Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

starożytność

starożytność - okres historyczny stosowany przeważnie dla historii Europy i Bliskiego Wschodu. Obejmuje czasy od około 3500 lat p.n.e do roku 476, czyli upadku Cesarstwa zachodniorzymskiego (często można spotkać się z innymi datami początku i końca tego okresu historycznego).

Okres następujący po starożytności nazywany jest średniowieczem.

Periodyzacja starożytności w literaturze

Epoka ta dzieli się na okresy wg powstawania rodzajów i gatunków literackich począwszy od IX w. p.n.e. (kiedy Grecy przejęli prasemickie za pośrednictwem Fenicjan).

Literaturę starożytnej Grecji dzielimy na okresy w następujący sposób:

 • VIII wiek p.n.e. - wiek epiki;
 • VII-VI wiek p.n.e. - epoka liryki;
 • V wiek p.n.e. - doba dramatu;
 • IV wiek p.n.e. - okres filozofów;
 • III wiek p.n.e. - wiek epigramatu.
Okresy literatury starożytnego Rzymu to:
 • III/II wiek p.n.e. - początek poezji;
 • I wiek p.n.e. - epoka Wergiliusza i Horacego;
 • I wiek n.e. - wiek Owidiusza, Seneki i Tacyta;
 • II wiek - doba filozofii Marka Aureliusza;
 • III wiek-V wiek - rozwój i ekspansja kultury chrześcijańskiej.

Badając literaturę starożytną, osobno zajmować się należy literaturą starożytnego Wschodu oraz Biblią. Koniec starożytności [edytuj] Spotykane daty końca starożytności (najpopularniejsze zostały wytłuszczone):

 • 31 p.n.e. - bitwa pod Akcjum
 • 293 - reformy cesarza rzymskiego Dioklecjana
 • 313 - edykt mediolański, dający w cesarstwie rzymskim równouprawnienie chrześcijanom
 • 324 - opanowanie przez Konstantyna całego cesarstwa
 • 330 - przeniesienie stolicy cesarstwa rzymskiego do Konstantynopola
 • około 370 - pojawienie się Hunów w Europie
 • 378 - zwycięstwo Wizygotów nad Rzymianami pod Adrianopolem
 • 382 - przymierze Teodozjusza z Gotami
 • 392 - Teodozjusz zakazuje kultów pogańskich
 • 395 - ostateczny podział cesarstwa na wschodnie i zachodnie
 • 410 - Wizygoci zdobywają Rzym
 • 476 - wódz germański Odoaker pozbawia władzy Romulusa Augustulusa. Upadek Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego
 • 481 - objęcie władzy przez Chlodwiga
 • 486 - zwycięstwo władcy Franków Chlodwiga nad Syagriuszem
 • 496 - chrzest Chlodwiga
 • 527 - objęcie władzy w Konstantynopolu przez Justyniana Wielkiego
 • 529 - zamknięcie Akademii platońskiej w Atenach na polecenie Justyniana i utworzenie pierwszego klasztoru na Monte Casino przez Benedykta z Nursji
 • 565 - śmierć Justyniana
 • 568 - wkroczenie Longobardów do Italii
 • 590 - początek pontyfikatu Grzegorza Wielkiego
 • 602 - "rewolucja" Fokasa w Konstantynopolu
 • 610 - 641 - panowanie cesarza Herakliusza w cesarstwie wschodnim (przegrana w bitwie nad rzeką Jarmuk w 636)
 • 622 - ucieczka Mahometa z Mekki (Hidżra)
 • 687 - zwycięstwo Pepina z Heristalu i połączenie Austrazji i Neustrii
 • 732 - powstrzymanie pod Poitiers Arabów przez Karola Młota
 • 751 - objęcie tronu frankijskiego przez Pepina Małego
 • 768 - objęcie rządów przez Karola Wielkiego
 • 800 - koronacja Karola Wielkiego na cesarza,
 • 843 - traktat z Verdun - podział państwa Karola Wielkiego
 • 962 - koronacja cesarska Ottona I


Inne hasła zawierające informacje o "starożytność":

Sztuka ...

Wittenberga ...

Ajschylos ...

Wyprawy krzyżowe ...

Hagiografia ...

Uniwersytet ...

Aforyzm ...

Palatium ...

Protonotariusz apostolski ...

Zasada trzech jedności ...


Inne lekcje zawierające informacje o "starożytność":

008b. Grecja (plansza 18) ...

Motyw powrotu w literaturze i filmie (plansza 35) ...

006. Orientacja na niebie i Ziemi oraz ruch obrotowy i obiegowy Ziemi (plansza 11) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie