Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Sublimacja

Sublimacja

Mgła powstająca w wyniku sublimacji suchego lodu
Prosty aparat do sublimacji. Woda, zwykle chłodzona, krąży we wkładzie, co pozwala sublimowanej substancji osadzać się na nim po ochłodzeniu.
1 Dopływ wody chłodzącej
2 Odpływ wody chłodzącej
3 Połączenie z pompą próżniową
4 Komora sublimacyjna
5 Zestalona substancja
6 Sublimowana substancja
7 Zewnętrzne źródło ciepła
Przykładowy wykres stanów równowagi. S - sublimacja.

Sublimacjaprzemiana fazowa bezpośredniego przejścia ze stanu stałego w stan gazowy z pominięciem stanu ciekłego . Zjawisko odwrotne do sublimacji to resublimacja .

Po raz pierwszy najdokładniej proces ten opisał nieznany alchemik średniowieczny zwany pseudo-Geberem (XII w.). W następnych wiekach sublimacja stała się procesem powszechnie stosowanym w laboratoriach chemicznych. Sublimację wyzyskuje się w laboratoriach i w przemyśle do oczyszczania względnie wydzielania z mieszanin substancji takich jak jod, kamfora, salmiak, naftalen, antracen i in.

Większość związków chemicznych nie sublimuje w temperaturze i przy ciśnieniu zbliżonym do warunków normalnych . Dla danej substancji sublimacja zachodzi w takich warunkach termodynamicznych (ciśnienie i temperatura), w których nie może ona istnieć w formie ciekłej . Warunki te określa ciśnienie punktu potrójnego dla tej substancji. Aby zachodziła sublimacja, ciśnienie parcjalne bezpośrednio nad powierzchnią sublimującego ciała musi być niższe od ciśnienia równowagi dla danej temperatury ciała. Dla ciśnień powyżej ciśnienia równowagi zachodzi resublimacja. Dla temperatur poniżej punktu potrójnego stan równowagi wyznacza zależność ciśnienia sublimacji od temperatury. Ze wzrostem ciśnienia wzrasta temperatura sublimacji, jednak jest ona zawsze niższa od temperatury punktu potrójnego.

Przykładem ciała sublimującego w warunkach normalnych jest suchy lód czyli zestalony dwutlenek węgla . Jego punkt potrójny wypada przy ciśnieniu 5,1 atm i temperaturze - 56,6 °C, zatem blok zamrożonego dwutlenku węgla wystawiony do pomieszczenia, w którym panuje typowe ciśnienie atmosferyczne (ok. 1 atm) i temperatura ok. 20 °C będzie sublimował a nie topił się. Temperatura sublimacji suchego lodu przy ciśnieniu normalnym jest równa -78 °C. Uzyskanie równowagi między cieczą a gazem dla dwutlenku węgla wymaga uzyskania ciśnienia powyżej 5,1 atm.

Sublimacja jest często wykorzystywana do oczyszczania związków chemicznych , które mają na tyle wysoką temperaturę wrzenia, że ich destylowanie byłoby bardzo kłopotliwe. Ze względu na to, że większość związków organicznych ma punkt potrójny przy ciśnieniu znacznie niższym od ciśnienia atmosferycznego, sublimacja wymaga zwykle stosowania aparatury próżniowej.


Inne hasła zawierające informacje o "Sublimacja":

Ziemia ...

Wybuch ...

Konserwacja żywności ...

Węgiel (pierwiastek) ...

Chmura ...

Izotopy ...

Związek chemiczny ...

134340 Pluton ...

Tryton (księżyc) wartość Voyager. Potwierdza to hipotezę, zgodnie z którą latem dodatkowo zasila atmosferę Sublimacja gazów takich jak dwutlenek węgla czy metan, których w 2001 roku ...

Stan skupienia materii ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Sublimacja":

Substancje chemiczne (plansza 14) Przykłady - Rozdrabnianie kredy - Mielenie kawy - Parowanie wody - Powstawanie szronu - Sublimacja jodu ...

026. Krążenie wody w środowisku przyrodniczym (plansza 7) Sublimacja z powierzchni lodu Krążenie wody w środowisku przyrodniczym ...

Woda środowiskiem procesów życiowych (plansza 7) stanu gazowego w ciekły - skraplanie ze stanu stałego w gazowy - Sublimacja ze stanu gazowego w stały - reSublimacja ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie