Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

symonia

symonia, świętokupstwo – handel godnościami i urzędami kościelnymi, sakramentami oraz dobrami duchowymi. Nazwa pochodzi od Szymona Maga, który chciał kupić od świętych Piotra i Jana przywilej udzielania daru Ducha Świętego.

Papież Grzegorz I, podzielił korzyści z niej uzyskiwane na trzy klasy:

  • munus a manu (korzyści materialne) - wszelkie wartości pieniężne, dobra ruchome i nieruchome oraz prawa i przywileje skutkujące napływem bogactwa;
  • munus a lingua (korzyści wynikające z poparcia) - słowne poparcie, publiczne pochwały, wspieranie w awansie,
  • munus ab obesquio (oddawanie czci) - oddawanie czci itp.

Symonia była poważnym problemem Kościoła rzymskiego w średniowieczu. Za jej uprawianie groziły surowe kary. Mimo to przedmiotem handlu były najwyższe godności. Sprzedawano nawet godność papieską. W związku z tym papież Juliusz II unieważnił wybory wszystkich swoich poprzedników, którzy zasiedli na Stolicy Apostolskiej dzięki symonii. Zarządzenie Juliusza zostało jednak unieważnione przez Piusa X.

Symonia była jednym z głównych powodów krytyki Kościoła rzymskokatolickiego w okresie reformacji.

Symonia stanowiła problem dla Kościoła ponieważ biskupi poza sprawowaniem funkcji Kościelnych administrowali także nadane im ziemie przez co często zaniedbywali swoje obowiązki wynikające ze stanu duchownego.


Inne hasła zawierające informacje o "symonia":

Grzegorz I ...

Szymon Mag BibliiWedług Dziejów Apostolskich usiłował kupić od apostołów dar udzielania Ducha Świętego (termin symonia – świętokupstwo). Dzieje Apostolskie 8,9-24 wg Biblii Tysiąclecia (9) Pewien człowiek, imieniem Szymon, ...

Urban II ...

Wielka schizma zachodnia papieski był wykorzystywany politycznie przez królów Francji a w Kościele szerzyły się symonia , nepotyzm , rozwiązłość i brak dyscypliny. Skutkowało to stopniowym upadkiem autorytetu papiestwa. ...

1047 ...

Sykstus IV ...

1075 ...

Celibat odnowie Kościoła. Wielu duchownych było żonatych, częstym zjawiskiem były potępiane przez Kościół symonia , nepotyzm i dziedziczenie urzędów.[5]Stopniowo jednak dzięki działalności zakonów oraz legatów papieskich ...

Konklawe 1644 ...

Tomasz z Akwinu ...


Inne lekcje zawierające informacje o "symonia":

029a Walka o dominium mundi i inwestyturę między Cesarstwem niemieckim a Kościołem (plansza 11) grzech feudalny. Oprócz tego występowały wśród władz kościelnych: nepotyzm (uprzywilejowanie krewnych) i symonia - kupczenie sakramentami, termin pochodzi od Szymona Mag, kiedy ten chciał ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie