Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Sprawność

Sprawność

Energia wyjściowa jest zawsze mniejsza od energii wejściowej

Sprawność - skalarna bezwymiarowa wielkość fizyczna określająca w jakim stopniu urządzenie, organizm lub proces przekształca energię występującą w jednej postaci w energię w innej postaci.

Tak określoną sprawność można wyznaczyć następująco:

\eta = {E_{wy} \over E_{we}}

gdzie:

η – sprawność,
Ewy – energia przetworzona w dżulach (J),
Ewe – energia dostarczona w J.

Sprawność wyrażana jest w jednostkach względnych (tzn. bez tak zwanego miana) jako ułamek, często w zapisie procentowym (w procentach). Z zasady zachowania energii , której wyrazem w termodynamice jest pierwszej zasady termodynamiki wynika, że sprawność nie może być większa od jedności czyli od 100%. II zasada termodynamiki narzuca dodatkowe ograniczenie na maksymalną wartość sprawności.

Sprawność energetyczna jest to parametr określający efektywność wykorzystania paliwa.

Porównując dwa historyczne obiegi pary-wody (typowe obiegi w elektrowniach zawodowych: 1900roku / 2000 roku

sprawność cyklu 0,34 / 0,58

sprawność turbiny 0,6 / 0,92

sprawność generatora 0,91 / 0,987

kotła 0,83 / 0,92

układów pomocniczych 0,97 / 0,93*

SPRAWNOŚĆ 0,15 / 0,45

  • - w nowoczesnych układach sprawność układów pomocniczych została znacznie zredukowana z powodu dostosowania bloku do wymogów ochrony środowiska oraz rozbudowanego układu pomp zasilających.

Sprawność turbin rosła:

1900 - 60%

1920 - 68%

1940 - 77%

1960 - 83%

1980 - 88%

2000 - 92%

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Sprawność":

Oddychanie komórkowe ...

Stanisław Małachowski ograniczenia liberum veto . W 1774 został marszałkiem Trybunału Koronnego , któremu przywrócił dawną Sprawność i uczciwość, zyskując u współczesnych miano Arystydesa polskiego. W latach 1776 - 1780 ...

Lata 90. XX wieku i pierwsze potwierdzenie istnienia czarnych dziur Sonda Galileo bada Jowisza System GPS osiąga pełną SprawnośćPoczątek budowy Międzynarodowej stacji kosmicznej TechnologiaKosmiczny Teleskop Hubble'aWprowadzenie procesora Pentium Szybki rozwój internetu Masowe ...

Energia elektryczna własności energii elektrycznej:łatwość:transportu,rozdziału,regulacji - przekształcania do parametrów niezbędnych do wykorzystania;nie zanieczyszczanie środowiska,wysoka Sprawność przetwarzania w formy energii użytecznej. Wady energii elektrycznejWłaściwością energii elektrycznej jest ...

Polityka przemysłowa strukturalnych i adaptacyjnych przemysłu. Uważają, iż takie sztuczne pobudzanie przemysłu może obniżać Sprawność całej gospodarki. Stąd też postulat traktowania wszystkich przemysłów i podmiotów gospodarczych ...

Zarządzanie innymi produktami. Oprócz czynników klasycznych dużego znaczenia nabierają ostatnio takie czynniki, jak Sprawność obsługi klientów ( ang. Customer Service) oraz cechy jakości wykraczające poza jakość ...

Przełożony funkcjonalnie) sprawuje funkcje dowódcze (kierownicze), zarządzające, szkoleniowe i wychowawcze. Jest odpowiedzialny za Sprawność organizacyjną, porządek oraz służbę (pracę) podwładnych, a także za warunki do ...

Avatar (film) wykonanie zadania ma być zapewnienie po powrocie na Ziemię operacji, która przywróci Sprawność jego nóg.Jake'owi udaje się zdobyć zaufanie Na'vi i wkrótce zostaje pełnoprawnym ...

Procesy poznawcze i wszędzie, które w dodatku charakteryzują się niezwykle dużą zmiennością i ich Sprawność zależy m.in. od zmęczenia, nastroju itp. Procesy poznawcze i funkcje wykonawcze ...

Cykl Carnota ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Sprawność":

Układ mięśniowy (plansza 18) le height=380 width=770 > Sprawność fizyczna Rozwój sprawności fizycznej człowieka można podzielić na kilka etapów: ...

Transport i łączność (plansza 10) tys. km2 (4 miejsce w Europie). Prawie 60% to linie zelektryfikowane, ale ogólna Sprawność infrastruktury kolejowej jest niedostateczna. Dotyczy to przede wszystkim stanu torowisk ...

Higiena układu ruchu (plansza 12) wady postawy. Mają one znaczny wpływ zarówno na wygląd, jak i na Sprawność naszego organizmu. Na przykład, siedząc na krześle, ludzie często się "garbią". ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie