Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe

Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe

Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe
Lider Marek Zagórski
Data założenia 12 stycznia 1997
Adres siedzibyul. Reymonta 12a,
01-842 Warszawa
Ideologia polityczna konserwatyzm ,
chrześcijańska demokracja ,
agraryzm
Barwy      biel
      granat
strona oficjalna

Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (SKL) – polska centroprawicowa , konserwatywna partia polityczna , działająca w latach 1997–2003 (od 2002 jako Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe – Ruch Nowej Polski) i od 2007.

Spis treści

Historia

Powstanie

SKL powstało w 12 stycznia 1997 w wyniku połączenia się Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego Artura Balazsa , Partii Konserwatywnej Aleksandra Halla oraz grupy byłych członków Unii Wolności pod przewodnictwem Jana Rokity . Pierwszym prezesem partii został należący dotąd do SLCh Jacek Janiszewski .

Związani z nową formacją posłowie powołali w Sejmie II kadencji Koło Konserwatywno-Ludowe , w skład którego pod koniec kadencji wchodzili Wojciech Arkuszewski , Piotr Buczkowski , Leszek Chwat , Bronisław Komorowski , Andrzej Machowski , Zdobysław Milewski , Piotr Polmański oraz Jan Rokita , wszyscy wybrani z listy UD .

Partia przystąpiła w tym samym roku do Akcji Wyborczej Solidarność (PK należała do inicjatorów powołania AWS w 1996). W wyborach parlamentarnych w 1997 z list tego komitetu SKL uzyskało 15 posłów i 4 senatorów, którzy weszli w skład Klubu Parlamentarnego AWS.

Lata 1997–2000

Do 2000 partia wzmacniała swoją pozycję w AWS. W nowo powołanym rządzie Jerzego Buzka lider SKL objął tekę ministra rolnictwa . W 1998 przedstawiciel ludowców objął kierownictwo Ministerstwa Kultury i Sztuki , a po rozpadzie (w 2000) koalicji AWS z Unią Wolności także MON .

W lutym 1998 do SKL przyłączyły się partia Republikanie oraz Porozumienie Centrum "Inicjatywa Integracyjna", rok później stronnictwo wchłonęło Koalicję Konserwatywną . Partię wzmacniały też grupy działaczy związanych ze Stronnictwem Pracy , Ruchem Stu (m.in. Paweł Graś ), Stronnictwem Polityki Realnej , a także niezależni parlamentarzyści AWS ( Andrzej Zakrzewski , Wiesław Walendziak ).

W 2000 działająca w ramach Klubu Parlamentarnego AWS frakcja SKL liczyła około 30 posłów i senatorów. W grudniu tego roku partia stała się jednym z pięciu tzw. filarów Federacji AWS . Również w 2000 doszło do zmiany prezesa partii, urzędującego od 1998 Mirosława Stycznia zastąpił Jan Rokita .

Wystąpienie z AWS i współpraca z PO

Po powstaniu Platformy Obywatelskiej na początku 2001 część działaczy zaczęła dążyć do opuszczenia AWS, początkowo decyzja ta nie uzyskała jednak poparcia większości członków organów statutowych partii.

Ostatecznie, 18 marca 2001, rada polityczna SKL zadecydowała o wyjściu stronnictwa z AWS. Przesądziła o tym postawa prezesa Jana Rokity , który w ostatnim momencie zmienił stanowisko i poparł przygotowaną uchwałę. Posłowie SKL wystąpili z Klubu Parlamentarnego AWS i powołali odrębny Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego (liczący pod koniec kadencji 18 posłów). Jednocześnie SKL podjęło współpracę z Platformą Obywatelską . W jej ramach przedstawiciele ludowców startowali w organizowanych prawyborach, mieli znaleźć się na listach wyborczych nowego ugrupowania, a po wyborach przyłączyć się do tworzenia na bazie PO partii politycznej.

Część działaczy SKL (m.in. Tomasz Tomczykiewicz i Paweł Graś ) już w 2001 zrezygnowała z członkostwa w SKL, przystępując indywidualnie do PO. Z kolei w proteście przeciwko nawiązaniu tej współpracy, ze stronnictwa wystąpiła grupa polityków (w tym 7 posłów), m.in. środowisko tworzące wcześniej Koalicję Konserwatywną, która w tym samym roku współtworzyła Przymierze Prawicy .

W wyborach parlamentarnych w 2001 mandaty poselskie uzyskało około 20 osób powiązanych z SKL, a senatorem został należący do tej partii Zbigniew Religa .

SKL-Ruch Nowej Polski

Po wyborach część działaczy postanowiła utrzymać niezależność partii, ośmiu posłów ( Dorota Arciszewska-Mielewczyk , Artur Balazs , Zbigniew Chrzanowski , Ireneusz Niewiarowski , Krzysztof Oksiuta , Małgorzata Rohde , Andrzej Wojtyła i Marek Zagórski ) wkrótce utworzyło "Koło Poselskie Konserwatywno-Ludowe".

Od stycznia 2002, po połączeniu z Porozumieniem Polskich Chrześcijańskich Demokratów , partia działała pod nazwą Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe – Ruch Nowej Polski i pod kierownictwem Artura Balazsa .

Wielu działaczy SKL-RNP zaczęło jednak wkrótce przechodzić do innych ugrupowań (głównie Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości ). W grudniu 2003 kongres krajowy partii zadecydował o jej rozwiązaniu w związku z nową centroprawicową inicjatywą Zbigniewa Religi ( Partia Centrum ). Po paroletnim procesie likwidacyjnym ugrupowanie w 2006 zostało wyrejestrowane. Likwidatorem partii był Krzysztof Oksiuta .

SKL od 2007

W sierpniu 2007 Artur Balazs wystąpił do Sądu Apelacyjnego w Warszawie z wnioskiem o rejestrację nowej partii o nazwie Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe. Do tego ugrupowania przystąpili m.in.: Zbigniew Religa , a także grupa byłych wysokich urzędników rządowych, w tym Mirosław Mielniczuk , Marek Zagórski , Dariusz Rohde i inni. Później szeregi partii zasiliło także wielu wywodzących się z SKL-RNP działaczy kończącej działalność Partii Centrum . Stronnictwo zostało zarejestrowane w ewidencji partii politycznych pod numerem EwP 276[1]. Na kongresie partii, który odbył się 12 grudnia 2009, dokonano wyboru nowych władz. Na stanowisku prezesa Artura Balazsa zastąpił Marek Zagórski, wiceprezesami zostali Andrzej Łuszczewski i Adam Pawlicki, a sekretarzem generalnym Krzysztof Oksiuta . 6 maja 2010 SKL poparło kandydaturę Bronisława Komorowskiego w przedterminowych wyborach prezydenckich .

Prezesi SKL

Zobacz też

Przypisy

Źródła

  • Krystyna Paszkiewicz: Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. . 

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe":

Zygmunt III Waza ...

Orlęta Lwowskie ...

Wyprawy krzyżowe ...

Dożynki ...

1932 ...

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" ...

Mao Zedong ...

1420 ...

Kajetan Sołtyk ...

Zbigniew Oleśnicki (kardynał) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe":

210 Przewrót majowy i sanacja (plansza 9) ...

008c. Grecja (plansza 9) ...

209b Tworzenie demokracji parlamentarnej w Polsce (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie