Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Strajk głodowy

Strajk głodowy

Strajk głodowy, głodówka protestacyjna - forma strajku w którym protestujący, chcąc wymusić ustępstwa, decydują się nie przyjmować pokarmów, ale godzą się na opiekę lekarską. Ta forma strajku spotykana jest zarówno w przypadku protestów pracowniczych wobec kierownictwa firmy, jak również (rzadziej) w przypadkach, kiedy pewna grupa osób usiłuje wymóc na władzach państwowych korzystne dla siebie decyzje. Strajki głodowe zdarzają się również niekiedy w instytucjach takich jak więzienia , kiedy osadzeni domagają się poprawienia warunków odbywania kary, a także - bardzo rzadko - w koszarach , gdy odbywający zasadniczą służbę wojskową żołnierze decydują się na zbiorowy sprzeciw wobec swoich dowódców.

Jakkolwiek protest głodowy więźniów i żołnierzy może często skończyć się siłowym jego złamaniem, z dalszymi konsekwencjami karnymi włącznie, to w przypadku pracowników grożą im sankcje dyscyplinarne wynikające ze stosunku pracy, natomiast osoby protestujące w urzędach liczyć się muszą z interwencją służb miejskich i policji.

Skuteczność strajku głodowego zależna jest - oprócz determinacji strajkujących - od tego, na ile uda im się wciągnąć w swój protest media, czy ich protest zostanie dostrzeżony przez prasę, radio i telewizję. Przedłużanie głodówki ponad indywidualne granice odporności grozi ludziom decydującym się na ten krok konsekwencjami zdrowotnymi, wyczerpaniem organizmu, a nawet - w skrajnych przypadkach - głodową śmiercią.

W roku 2005 w polskim Sejmie przez kilka miesięcy demonstrował poseł Zbigniew Nowak (wybrany z list Samoobrony , od grudnia 2001 niezrzeszony), ustawiając się na mównicy za plecami innych przemawiających posłów i trzymając w rękach plakat z napisem "protest głodowy". Ta forma demonstracji politycznej z rzeczywistą głodówką niewiele miała więcej wspólnego, niż nazwę, gdyż protest ten prowadzony był przez około cztery miesiące, gdy tymczasem wiadomo, że całkowite nieprzyjmowanie pokarmów przez czas nawet dwu- lub trzykrotnie krótszy prowadzi niechybnie do głodowej śmierci, a w każdym razie uniemożliwia normalne funkcjonowanie organizmu.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Strajk głodowy":

1791 ...

1932 oderwania się skrzydła samolotu RWD-6 podczas burzy. 20 września – Mahatma Gandhi rozpoczął Strajk głodowy w więzieniu w Pune . 23 września – została założona przez króla ...

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" 1995Członkowie "S" służby zdrowia i oświaty zakończyli 3 stycznia trwający 33 dni Strajk głodowy. W podpisanym tego dnia porozumieniu rząd zobowiązał się do podniesienia ...

1933 Skarżyński zakończył przelot przez Atlantyk polskim samolotem RWD-5bis (SP-AJU). Mahatma Gandhi rozpoczął trzytygodniowy Strajk głodowy , by zaprotestować przeciw złemu traktowaniu dolnych kast w społeczeństwie Indii . 10 ...

1979 ...

1929 ...

1980 ...

Polska Partia Socjalistyczna ...

1943 ...

1937 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Strajk głodowy":

230b Kryzysy ideologiczne, gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej (plansza 12) ...

234. Polska droga do demokracji (plansza 12) ...

234. Polska droga do demokracji (plansza 15) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie