Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

stoicyzm

stoicyzm - to kierunek filozoficzny zapoczątkowany w III wieku przed narodzeniem Chrystusa w Atenach przez Zenona z Kition, doprowadzony do ostatecznej formy przez Chryzypa i kontynuowany przez całą starożytność. Wywarł znaczny wpływ na rozwój chrześcijaństwa, w pewnym stopniu oddziaływał na myśl średniowieczną, odżył w nowej formie w filozofii nowożytnej, np. u Justusa Lipsiusa.

Stoicyzm stworzył kompletny system filozoficzny, który w teorii bytu był monistyczny, zasadniczo materialistyczny i deterministyczny, a w teorii poznania skłaniał się ku empiryzmowi, ale najbardziej jest znany ze swojej części etycznej. Etyka stoicka, która większości ludzi kojarzy się ze słowem "stoicyzm", opiera się na zasadzie osiągania szczęścia przez wewnętrzną dyscyplinę moralną, sumienne spełnianie tych obowiązków, które spadają na nas naturalną koleją rzeczy, oraz odcięcia swoich emocji od zdarzeń zewnętrznych, czyli utrzymywania stanu spokojnego szczęścia niezależnie od zewnętrznych warunków.

Nazwa tej szkoły pochodzi od greckiego słowa "stoa" oznaczającego zasadniczo portyk, czyli rodzaj publicznie dostępnego, krytego miejsca spacerów i spotkań. Pierwsi stoicy spotykali się i prowadzili dysputy w ateńskim budynku zwanym po grecku ἡ στοὰ ἡ ποικίλη (he stoa he poikile – "stoa kolorowa"), gdzie nauczał Zenon z Kition.

Stoicyzm był szczególnie popularny i niemal utożsamiany z całą filozofią jako taką w starożytnym Rzymie. Do Rzymu stoicyzm sprowadził grecki niewolnik Epiktet. Rzymscy filozofowie stoicy nie wnieśli jednak wiele nowego do systemu uformowanego przez Chryzypa. Najbardziej znanymi stoikami rzymskimi byli: Lucjusz Anneusz Seneka i cesarz Marek Aureliusz.


Inne hasła zawierające informacje o "stoicyzm":

Neoplatonizm ...

Fatalizm fatalizmu jest tzw. "stoicki spokój". Zobacz też Ananke ; Fatum ; Tyche okazjonalizm predestynacja Kubuś Fatalista i jego pan Fatalista scholastyka stoicyzm ...

Anarchizm ...

Apatia (psychopatologia) ...

Dobro (etyka) ...

Sens życia ani celu (np. egzystencjalizm ). BibliografiaSłownik filozofii. Kraków: Zielona Sowa, 2006. .  Zobacz też eudajmonizm hedonizm stoicyzm poczucie koherencji Wielkie Pytanie o Życie, Wszechświat i całą resztę Sens życia według Monty ...

Epikur grupę podobnie myślących filozofów, którzy zapoczątkowali epikureizm , system filozoficzny, który konkurował ze stoicyzmem aż do czasów rozwoju chrześcijaństwa .Epikur dzielił filozofię na trzy części:fizykę zajmującą ...

Zenon z Kition jego wykłady ściągali uczniowie ze wszystkich stron Grecji. Dał początek kierunkowi zwanemu stoicyzmem, który nakazuje zachować spokój zarówno w cierpieniu jak i w szczęściu. ...

Filozofia historii ...

Kosmopolityzm ...


Inne lekcje zawierające informacje o "stoicyzm":

004. Podstawowe działy filozofii. (plansza 7) Berkeley, Hegel (istnieją tylko idee, świat materialny jest pozorny); monizm mieszany, panteistyczny: stoicyzm (pneuma, która jest jednocześnie duchem i materią), Spinoza (istnieje tylko jeden ...

013a. Kultura, religia i nauka starożytnej Grecji (plansza 16) człowieka jest szczęście związane z brakiem cierpień, później dążenie do przyjemności) i stoicyzm (najwyższym dobrem człowieka jest cnota i zachowanie równowagi duchowej). ...

013. Stoicyzm - cnota, natura, obowiązek (plansza 5) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie