Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Społeczeństwo ponowoczesne

Społeczeństwo ponowoczesne

Społeczeństwo ponowoczesne ( ang. post-modern society) – określenie stosowane w odniesieniu do cech idealnych społeczeństw kształtujących się wraz z transformacją nowoczesnych struktur organizacyjnych i przemian osobowościowych.

Pojęcie wykorzystywane w teorii modernizacji na określenie etapu rozwoju społecznego , bądź cyklu modernizacyjnego po ukształtowaniu się społeczeństwa nowoczesnego . Termin "społeczeństwo ponowoczesne" jest też niekiedy zamiennie stosowany na określenie społeczeństwa poprzemysłowego i społeczeństwa informacyjnego .

Podstawową cechę tej formacji stanowi upowszechnianie się utraty wiary w postęp oraz rozbudowane dyskursy kryzysu i ryzyka . Jednocześnie nasilają się często sprzeczne z sobą trendy: konsumpcjonizm , indywidualizm , relatywizm moralny , rozwój kultury popularnej i utowarowienie kultury, globalizacja , glokalizacja , wzrost alfabetyzmu funkcjonalnego , gospodarka oparta na wiedzy , dedyferencjacja organizacji, rozwój nowych ruchów religijnych , nowych form życia wspólnotowego w społecznościach lokalnych i społecznościach sieciowych, decentralizacja władzy, emancypacja poszczególnych grup społecznych, nowych ruchów społecznych , "śmierć klas", wzrost nierówności społecznych , zróżnicowania kulturowego, problemów tożsamościowych , znaczenia zróżnicowanych form kapitału oraz powstawanie indywidualnych i zbiorowych strategii dostosowawczych.

Zobacz też

Bibliografia

  1. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
  2. J. Mariański, Między nadzieją i zwątpieniem. Sens życia w świadomości młodzieży szkolnej, TN KUL, Lublin 1998.


Inne hasła zawierające informacje o "Społeczeństwo ponowoczesne":

Rodzimy Kościół Polski ...

Autorytet ...

Dogmat ...

Szkoci ...

Nowa Polityka Ekonomiczna ...

Świadomość społeczna ...

Orlęta Lwowskie ...

Insurekcja kościuszkowska ...

Armia Czerwona ...

Warstwa społeczna ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Społeczeństwo ponowoczesne":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 6) ...

204 Kryzys europejskiej myśli demokratycznej (plansza 14) ...

204 Kryzys europejskiej myśli demokratycznej (plansza 7) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie