Zazen-ron 座禅論 - "O medytacji" - Daikaku Zenji ( 1213 - 1278 )

Zobacz też

Przypisy

 1. Colin Allen: The Benefits of Meditation ( ang. ). 2003-04-24. [dostęp 28 października 2008].

Bibliografia

 • Wprowadzenie do buddyzmu zen, Daisetz Teitaro Suzuki , Czytelnik, Warszawa 1979
 • Droga Zen, Alan Watts , Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1997 Wydawnictwo "Pusty Obłok"
  (Związek Buddystów Zen "Sangha" w Polsce), Warszawa
 • Trzy Filary Zen, Philip Kapleau Wydawnictwo Związku Buddystów
 • Zen: Świt na zachodzie, Philip Kapleau
 • Umysł zen, umysł początkującego , Shunryu Suzuki , wydawnictwo ELAY 2010
 • Nie zawsze tak, Shunryu Suzuki
 • Kompas Zen. Seung Sahn
 • Strzepując popiół na Buddę, Seung Sahn
 • Milczenie Kwiatu, Zenkei Shibayama
 • Każdy krok niesie pokój, Thich Nhat Hanh
 • Natychmiastowe Przebudzenie, Nauczanie Mistrza Zen Hui Hai, Huihai , wydawnictwo Miska ryżu 2003 [1]
 • Przekaz Umysłu, nauczanie Mistrza Zen Huang Po, Huangbo Xiyun wydawnictwo Miska ryżu 2002
 • Fukanzazengi, Dogen Zenji
 • Niczego już więcej nie poszukujcie. Nauczanie Mistrza Zen Lin Chi, Linji wydawnictwo Miska ryżu 2003
 • Nie ma cierpienia. Komentarz do Sutry Serca, Mistrz Szeng-Jen
 • Bęben Dharmy, Mistrz Szeng-Jen
 • Mistycy i mistrzowie zen, T. Merton
 • Strażnik Dharmy. Autobiografia chińskiego mistrza zen Xu Yuna
 • Bez początku, bez końca, Jakusho Kwong , Świat Książki, 2005
 • Oko nigdy nie śpi, Dennis Genpo Merzel, Jacek Santorski & CO, 1995
 • Sto Kluczy Zen Claude Durix, Oficyna Wydawnicza 3.49, 1999
 • Zen na co dzień; praca i miłość, Joko Beck, ELAY 2005
 • Filozofia zen, Agnieszka Kozyra , Wydawnictwo Naukowe PWN 2003
 • Budodharma: Droga Samuraja, Mistrz Kaisen, Wydawnictwo KOS


Inne hasła zawierające informacje o "Zen":

Język prasłowiański Przemiany spółgłosek przy powstaniu języka prasłowiańskiego2.3 Procesy fonetyczne w okresie prasłowiańskim2.3.1 Palatalizacje2.3.2 UproszcZenie grup spółgłoskowych2.3.3 Przemiany samogłosek2.3.4 Prejotacja i prelabializacja2.4 Leksyka wspólna z innymi ...

1932 wiek · XX wiek · XXI wiek 1930 «  1931 « 1932 » 1933  » 1934  Spis treści1 WydarZenia w Polsce2 WydarZenia na świecie3 Urodzili się4 Zmarli5 ZdarZenia astronomiczne6 Nagrody ...

1686 ...

1983 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Spis treści1 Rok 1983 ogłoszono2 WydarZenia w Polsce3 WydarZenia na świecie4 Urodzili się5 Zmarli6 ZdarZenia astronomiczne7 Nagrody ...

1758 wiek · XVIII wiek · XIX wiek 1756 «  1757 « 1758 » 1759  » 1760  Spis treści1 WydarZenia w Polsce2 WydarZenia na świecie3 Urodzili się4 Zmarli5 Święta ruchome WydarZenia ...

Toruń znajduje się kilkanaście parków . Największymi terenami rekreacyjnym są Barbarka , ze szkołą leśną, urządZeniami rekreacyjnymi, placami zabaw; niedawno zagospodarowane Błonia Wisły oraz trzy rezerwaty. Najstarszymi ...

1142 ...

Wrocław okalających miasto. Wrocław na tym skorzystał, bo bastiony i mury ograniczały rozwój przestrZenny centrum. Pod panowaniem Francji Wrocław pozostawał do roku 1813 , w którym ...

Erich Fromm ...

Buddyzm ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Zen":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie