Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

skraplanie

Skraplanie (kondensacja)

Jest to proces polegający na przechodzeniu substancji ze stanu lotnego w stan ciekły.

Skraplanie może zachodzić przy odpowiednim ciśnieniu i w temperaturze niższej od temperatury krytycznej. Zestaw parametrów (ciśnienie i temperatura) dla których rozpoczyna się proces skraplania nazywany jest punktem rosy. Ochłodzony gaz oddaje energię, zmniejsza się prędkość cząsteczek a siły przyciągania zbliżają je. Cząsteczki tworzą zwartą masę, jednak nie powstają między nimi trwałe wiązania charakterystyczne dla ciał stałych. Ilość oddanego ciepła w procesie skraplania danej substancji określa ciepło skraplania, które równe jest ilości energii oddanej przy skraplaniu przez jednostkę masy tej substancji. Do określenia charakterystycznego dla danej substancji ciepła, warunkiem sine qua non jest to, aby zjawisko zachodziło przy stałym ciśnieniu, a ilość substancji nie ulegała zmianie. Skraplanie jest zjawiskiem przeciwnym do parowania.

Skraplanie gazów można wykonywać na kilka sposobów:

W technice skraplania gazów przeprowadza się w układach z dławieniem, z rozprężarką wykonującą pracę zewnętrzną oraz w układach mieszanych.


Inne hasła zawierające informacje o "skraplanie":

Fosforan wapnia ...

Ziemia atmosferyczne umożliwiają unoszenie się ciepłego i wilgotnego powietrza, następuje kondensacja ( sublimacja lub skraplanie ) pary. Wskutek tego, powstają chmury i woda spada na powierzchnię jako ...

Kondensacja Kondensacja w fizyce to przejście ze stanu gazowego w ciecz (skraplanie), lub w ciało stałe (resublimacja). Kondensacja w mineralogii to zjawisko łączenia się ...

Gaz doskonały ...

Gaz ...

Osad atmosferyczny ...

Temperatura krytyczna ...

Stan skupienia materii amorficznejP – parowanie , wrzenie – przejście od fazy ciekłej do gazowejSk – skraplanie – przejście od fazy gazowej do ciekłejNazwy przemian fazowychStan początkowy stały ciekły gazowy Stan końcowy stały   krzepnięcie resublimacja ciekły topnienie   skraplanie gazowy sublimacja parowanie  Dla ...

Chłodziarka ...

Fen jeżeli napływające powietrze jest suche lub góra jest zbyt niska by zaszło skraplanie, to nie zachodzi zjawisko ogrzania powietrza po zawietrznej stronie. Zjawisko zachodzi ...


Inne lekcje zawierające informacje o "skraplanie":

Woda środowiskiem procesów życiowych (plansza 21) masy pary wodnej mieszają się z powietrzem. Przy dostatecznie dużej wilgotności powietrza następuje skraplanie pary wodnej do postaci małych kropelek, które grupują się w widoczne ...

Woda środowiskiem procesów życiowych (plansza 7) stanu ciekłego w gazowy - parowanie ze stanu gazowego w ciekły - skraplanie ze stanu stałego w gazowy - sublimacja ze stanu gazowego w ...

Zmiany stanów skupienia ciał (plansza 14) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie