Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

sylaba

sylaba - (zgłoska) – element struktury fonologicznej, większy niż segment (głoska), mniejszy niż wyraz.

Sylaba musi zawierać co najmniej jeden ośrodek (nucleus), którym jest zazwyczaj samogłoska (w niektórych językach może to być też spółgłoska sylabiczna). Jeśli ośrodek poprzedzony jest spółgłoskami, nazywamy je nagłosem (onset), jeśli z kolei następują po nim jakieś spółgłoski, tworzą one wygłos (koda).

Pisma posiadające odrębne znaki dla każdej sylaby to sylabariusze, zobacz kana.


Inne hasła zawierające informacje o "sylaba":

Sylabizm ...

Wiersz wolny ...

Język czeski ...

Kana (pismo) – wspólna nazwa japońskich pism sylabicznych , na które składają się z dwa sylabariusze: ひらがな hiragana i カタカナ katakana . Istnieje również starszy, nieużywany już system ...

Sylabariusz Część afrykańskiego sylabariusza vaiSylabariusz – system pisma, w którym pojedyncze znaki reprezentują całe sylaby , ...

Fonologia polskie 1970. Podstawy fonologii. (Tłumaczył: Adam Heinz). Inne pojęcia związane z fonologią fonetyka fonotaktyka głoska segment samogłoska spółgłoska fonologia suprasegmentalna sylaba ton akcent intonacja fonem alofon dystrybucja dystrybucja kontrastywna dystrybucja komplementarna cechy dystynktywne reguła fonologicznareprezentacja fonologicznareprezentacja podstawowa archifonem morfofonem para minimalna fonemika fonologia generatywna fonologia leksykalnafonologia autosegmentalnateoria geometrii ...

Alfabet mieszanych), jak i od innych typów pism fonetycznych (jak: abdżad , abugida i sylabariusz ). Te pozostałe rodzaje pism fonetycznych , również niekiedy bywają nazywane alfabetami, co ...

Średniówka ...

Izaak Luria wszystkie ceremonie i modlitwy, które się wtedy odprawia. Według Lurii bowiem, każda sylaba modlitwy zawiera ukryte imiona Boga, a więc powinna być traktowana z ...

Popielica ...


Inne lekcje zawierające informacje o "sylaba":

Tęsknota za ojczyzną - ˝Moja piosnka (II)˝ Cypriana Kamila Norwida (plansza 7) ...

001. ABC niemieckiej fonetyki.... czyli jak to się wymawia? (plansza 19) ...

005. Indie (plansza 6) Om - najświętszasylaba hinduizmu Indie Początkowo obrzędy religijne nie były skomplikowane, lecz z biegiem lat ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie