Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Symetria osiowa

Symetria osiowa

Symetria osiowa (symetria względem osi) - odwzorowanie geometryczne płaszczyzny lub przestrzeni , które dla ustalonej osi tj. prostej l każdemu punktowi P swojej dziedziny przyporządkowuje punkt Q taki, że punkty P i Q wyznaczają prostą przecinającą prostopadlel i leżą w równej odległości od osi l po jej przeciwnych stronach.

Z definicji bezpośrednio wynika, że punktami stałymi symetrii osiowej Sl są wszystkie punkty prostej l i tylko one.

Fakt, że punkt Q jest obrazem punktu P, można też zapisać korzystając z pojęcia wektora: \vec{PR}\,=\,\vec{RQ} gdzie punkt R jest rzutem prostokątnym punktu P na prostą l.

Symetrię względem osi l oznacza się najczęściej jako Sl.

Obraz figury F w symetrii osiowej S względem prostej p:
F1 = Sp(F)

Dowolna symetria osiowa jest inwolucją , tzn. jest identyczna z odwzorowaniem do niej odwrotnym.

Figurę geometryczną F, która jest swoim obrazem w symetrii osiowej Sl (Sl(F) = F), nazywa się figurą geometryczną osiowo symetryczną (lub mówi się, że figura F ma oś symetrii). Prosta l jest osią symetrii figury F.

Symetria osiowa na płaszczyźnie

Każda symetria osiowa na płaszczyźnie jest izometrią nieparzystą , ponieważ zmienia orientację płaszczyzny. Symetria osiowa jest jedyną nietożsamościową izometrią płaszczyzny mającą dwa różne punkty stałe. Dla dowolnej izometrii płaszczyzny istnieją jedna, dwie lub trzy symetrie osiowe, z których można złożyć tę izometrię.

Symetria osiowa w przestrzeni

Symetria osiowa Sl w przestrzeni jest złożeniem dwóch dowolnych symetrii płaszczyznowych SP i SQ takich, że płaszczyzny P i Q są prostopadłe i P ∩ Q = l'

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Symetria osiowa":

Jura ...

Parzydełkowce ...

Symetria budowy ciała organizmu ...

Elipsa ...

Proces stochastyczny ...

Kwark ...

Gluon ...

Antymateria ...

Wielki Wybuch ...

Bariony ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Symetria osiowa":

014. Mięczaki - silnie wyspecjalizowane bezkręgowce (plansza 15) ...

018. Szkarłupnie – zwierzęta wtórouste (plansza 12) ...

019. Osłonice i bezczaszkowce – strunowce niższe (plansza 9) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie