Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Staroobrzędowcy

Staroobrzędowcy

Staroobrzędowcy
Główna religia Chrześcijaństwo
Czas założenia 1656
Wyznanie macierzyste Rosyjski Kościół Prawosławny
Założyciel Awwakum Pietrow
Klasyfikacja religii
Klasztor staroobrzędowców w Wojnowie , Polska
Molenna staroobrzędowców w Wodziłkach , Polska
Molenna staroobrzędowców w Rzeżycy , Łotwa
Klasztor i cerkiew staroobrzędowców w Raji nad jeziorem Pejpus , Estonia
Katedra staroobrzędowców popowców w Białej Krynicy na Ukrainie
Cerkiew staroobrzędowców w Nikolajewsku, w stanie Alaska , Stany Zjednoczone
Staroobrzędowcy w stanie Oregon , Stany Zjednoczone

Staroobrzędowcy, starowierzy, starowiercy, raskolnicy, lipowanie ( ros. старообрядчество) - odłam prawosławia , powstały w Rosji , w wyniku sprzeciwu wobec reform patriarchy Nikona w 1652 roku.

Spis treści

Historia

Reformy Nikona zmierzały do poprawienia rytów tak, aby były zgodne z greckimi księgami liturgicznymi . Do najważniejszych reform należało czynienie znaku krzyża trzema palcami, a nie dwoma, oraz poprawiona pisownia imienia Jezus. Wprowadzono także śpiew polifoniczny .

Staroobrzędowcy postrzegali te zmiany jako herezje , zwiastującą koniec świata (staroobrzędowcy wierzą w istnienie trzech wielkich apostazji : katolickiej , greckiej i rosyjskiej - Nikona) i odrzucili je. "Raskoł" został potępiony w 1667 roku, uznany za przestępstwo i raskolnicy poddani zostali krwawym prześladowaniom, a ich duchowego przywódcę Awwakuma Pietrowicza uwięziono i spalono na stosie w roku 1682 . Część staroobrzędowców uznała, że Bóg pozbawił ich całkowicie kapłanów i sakramentów - w powyższej sytuacji za drogę do oczyszczenia i powrotu do Boga uznawano niekiedy samospalenie . Wierni zamykali się w cerkwiach z całymi rodzinami i ze starymi księgami liturgicznymi, po czym podkładano ogień.

Część wyznawców - chroniąc się przed prześladowaniami ze strony władz carskich i cerkiewnych - emigrowała w odległe zakątki imperium rosyjskiego i poza jego granice, docierając w końcu XVIII wieku m.in. na Suwalszczyznę i Mazury .

Po egzekucji Pawła Kołomieńskiego w 1656 roku starowierzy utracili własną hierarchię kościelną (zgodnie z prawosławną - podobnie jak katolicką - teologią wyświęcać kapłanów mogą tylko posiadający sukcesję biskupi). W tej sytuacji ruch podzielił się na bezpopowców , którzy odrzucili kapłanów i sakramenty (najczęściej z wyjątkiem chrztu ) i popowców (biegłopopowców), którzy przyjmowali kapłanów wyświęconych w kościele prawosławnym, ale suspendowanych . Bezpopowcy podzielili się na wiele grup wyznaniowych, niektórych o skrajnych i niezwykłych praktykach ( skopcy , chłyści ). Popowcy uzyskali w końcu własną hierarchię (właściwie dwie główne hierarchie: białokrynicką i nowozybkowską).

Po złagodzeniu prześladowań powstał w Rosyjskim Kościele Prawosławnym ruch jednowierców , zmierzający do przyjęcia staroobrzędowców jako dozwolonego przez władze rytu (jedinowierczestwo, единоверчество). Większość staroobrzędowców odrzuca jednak obecną Cerkiew, w której ich zdaniem rządzi antychryst .

W 1846 w ówczesnych Austro-Węgrzech emerytowany prawosławny arcybiskup Bośni i Sarajewa, Ambroży Popowicz, wyświęcił dla staroobrzędowców dwóch biskupów. W ten sposób popowcy przywrócili hierarchię kościelną i powstała tzw. Cerkiew białokrynicka . W 1923 powstała druga cerkiew popowców, tzw. Cerkiew nowozybkowska , gdy były prawosławny arcybiskup Saratowa, Mikołaj Pozdiejew, i były prawosławny biskup Swierdłowska, Stefan Rastorgujew, wyświęcili biskupów dla części popowców nieuznającej ważności sukcesji apostolskiej hierarchów Cerkwi białokrynickiej.

Mimo niewielkich różnic doktrynalnych i liturgicznych wieki prześladowań i ukrywania swoich przekonań uczyniły ze starowierstwa specyficzną kulturę wyznaczaną przez nieufność wobec władzy, konserwatyzm i egzaltację religijną. Ruch staroobrzędowy wydał kilku wybitnych pisarzy rosyjskich poczynając od Awwakuma Pietrowicza, który był autorem autobiografii uważanej za arcydzieło rosyjskiej prozy.

Różnice z ponikonowskim prawosławiem

Stary obrządekReforma
Pisownia imienia Jezusa Исусъ (Isus)Іисусъ (Iisus)
Wyznanie wiary „Zrodzony a nie stworzony”

„Królestwu zaś jego nie ma końca”

„I w Ducha Świętego, Pana prawdziwego i Ożywiciela”
„Zrodzony, nie stworzony”

„Królestwu zaś jego nie będzie końca”

„I w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela”
Znak krzyża Czyniony dwoma palcamiCzyniony trzema palcami
Krucyfiks Tylko ośmiokrańcowyOśmio- i czterokrańcowy
Forma chrztu Jedynie przez trzykrotne zanurzenieZanurzenie lub polanie głowy
Liczba prosfor SiedemPięć
Kierunek procesjiZgodnie z pozornym ruchem słońca Przeciwnie do pozornego ruchu słońca
Alleluja Аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже (/Alleluja/ 2 razy, chwała Tobie, Boże)Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже (/Alleluja/ 3 razy, Chwała Tobie, Boże)
KsięgiSprzed 1654 r.Poprawione zgodnie z greckimi oryginałami

Staroobrzędowcy w Polsce

500 polskich staroobrzędowców zrzesza Staroprawosławna Pomorska Cerkiew RP , należąca do nurtu bezpopowców. Denominacja została zarejestrowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji RP w wykazie kościołów i związków wyznaniowych , działających na podstawie odrębnych ustaw, pod numerem 7. Przewodniczącym jest Mieczysław Kapłanow .

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • E. Iwaniec, Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII-XX w., Warszawa 1977
  • E. Iwaniec, Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, Białystok 1975
  • W. Jakubowski [red.],Żywot protopopa Awwakuma przez niego samego nakreślony i wybór innych pism, Wrocław-Gdańsk 1972
  • E. Przybył, W cieniu Antychrysta: idee staroobrzędowców w XVII w., Kraków 1999


Inne hasła zawierające informacje o "Staroobrzędowcy":

Chrześcijaństwo ...

Znak krzyża ...

Chrzest ...

Przywódcy polityczni i religijni na świecie ...

Żytomierz ...

Bukowina (kraina historyczna) ...

Gubernia wołyńska ...

Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce ...

Skopcy ...

Staroobrzędowcy StaroobrzędowcyGłówna religia Chrześcijaństwo Czas założenia 1656 Wyznanie macierzyste Rosyjski Kościół Prawosławny Założyciel Awwakum Pietrow Klasyfikacja religii Klasztor staroobrzędowców w Wojnowie , Polska Molenna ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Staroobrzędowcy":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie