Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Sobór powszechny

Sobór powszechny

Sobór powszechny, sobór ekumeniczny – w Kościołach chrześcijańskich - spotkanie biskupów całego Kościoła w celu ustanowienia praw kościelnych (kanonów soborowych) i uregulowania spraw doktryny wiary i moralności. Początkowo sobory były zwoływane przez cesarzy rzymskich (bizantyjskich). Sobory Kościoła rzymskokatolickiego (nie uznawane przez pozostałych chrześcijan, w tym prawosławnych i protestantów) są zwoływane przez papieża . Według prawa kanonicznego papież przewodniczy obradom soboru osobiście (lub przez delegatów), a także określa ramy obrad i zatwierdza dekrety soborowe. Śmierć papieża w czasie trwania obrad powoduje ich zawieszenie, i dopiero jego następca może wznowić obrady.

Spis treści

Stosunek różnych wyznań

Kwestia, czy zjazd biskupów jest soborem powszechnym, czy tylko synodem danego kościoła partykularnego, zależy od nauki danego kościoła.

Kościół rzymskokatolicki

Kościół rzymskokatolicki przyjmuje, że odbyło się dwadzieścia jeden soborów powszechnych (od nicejskiego I w 325 do watykańskiego II w latach 1962 - 1965 ).

Cerkiew prawosławna i Kościoły starokatolickie

Cerkiew prawosławna i Kościoły starokatolickie uważają za powszechne tylko pierwsze siedem soborów (od nicejskiego I do nicejskiego II).

Kościoły protestanckie

Kościoły protestanckie opierają się na zasadzie sola scriptura , zgodnie z którą jedynie Biblia stanowi autorytet w sprawach wiary, doktryny i praktyki chrześcijańskiej. Dlatego też protestanci uznają, że sobory powszechne są ze swej natury omylne, a ich postanowienia należy zakwestionować w sytuacji, gdy znajdą się one w sprzeczności z nauką Pisma Świętego, lub też z niej nie będą wynikać.

Choć protestantyzm nie uznaje autorytetu soborów, zdecydowana większość protestantów na podstawie samej Biblii uznaje, że postanowienia czterech pierwszych soborów ekumenicznych wyrażają naukę biblijną. Stąd protestanci przyjmują najczęściej ustalenia:

Inne wyznania

Inne wyznania, np. świadkowie Jehowy i mormoni nie tylko nie uznają ich autorytetu, ale też nie zgadzają się z ich postanowieniami. Kościoły przedchalcedońskie uznają za powszechne tylko trzy pierwsze sobory, a kościół asyryjski (nestoriański) dwa pierwsze sobory.

Soborem jerozolimskim określanym jest także opisane w Dziejach Apostolskich (15,2-29) zebranie apostołów w Jerozolimie w latach 49 - 50 . W sensie ścisłym nie był to jednak sobór powszechny.

Spis soborów powszechnych (według nauki Kościoła katolickiego i prawosławnego)

Ikona przedstawia uczestników I Soboru Powszechnego w Nicei w 325  r., trzymających tekst Wyznania wiary
 1. Sobór nicejski I ( 325 ) - potępił arianizm , sformułował chrześcijańskie wyznanie wiary , uroczyście potwierdzono dogmat o Bóstwie Chrystusa.
 2. Sobór konstantynopolitański I ( 381 ) - uzupełnił wyznanie wiary (zwane także nicejsko-konstantynopolitańskim) do postaci Credo (czyli wyznania wiary) nicejsko-konstantynopolitańskiego , odmawianego podczas Mszy św. , potwierdzono wiarę w Ducha Świętego.
 3. Sobór efeski ( 431 ) - potępił nestorianizm , uznał, że Dziewicy Maryi przysługuje tytuł Matki Bożej (Η Θεοτόκος, łac. Theotokos ). Ten i następne sobory nie są uznawane przez Kościół asyryjski .
 4. Sobór Chalcedoński ( 451 ) - odrzucił monofizytyzm , sformułował doktrynę o dwóch naturach Chrystusa : boskiej i ludzkiej. Ten sobór i następne nie są przyjmowane przez tzw. kościoły przedchalcedońskie (dawniej nazywane monofizyckimi).
 5. Sobór konstantynopolitański II ( 553 ) - potwierdził doktryny i kanony poprzednich soborów, potępił nowe pisma heretyckie .
 6. Sobór konstantynopolitański III ( 680 - 681 ) - potępił monoteletyzm .
  • Sobór in Trullo ( 692 ) - był przedłużeniem poprzedniego soboru, znany również jako piąto-szósty (Quinisext/Penthekte). Zajął się gł. sprawami administracji i dyscypliny kościelnej - nie uczestniczyli w nim biskupi Zachodu i jego kanony nie są uznawane przez Kościół katolicki. Prawosławni traktują go jako część szóstego soboru powszechnego.
 7. Sobór nicejski II ( 787 ) - potępił ikonoklazm i uznał za słuszny kult ikon .

Spis pozostałych soborów powszechnych (według nauki Kościoła rzymskokatolickiego)

 1. Sobór konstantynopolitański IV ( 869 - 870 ) - potępił Focjusza , uznając go za schizmatyka ; potępienie to, odrzucone przez biskupów wschodnich, usankcjonowało podział chrześcijaństwa na katolicyzm i prawosławie . Sobór nieuznany przez prawosławie .
 2. Sobór laterański I ( 1123 ) - uregulował kwestie inwestytury .
 3. Sobór laterański II ( 1139 ) - potępił nauki Arnolda z Brescii .
 4. Sobór laterański III ( 1179 ) - zajmował się problemami moralnymi, potępił albigensów i waldensów
 5. Sobór laterański IV ( 1215 ) - sformułował dogmat o przeistoczeniu , potępił naukę Joachima z Fiore , sformułował doktrynę o prymacie papieskim.
 6. Sobór Lyoński I ( 1245 ) - zdetronizował cesarza Fryderyka II , zarządził nową krucjatę przeciwko Saracenom.
 7. Sobór Lyoński II ( 1274 ) - wprowadził filioque do wyznania wiary , uregulował zasady wyboru papieża .
 8. Sobór w Vienne ( 1311 - 1312 ) - potępił błędy templariuszy , fraticelli , beginek i begardów .
 9. Sobór w Konstancji ( 1414 - 1418 ) - początkowo nieformalny, stał się soborem z chwilą zwołania przez Papieża Grzegorza XII ; zakończył wielką schizmę zachodnią , wybierając papieżem Marcina V ; potępił Johna Wycliffe'a i Jana Husa (w wyniku czego Hus został spalony na stosie).
 10. Sobór w Bazylei ( 1431 - 1439 ) - kontynuował kwestie reformy Kościoła i podjął temat unii z Grekami. Po uchwaleniu dogmatu o wyższości soboru nad papieżem, Eugeniusz IV ogłosił nieważność soboru. W odpowiedzi sobór wybrał na papieża Feliksa V .
 11. Sobór w Ferrarze ( 1438 ) - zwołany przez Eugeniusza IV po rozłamie na soborze w Bazylei. Zajął się problemem unii z prawosławiem . Na początku 1439 przeniesiony do Florencji.
 12. Sobór Florencki ( 1439 - 1445 ) - zatwierdził unie z Kościołem bizantyjskim oraz Apostolskim Kościołem Ormiańskim .
 13. Sobór laterański V ( 1512 - 1517 ) - potępił koncyliaryzm
 14. Sobór Trydencki ( 1545 - 1563 ) - potępił Lutra i innych zwolenników reformacji ; podjął dzieło odnowy Kościoła ( kontrreformacja ).
 15. Sobór watykański I ( 1868 - 1870 ) - sobór przerwany wojną francusko-pruską; ogłosił dogmat o nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności.
 16. Sobór watykański II ( 1962 - 1965 ) - sobór mający na celu odświeżenie ( aggiornamento ) Kościoła katolickiego.

Spis soborów uważanych przez część prawosławia za powszechne

 1. Sobór konstantynopolitański IV ( 879 - 880 ) - zrehabilitował i przywrócił patriarchę Focjusza na zajmowane stanowisko, początkowo uznany na Zachodzie jako powszechny, następnie podtrzymano opinię o błędach Focjusza.
 2. Sobór konstantynopolitański V ( 1341 - 1351 ) - uznał ortodoksyjność nauki Grzegorza Palamasa o hezychazmie i przebóstwieniu człowieka i potępił nauki inspirowanego zachodnią filozofią Barlaama z Kalabrii.
 3. Synod Jerozolimski ( 1672 ) - ustalił relacje prawosławia z katolicyzmem i protestantyzmem, ustalił grecki kanon Biblii.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Sobór powszechny":

Biskup ...

I wiek ...

Kościół św. Michała Archanioła w Kownie ...

XVI wiek ...

Stanisław Narutowicz ...

Diakon ...

Rekatolicyzacja ...

Janusz Józefowicz ...

Kichanie ...

Twierdza Pietropawłowska ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Sobór powszechny":

233 Życie religijne w XX wieku (plansza 12) ...

233 Życie religijne w XX wieku (plansza 11) ...

230a Kryzysy ideologiczne, gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej (plansza 9) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie