Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

topnienie

Topnienie - zjawisko fizyczne polegające na przejściu substancji ze stanu stałego w ciecz. Topnienie jest procesem przeciwnym do krzepnięcia.

Substancje o budowie krystalicznej topnieją w stałej temperaturze zwanej temperaturą topnienia Tt.

Ogrzewanie substancji krystalicznej prowadzi do zwiększenia średniej energii cząsteczek, a ze względu na siły wiążące te cząsteczki w strukturę kryształu, energia ta zamienia się na energię drgania cząsteczek w strukturze kryształu.

Ze względu na silne powiązania między wszystkimi cząsteczkami tworzącymi kryształ, co sprzyja niwelowaniu dużych różnic w energii poszczególnych cząsteczek, różnice te są stosunkowo niewielkie i w momencie uzyskania energii przewyższającej siły wiązań krystalicznych następuje w krótkim czasie zerwanie wszystkich wiązań sieci krystalicznej i przejście w postać ciekłą. Jeżeli proces topnienia substancji krystalicznej nie spowodował zmian jej właściwości, ochładzana ciecz zacznie krzepnąć i przechodzić w postać krystaliczna w tej samej temperaturze w jakiej topniała (temperatura topnienia = temperatura krzepnięcia). Krzepnięcie polega bowiem na odtwarzaniu powiązań krystalicznych między cząsteczkami w momencie uzyskania przez nie na tyle niskiej energii translacyjnej, by siły oddziaływań cząsteczkowych mogły jej się skutecznie przeciwstawić i ponownie stworzyć sieć wiązań krystalicznych.

Badanie temperatury topnienia może być także dobrym sposobem na określenie czystości badanej substancji. Jeżeli oznaczona temperatura topnienia jest o parę stopni niższa niż podaje to literatura, a w dodatku jej zakres jest szerszy (3-5 stopni zamiast 1-2) to świadczy to o zanieczyszczeniu jej inną substancją.


Inne hasła zawierające informacje o "topnienie":

Ustrój lodowcowy lodowcowy – ustrój typowy dla rzek , których wahania stanów wód związane z topnieniem lodowców w porze letniej ( Ren , Rodan ) Charakteryzuje rzeki zasilane przez wody ...

Linia wiecznego śniegu – wysokość, wyrażona w metrach n.p.m. , powyżej której opad śniegu przewyższa jego topnienie w bilansie rocznym. W sprzyjających warunkach topograficznych powyżej tej granicy mogą ...

Ziemia prognoz, rosnąca temperatura powodować ma m.in. wzrost poziomu morza, cofanie się lodowców , topnienie lądolodów , nasilenie się ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz zmiany w ilości i ...

Czwartorzęd powstawania lądolodów i zwiększenie wilgotności (na niższych szerokościach geograficznych). Okresom ociepleń towarzyszyło topnienie pokryw lodowych (całkowite lub częściowe) oraz pustynnienie obszarów równikowych. Holocen rozpoczął ...

Pobrzeże Kaszubskie różnice w geomorfologii terenu ma wpływ wiele czynników morfotycznych. Zmiany położenia oraz topnienie lądolodu podczas ostatniego glacjału ( zlodowacenia bałtyckiego ) stworzyły kępy oraz pradoliny, których ...

Węgiel (pierwiastek) oraz sublimacji z wszystkich pierwiastków. Przy ciśnieniu atmosferycznym nie występuje w ogóle topnienie węgla, a jego punkt potrójny występuje przy 10 M Pa (100 bar ) ...

Izotopy ...

Zjawisko fizyczne fizycznego.Zjawisko fizyczne to zmiany i procesy zachodzące dookoła nas w przyrodzie, np. topnienie lodu . Aby zjawiska fizyczne mogły zajść, potrzebna jest siła . Siłami są ...

Chronologia termodynamiki ...

Geografia Islandii lat zjawiskiem są katastrofalne powodzie wywołane przez erupcje wulkanów, które powodują błyskawiczne topnienie lodów. Użytkowanie ziemi i gleby(dane szacunkowe, 2005)ziemie uprawne: 1,25%łąki i pastwiska: ...


Inne lekcje zawierające informacje o "topnienie":

Geologiczne dzieje Polski (plansza 9) na teren Polski od północy kilkakrotnie nasunął się lądolód; ocieplenia klimatu powodowały topnienie i wycofywanie się lądolodu, w okresach zimniejszych lądolód posuwał się na ...

Woda środowiskiem procesów życiowych (plansza 7) wody: ze stanu stałego w ciekły - topnienie ze stanu ciekłego w stały - krzepnięcie ze stanu ciekłego w ...

Zasoby wodne Ziemi (plansza 5) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie