Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Woda mineralna

Woda mineralna

Tabliczki informujące o składzie na ujęciach w Wysowej-Zdroju

Woda mineralna – naturalna woda (zobacz też woda pitna ) wzbogacona w znacznym stopniu solami mineralnymi (lub innymi składnikami) w postaci jonów . Stężenie soli mineralnych musi wynosić co najmniej 1 g / l . Oprócz tego może zawierać rozpuszczone gazy pochodzenia naturalnego ( dwutlenek węgla , siarkowodór ). Najczęściej (w handlu detalicznym w Polsce wyłącznie) jest to woda wgłębna , która minerały pozyskała ze skał , przez które przepływała. Po raz pierwszy definicję wody mineralnej określono na Międzynarodowym Kongresie Balneologicznym w Bad Nauheim w roku 1911 [1].

Spis treści

Podział wód ze względu na ich mineralizację

 • słodka, zwykła (M < 1 g/dm³);
 • półsłodka (1 < M < 3 g/dm³);
 • słonawa (3 < M < 10 g/dm³);
 • słona (10 < M < 35 g/dm³);
 • solanka (M > 35 g/dm³);
 • solanka silna (M > 150 g/dm³).

Podział wód słodkich ze względu na ich mineralizację

 • wody ultrasłodkie (M < 0,2 g/dm³);
 • wody słodkie (0,2 < M < 0,5 g/dm³);
 • akratopegi (0,5 < M < 1 g/dm³);
 • wody mineralne (M > 1 g/dm³)

Rodzaje wód mineralnych ze względu na skład chemiczny

 • szczawy – lecznicza, swoista zawierająca co najmniej 1000 mg/dm³ wolnego dwutlenku węgla (CO2);
 • woda krzemowa – lecznicza, swoista zawierająca co najmniej 100 mg/dm³ kwasu metakrzemowego (H2SiO3);
 • woda kwasowęglowa – lecznicza, swoista zawierająca od 250 mg/dm³ do 999 mg/dm³ wolnego CO2;
 • woda jodkowa – lecznicza, swoista zawierająca co najmniej 1,0 mg/dm³ jonu jodkowego (I-);
 • woda glauberska – lecznicza, mineralna, siarczanowo-sodowa, w której udział jonów siarczanowego (SO42-) i sodowego (Na+) wynosi co najmniej po 20% mval;
 • woda fluorkowa – lecznicza, swoista, zawierająca co najmniej 1,0 mg/dm³ jonu fluorkowego (F-);
 • woda chlorkowa – woda o składzie chemicznym z dominacją jonu chlorkowego (Cl-). W wielu klasyfikacjach hydrochemicznych dominacja ta oznacza przekroczenie nawet 70% mvali stężeń podstawowych anionów. Wody chlorkowe mają charakter wód słonych i solanek;
 • woda bromkowa – lecznicza, swoista zawierająca co najmniej 5 mg/dm³ jonu bromkowego (Br-);
 • woda borowa – lecznicza, swoista zawierająca co najmniej 5 mg/dm³ kwasu metaborowego (HBO2);
 • woda arsenowa – lecznicza, swoista o zawartości arsenu [As(III) lub As(V)] co najmniej 0,7 mg/dm³, co odpowiada 1,3 mg jonu wodoroarsenianowego (HAsO42-) i 1 mg jonu arseninowego (AsO2-);
 • woda manganowa – lecznicza, swoista zawierająca co najmniej 1,0 mg/dm³ jonu manganawego (Mn2+);
 • woda radoczynna – lecznicza, swoista, w której natężenie promieniowania jądrowego rozpuszczonych składników gazowych (głównie radon ) lub stałych (głównie rad ) wynosi co najmniej 2 n Ci /dm³;
 • woda siarczanowa – woda o składzie chemicznym z dominacją jonu siarczanowego. W wielu klasyfikacjach hydrochemicznych dominacja ta oznacza przekroczenie 70% mvali stężeń podstawowych anionów. Wody siarczanowe o tak wysokich względnych stężeniach siarczanów, spotykane są bardzo rzadko w naturalnych warunkach;
 • woda siarczkowa – lecznicza, swoista zawierająca co najmniej 1 mg/dm³ siarki oznaczalnej jodometrycznie występującej w postaci siarkowodoru (H2S), jonu wodorosiarczkowego (HS-), wielosiarczków (H2Sx przy x = 2-6) oraz w jonie tiosiarczanowym (S2O32-);
 • woda witriolowa – lecznicza, mineralna, siarczanowo-żelazista o bardzo niskim pH;
 • woda żelazista – lecznicza, swoista zawierająca co najmniej 10 mg/dm³ jonu żelazawego (Fe2+);

Przypisy

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Woda mineralna":

Oddychanie komórkowe ...

Fosforan wapnia ...

Globuliny ...

Kwas fosforowy ...

Eunectes ...

Eksperyment kortowski ...

Fruktoza ...

Chemoklina ...

Strefa eufotyczna ...

Stratyfikacja termiczna wody w jeziorze ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Woda mineralna":

22 Eksploatacja i obsługa pojazdu (plansza 9) ...

Procent z danej liczby (plansza 12) ogłoszono dziesięcioprocentową obniżkę cen na wszystkie towary. Wcześniej rower kosztował 290 zł, Woda mineralna 1zł 20 gr, a ser żółty 16 zł za kilogram. ...

128. Ruchy roślin i ich przyczyny (plansza 7) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie