Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Szkoła Czystej Krainy

Szkoła Czystej Krainy

Amitabha w Zachodnim Raju

Szkoła Czystej Krainy (także: Szkoła Czystej Ziemi; chin. jingtuzong (淨土宗); kor. chǒngt'o chong (정토종); jap. jōdo-shū (浄土宗); wiet. Tịnh độ tông) – jedna z tradycji buddyzmu chińskiego związana z amidyzmem .

Spis treści

Podstawy teoretyczne

Nauki szkoły oparte są na trzech głównych sutrach :

 • Amitābha sūtra chiń. Emítuó(fo) jīng 阿彌陀(佛)經; kor. Amita(bul) kyǒng 아미타(불)경; jap. Amida(butsu) kyō; wiet. A di đà (phât) kinh – zwana Mniejszą sutrą Sukhawatiwjuhą. W niej znajduje się opis Czystej Krainy buddy Amitabhy .
 • Amitāyus sūtra chiń. wúliáng shòu jīng trad. 無量壽經, uproszcz. 无量寿经); kor. Muryangsu kyǒng 무량수경; jap. Muryōjukyō; wiet. Vô Lượng Thọ Kinh – zwana także Większą sutrą Sukhawatiwjuhą. Zawiera historię bhikszu i bodhisattwy Dharmakāry i jego 48 ślubowań.
 • Amitāyurdhyāna sūtra chiń. Guānwúliáng shòu jīng; kor. Kwanmuryangsu kyǒng; jap. Kanmuryōju-kyō; wiet. Quan Vô Lượng Thọ Kinh – czyli Sutra medytacji Amitajusa, zawierająca metody medytacji.

Praktyka

W szkole tej stosowano trzy podstawowe praktyki:

 • Praktyka nianfo czyli stałego powtarzania nanwu emituofo (skt. namo Amitābhaya – chwała buddo Amitabho), co było wynikiem pewnych amidystycznych wpływów z Indii . Nianfo połączone było z wiarą w wybawienie wszystkich dzięki ufności w buddę Amitabhę, ponieważ Natura Buddy jest obecna we wszystkich istotach, i ponieważ faktycznie wszyscy i każdy z osobna są nierozerwalnie zawsze razem. Recytuje się także 48 ślubowań Dharmakary – przyszłego buddy Amitabhy.
 • Praktyka powtarzania mantry Amitabhy dla odrodzenia się w Czystej Krainie:
Namo Amitābhaya Tathāgatāya tadyathā amritabhave amritasambhave amritavikrante amritavikrantagamini gagana kirtichare svāha.
 • Kontemplacja buddy Amitajusa. Szesnaście metod medytacji dla urzeczywistnienia jednego z dziewięciu poziomów odrodzenia się w Czystej Krainie.

W Chinach ta forma buddyzmu stała się niezwykle popularna, zwłaszcza wśród najmniej wykształconych warstw społeczeństwa. Było to spowodowane prostotą praktyki i tym, że szkoła Czystej Krainy reprezentowała tzw. łatwą drogę, podczas gdy druga najpopularniejsza szkoła chan , reprezentowała tzw. trudną drogę. W szkole Czystej Krainy celem nie była już sama nirwana ale Czysta Kraina – Zachodni Raj buddy Amitabhy, który mocą swojej łaski pomaga wszystkim w wyzwoleniu. Praktykujący liczyli na pomoc z zewnątrz, łaskę buddy Amitabhy. Już samo recytowanie imienia Amitabhy wystarczało do wybawienia od cierpienia.

Krótka historia

Prawdopodobnie pierwsze posągi buddy Amitabhy pojawiły się już w okresie Gandhary . Świadczy to o zmianach jakie zaczęły zachodzić w buddyzmie, ponieważ wcześniej wprowadzenie drugiego buddy do tego samego uniwersum, było niemożliwe. W III wieku naszej ery kult Amitabhy był już w Indiach dobrze rozwinięty, zwłaszcza w północno-zachodniej części kraju. Stamtąd rozpoczęło się rozprzestrzenianie kultu na tereny Azji Środkowej .

W 402 r. Huiyuan (慧遠) zgromadził grupę 123 wyznawców kultu przed posągiem buddy Amitabhy i ślubowano odrodzić się w Zachodnim Raju buddy Amitabhy – Sukhawati. Sformowali oni pierwszą znaną organizację Czystej Krainy, tzw. Stowarzyszenie Białego Lotosu .

Ok. IX w. szkoła ta zaczęła się łączyć ze szkołą chan , na co wpływ miało m.in. to, iż jej patriarchami byli również mistrzowie chan, oraz że były to jedyne dwie tradycje, które nieosłabione wyszły z prześladowań buddyzmu w 845 r. Obie szkoły zaczęły wchodzić w coraz ściślejsze związki, co doprowadziło do powstania stylu praktyki zwanego "chanem Czystej Krainy". Praktyki te rozpoczęły się w kręgu szkoły chan yunmen. Typowym przedstawicielem tych synkretycznych tendencji stała się istniejąca do dziś szkoła ōbaku , założona przez mistrza chan Yinyuana Longqi ( 15921673 ) w Japonii w 1654 r.

Idee szkoły Czystej Krainy zaczęły przenikać do sąsiednich krajów, jednak największą popularność zyskały w Japonii. Prekursorem był mnich Kūja (zm. 972 ) i w ok. 100 lat później – Genshin. Za właściwego twórcę japońskiej szkoły Czystej Krainy uważa się jednak Hōnena , który założył w 1174 r. Szkołę Czystej Krainy. Wkrótce po tym powstało w tym kraju jeszcze kilka szkół amidystycznych, które przetrwały do dziś.

Trzy tradycje szkoły

 • Huiyan liu
nianfo (recytowanie imienia Buddy) medytacyjne
urzeczywistnienie pradźni
dostępna dla ludzi o najwyższych możliwościach

Tradycja ta wyrosła z idei Huiyuana ( 337417 ) wyrażonych m.in. we Wstępie do zebranych wierszy o samadhi nianfo.

 • Shandao liu
nianfo inwokacyjne
narodzenie się przez "cudzą siłę"
dostępna dla ludzi o najniższych możliwościach

Ta tradycja oparta była częściowo na ideach Tanluana ( 476542 ) wyrażonych m.in. w Anluo ji i Daochuo ( 562645 ). Kulminacją tego nurtu było 5 prac Shandao ( 613 - 681 ).

 • Cimin liu
nianfo synkretyczne
podwójna praktyka zarówno chan jak i Czystej Krainy
dostępna dla ludzi o wszelkich możliwościach, od najniższych do najwyższych

Jest to kulminacja ewolucji myśli Szkoły Czystej Krainy. Została ona usystematyzowana przez mistrza chan Yongminga Yanshou ( 904975 ), jednak prekursorem sykretycznych idei był Cimin Huiri ( 680748 ).

Patriarchowie

Idee Czystej Krainy zostały zapoczątkowane w Chinach przez Huiyuana ( 334417 ). Jednak wyznawcy za założyciela szkoły uważali bodhisattwę Samantabhadrę . Przekaz nauk następował w szkole następująco:

 • Mistrz Dharmy Tanluan ( 476542 )
 • Xingchang
 • Mistrz chan Zhunhong Liangchi ( 15341615 )
 • Xingan (ostatni)
W Biografiach wybitnych mnichów sukcesja patriarchatu została przedstawiona inaczej
 • Mistrz Dharmy Tanluan ( 476542 )
 • Mistrz Dharmy Huaigan
 • Mistrz Dharmy Shaokang
Według Zbioru ustępów o Ziemi Pokoju i Szczęścia linia sukcesji była następująca
 • Mistrz Dharmy Huichong
 • Mistrz Dharmy Daochang
 • Mistrz Dharmy Tanluan ( 476542 )
 • Mistrz Dhjany Dahai
 • Mistrz Dharmy Fashang
Jednak obecnie najczęściej mówi się o poznanej stosunkowo niedawno liście 9 patriarchów
 • Fazhao (zm. 772)
 • Mistrz Dharmy Shaokang
 • Mistrz chan Zhuhong Lianchi ( 15341615 )

Bibliografia

 • Heinrich Dumoulin. Zen Buddhism: A History. India and China. Macmillan Publishing Company. Nowy Jork, 1990.
 • David Snellgrove. Indo-Tibetan Buddhism. Shambala. Boston, 1987. (tom I); (tom 2)
 • Red. Stephan Schuhmacher i Gert Woerner. The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion. Shambala. Boston, 1989
 • Heng-ching Shih. The Syncretism of Ch'an and Pure land Buddhism. Peter Lang. New York, 1992

Zobacz


Inne hasła zawierające informacje o "Szkoła Czystej Krainy":

Dzień Zmarłych ...

Adwentyzm ...

Wiktor Sukiennicki ...

Kościół jezuitów pw. św. Franciszka Ksawerego w Kownie ...

Globuliny ...

Wittenberga ...

Tomasz Zan (poeta) ...

Szkoła Rycerska ...

Orlęta Lwowskie ...

Teatr Nasz ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Szkoła Czystej Krainy":

008b. Grecja (plansza 2) ...

Co nie może się zdarzyć więcej niż raz? - W. Szymborska (plansza 8) ...

04. Rodzaje środowisk społecznych (plansza 16) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie