Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Stanisław Szczęsny Potocki

Stanisław Szczęsny Potocki

Stanisław Szczęsny Potocki
Stanisław Szczęsny Potocki

Portret Stanisława Szczęsnego Potockiego pędzla Jana Chrzciciela Lampiego (starszego) z ok. 1790 roku
Pilawa

Pilawa
Data urodzenia1753
Miejsce urodzenia Krystynopol
Data śmierci14 marca 1805
Miejsce śmierciTulczyn
Rodzina Potoccy
Rodzice Franciszek Salezy Potocki
Anna Elżbieta Potocka
Małżeństwo Gertruda Komorowska
Józefina Amalia Mniszech
Zofia Wittowa
Dzieciz Józefiną Amalią Mniszech:
Szczęsny Jerzy Potocki
Pelagia Potocka
Ludwika Potocka
Wiktoria Potocka
Róża Potocka
Konstancja Potocka
Stanisław Potocki
Oktawia Potocka
Jarosław Potocki
Włodzimierz Potocki
Idalia Potocka

z Zofią Celine-Clavone (Glavani) Witt:
Konstanty Potocki
Mikołaj Potocki
Helena Potocka
Aleksander Potocki
Mieczysław Potocki
Zofia Potocka
Olga Potocka
Bolesław Potocki

Odznaczenia
Order Orła Białego
Order Świętego Stanisława
Stanisław Szczęsny Potocki z synami

Stanisław Szczęsny Potocki herbu Pilawa (ur. 1753 w Krystynopolu , zm. 14 marca 1805 w Tulczynie ) – polityk polski o orientacji prorosyjskiej , wojewoda ruski w latach 1782 - 1788 , generał-lejtnant wojsk koronnych 1784 - 1792 , generał artylerii koronnej w latach 1788 - 1792 , marszałek konfederacji targowickiej 1792 w Koronie , rosyjski general-en-chef od 1797 , dyplomata. Stanisław Szczęsny Potocki używał tytułu hrabiowskiego , który nigdy nie był mu przyznany. Współtwórca konfederacji targowickiej .

Uważany za zdrajcę, w czasie insurekcji kościuszkowskiej skazany zaocznie na karę śmierci.

Szczęsny Potocki był synem wojewody kijowskiego Franciszka Salezego Potockiego , potężnym i majętnym magnatem z setkami tysięcy poddanych, głównie w województwie bracławskim . Wykształcony w domu. Umysłowo rozwijał się powoli, był słabego charakteru [1]. W wieku szesnastu lat otrzymał pierwszą funkcję publiczną – starostwo bełzkie .

Spis treści

Pierwsze małżeństwo

Ożenił się potajemnie w wieku lat 18 z Gertrudą z Komorowskich , która zmarła tragicznie w okolicznościach rzucających podejrzenia na ojca Szczęsnego. Załamany moralnie u progu życia z powodu tragicznego zgonu żony próbował popełnić histeryczne samobójstwo , jednocześnie przepraszał ojca i prosił o wybaczenie mezaliansu .

Drugie małżeństwo z Józefiną Amalią

1 grudnia 1774 Stanisław Szczęsny poślubił Józefinę Amalię z Mniszchów , osobę różną od niego pod względem temperamentu i inteligencji, utalentowaną artystycznie, lubiącą pisać i malować. Jest ogólnie znane, że miała wiele romansów, stąd uważa się, że spośród jedenaściorga urodzonych przez nią dzieci, jedynie trojga ojcem był Stanisław[1]. Małżonkowie bardzo krótko mieszkali razem.

Trzecie małżeństwo

Przebywając w 1793 roku w Sankt Petersburgu, Szczęsny spotkał małżonkę, Józefinę Amalię, z którą nie żył od pewnego czasu. Porozumiał się z nią w sprawach majątkowych i w zamian za przekazanie jej w zarząd wszystkich majątków otrzymywał rentę w wysokości 900 tysięcy złotych polskich.

W latach 1793- 1795 Szczęsny przebywał w Hamburgu z Zofią Wittową . W 1795 we Lwowie małżeństwo Józefa i Zofii Wittów zostało rozwiązane, a w 1796 za sumę kilkuset tysięcy złotych Witt uznał rozwód.

Na początku 1798 r. w Kamieńcu Podolskim sąd konsystorski ogłosił rozwód Stanisława z Józefiną, która zmarła w październiku. 28 kwietnia Zofia Wittowa poślubiła Stanisława Szczęsnego Potockiego, w tym samym roku urodził się ich najstarszy syn Aleksander . W 1799 Potoccy udali się w podróż poślubną, m.in. do Włoch , gdzie, jak podawała później Zofia, w wyniku gwałtu poczęty został Mieczysław . Pod koniec życia Szczęsnego małżeństwo przeżywało trudności z powodu romansu Zofii z pasierbem – Szczęsnym Jerzym, domniemanym ojcem Bolesława .

Życie i kariera

W latach 1782 - 1788 był wojewodą ruskim i początkowo współpracownikiem Stanisława Augusta Poniatowskiego , ale od 1784 skłaniał się do opozycji magnackiej.

W tymże roku ufundował dar patriotyczny dla Rzeczypospolitej, na który składały się 24 armatki trzyfuntowe i czterystu żołnierzy piechoty , warte 100 tysięcy złotych polskich, podczas gdy roczny dochód Szczęsnego wynosił 3 miliony złotych.

Związany z koterią faworyta Katarzyny II , Grigorija Potiomkina . W latach 1785 - 1789 był wielkim mistrzem loży Wielkiego Wschodu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego [2]

W 1788 zrzekł się urzędu wojewody ruskiego i odkupił od Alojzego Fryderyka von Brühla patent generała artylerii koronnej za sumę 20 tysięcy dukatów. Został wybrany do Izby Poselskiej, jego antyreformatorski program polityczny nie zyskał poparcia. Na Sejmie Czteroletnim był posłem z województwa bracławskiego i działał jako przywódca stronnictwa prorosyjskiego, usiłując blokować wszelkie próby reform, a nawet dążąc do zniesienia w ogóle centralnego rządu w Polsce.

Zniechęcony obradami sejmowymi, wybrał się w podroż w ( 1789 ) najpierw do Wiednia , skąd wysyłał do kraju literaturę propagandową.

W grudniu 1790 przybył do Paryża , gdzie 24 grudnia 1790 został przyjęty do klubu jakobinów jako członek zagraniczny[3]. Utożsamiał jakobinizm z republikańskimi tendencjami opozycji magnackiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

W 1791 , na wieść o uchwaleniu Konstytucji 3 Maja, wraz z Sewerynem Rzewuskim z Wiednia dążył do organizacji interwencji rosyjskiej w Polsce (patrz: linki zewnętrzne). W tym samym roku przybył do Jassów , gdzie znajdowała się główna kwatera Potiomkina, spotkał tam przyszłą żonę – Zofię , która była metresą Potiomkina. W tym samym roku udał się do Sankt Petersburga , gdzie w zmowie z carycą Katarzyną , negocjując wraz z Franciszkiem Ksawerym Branickim i Sewerynem Rzewuskim z politykami rosyjskimi, założyli konfederację targowicką , której celem było utrzymanie tradycyjnych instytucji i swobód szlacheckich, jak liberum veto , jak i przekształcenie Polski w zdecentralizowaną federację magnacką. Konfederacją zarządzał jako jej marszałek z siedziby rodowej w Tulczynie . 30 sierpnia 1792 w dniu jego imienin ksiądz Michał Sierakowski odprawił nabożeństwo w Lubomli i wygłosił przemówienie, w którym wysławiał jego gorliwość w dźwiganiu upadłej wolności, zapewniając o wdzięczności przyszłych pokoleń, stawiał go za wzór cnoty i patriotyzmu i ogłosił zbawcą Rzeczypospolitej [4].

Urażony złą prasą w Rzeczypospolitej Stanisław Szczęsny zdecydował się na "wieczystą ekspatriację" – opuścił Polskę w 1793 r. i udał się do Hamburga , gdzie dotarły go wieści o skazaniu na karę śmierci, wieczysta infamię , pozbawienie godności, konfiskatę majątku i utratę wszystkich urzędów przez Sąd Najwyższy Kryminalny w czasie insurekcji kościuszkowskiej. Wobec nieobecności skazanego, wyrok wykonano in effigie 29 września 1794 .

Rządy targowicy zostały wkrótce wymuszone za pomocą armii rosyjskiej ( wojna polsko-rosyjska ) i z udziałem króla, który przystąpiwszy do konfederacji w lipcu 1792 praktycznie skapitulował. Sam Szczęsny ponoć w rozbiorowe zamiary Rosji nie wierzył i myślał, że swoimi akcjami umożliwi zachowanie polskiej tożsamości politycznej i terytorium, ale po drugim rozbiorze wyjechał do Rosji i zadeklarował swoją lojalność dla tego państwa, wstąpił do armii rosyjskiej na swoją prośbę, zawartą w liście do carycy z 1794 r., w którym prosił również o uznanie go Rosjaninem, a w 1797 został odznaczony najwyższą rangą – generalską general-en-chef. W maju 1795 Stanisław Szczęsny powrócił do majątku.

Ciekawostką jest, że kiedy w 1792 ks. Józef Poniatowski wyzywał Szczęsnego Potockiego na pojedynek z Wiednia, gdzie przebywał, Szczęsny nie odmówił wprost, lecz wyznaczył na miejsce spotkania nierealistyczną lokację – Sankt Petersburg , gdzie ks. Józef byłby zapewne aresztowany przez władze rosyjskie, gdyby się tam pojawił.

Schyłek życia i śmierć

W wyniku romansu syna z żoną u Stanisława Potockiego rozwijała się mania prześladowcza , podejrzewał, że jest systematycznie truty.

Zmarł 28 marca 1805 r. w wieku 53 lat. Pogrzeb zakłóciło ograbienie zwłok z rosyjskiego munduru, orderów i klejnotów, a nagie zwłoki zostały porzucone pod ścianą.

W 1775 odznaczony Orderem Orła Białego i Orderem Świętego Stanisława . Kawaler rosyjskiego Orderu św. Andrzeja Powołańca od 1782 , kawaler maltański [5]

Ciekawostki

Przypisy

  1. 1,0 1,1 Łojek J. (1983, wyd. II), Potomkowie Szczęsnego. Dzieje fortuny Potockich z Tulczyna 1799-1921, Lublin, Wydawnictwo Lubelskie,
  2. Stanisław Małachowski-Łempicki, Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738-1821, Kraków 1929 , s. 24.
  3. Łojek J. ( 1988 ), Dzieje zdrajcy, Katowice , s. 126
  4. Tadeusz Śliwa, Michał Sierakowski, w: Polski Słownik Biograficzny , t. XXXVII, s. 289.
  5. Kawalerowie i statuty Orderu Orła Białego 1705-2008, 2008, s.216.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Poprzednik
August Aleksander Czartoryski
wojewoda ruski
17821788
Następca
Jan Kicki


Inne hasła zawierające informacje o "Stanisław Szczęsny Potocki":

Oddychanie komórkowe ...

Wiktor Sukiennicki ...

1972 ...

Stanisław Narutowicz ...

1884 ...

Klemens Maria Hofbauer ...

Jura ...

Tomasz Zan (poeta) ...

Stanisław Hozjusz ...

Stanisław Poniatowski ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Stanisław Szczęsny Potocki":

219 Kultura, nauka i oświata w okresie II wojny światowej (plansza 3) ...

213 Polska kultura, sztuka i nauka dwudziestolecia międzywojennego (plansza 12) ...

Tworzenie wyrażeń algebraicznych (plansza 1) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie