Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

rolnik

Organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych, prowadzącą do wytworzenia produktów.

Zadania zawodowe:
 • dokonywanie wyboru rodzaju produkcji (towarowa, hodowlana), wyboru gleby dla poszczególnych roślin, opracowywanie technologii i płodozmianu lub zmianowania dla wybranych roślin hodowlanych i produkcyjnych
 • rozpoznawanie nasion zbóż, roślin pastewnych, okopowych, przemysłowych oraz występujących w nich nasion chwastów
 • projektowanie oraz zakładanie pól hodowlanych z zachowaniem niezbędnej izolacji gatunkowej i odmianowej
 • opracowywanie, kontrolowanie i wykonywanie podstawowych zabiegów agrotechnicznych związanych z uprawa gleby: oranie i bronowanie
 • organizowanie, nadzorowanie i wykonywanie prac związanych z uprawą roli, nawożeniem, siewem nasion, sadzeniem, pielęgnowaniem i zbiorem roślin oraz przygotowywanie zebranych plonów do sprzedaży lub przechowywania
 • dokonywanie okresowej kontroli i oceny plantacji nasiennych w okresie wegetacji roślin oraz ustalanie potrzeb, metod i środków zwalczania chwastów, szkodników i chorób
 • nadzorowanie pracy lub obsługiwanie ciągników, kombajnów i innych maszyn oraz urządzeń stosowanych w produkcji rolnej
 • planowanie zaopatrzenia i zaopatrywanie gospodarstwa rolnego w niezbędne maszyny i sprzęt rolniczy, nasiona, nawozy oraz środki ochrony roślin
 • ustalanie optymalnego terminu i technologii zbioru roślin
 • pobieranie próbek oraz przesyłanie ich do oceny i atestów kwalifikacyjnych
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej, kalkulacji kosztów produkcji rolnej

Przedmioty zawodowe:
produkcja roślinna; produkcja zwierzęca; mechanizacja rolnictwa; przepisy ruchu drogowego; ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie

Nauka kierunku w wybranym województwie:

rolnik DOLNOŚLĄSKIE
rolnik KUJAWSKO-POMORSKIE
rolnik LUBELSKIE
rolnik LUBUSKIE
rolnik ŁÓDZKIE
rolnik MAŁOPOLSKIE
rolnik MAZOWIECKIE
rolnik OPOLSKIE
rolnik PODKARPACKIE
rolnik PODLASKIE
rolnik POMORSKIE
rolnik ŚLĄSKIE
rolnik ŚWIĘTOKRZYSKIE
rolnik WARMIŃSKO-MAZURSKIE
rolnik WIELKOPOLSKIE
rolnik ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie