Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Skamieniałości

Skamieniałości

Skamieniała ryba
Skamieniałe drewno

Skamieniałości – zachowane w skałach szczątki organizmów (skamieniałości właściwe, strukturalne), a także ślady ich aktywności życiowej ( skamieniałości śladowe ). Skamieniałości powstają w wyniku procesu fosylizacji . Najczęściej fosylizacji ulegają tylko części szkieletowe. Proces ten zachodzi w wyniku zastąpienia pierwotnej substancji budującej części twarde organizmu innymi związkami mineralnymi (najczęściej węglanem wapnia lub krzemionką , a rzadziej np. dolomitem , syderytem , limonitem , pirytem lub fosforanami ) o tym samym składzie chemicznym (np. przejście aragonitu w bardziej stabilny kalcyt ) lub odmiennym składzie chemicznym. W przypadku części twardych zbudowanych ze stabilnych substancji (np. kalcytu, krzemionki) zachowują się one czasami bez żadnych przekształceń.

Najrzadszym typem skamieniałości są skamieniałości kompletne, do których zalicza się organizmy z zachowanymi również tkankami miękkimi, czasami w stanie niemal nie zmienionym, dzięki szczególnemu zbiegowi okoliczności (zamrożenie, zakonserwowanie np. w asfalcie , mumifikacja itp.). Swoistą formą fosylizacji są szczątki zachowane w bursztynie (tzn. kopalnej żywicy pochodzącej z różnych gatunków drzew) oraz w martwicach wapiennych.

Osobnym typem skamieniałości są ośródki i odciski pośrednio tylko związane z elementami twardymi, odwzorowujące jedynie ich morfologię .

Znaczenie skamieniałości

Skamieniałości dostarczają wiadomości o wyglądzie fauny i flory w minionych epokach. Są także jednym z podstawowych źródeł informacji o środowisku i klimacie tych epok, gdyż niektóre taksony żyły tylko w ściśle określonych warunkach (np. koralowce rafotwórcze wymagają wód morskich, płytkich, ciepłych). Wiele grup skamieniałości (np. graptolity , konodonty , amonity , otwornice ) jest podstawą datowań skał osadowych, a w konsekwencji podstawą podziału czasu geologicznego na jednostki chronostratygraficzne . Masowe nagromadzenia skamieniałości skutkują ich skałotwórczym znaczeniem, np. węgiel i torf to nagromadzenia sfosylizowanych szczątków roślinnych, kreda pisząca to nagromadzenia glonów z grupy kokkolitów . Na podstawie różnowiekowych skamieniałości jednej grupy organizmów można też prześledzić jej rozwój i zmiany w czasie, toteż skamieniałości dostarczają także dowodów na ewolucję naturalną organizmów .

Czasem stosuje się pojęcie żywej skamieniałości , na określenie tych współcześnie żyjących taksonów , które są obecnie skrajnie nieliczne i słabo zróżnicowane gatunkowo, a w przeszłosci były znacznie bardziej rozwinięte.

Badaniem skamieniałości zwierzęcych zajmuje się paleozoologia , a roślinnych - paleobotanika . Ogólnie nauka o skamieniałościach nosi nazwę paleontologia .

Galeria


Inne hasła zawierające informacje o "Skamieniałości":

Ewolucja pęd ku rozwojowi do coraz doskonalszych form. Ortogeneza zainspirowana była wczesną analizą Skamieniałości, które sugerowały prostoliniowy i jednokierunkowy charakter ewolucji. Proponentami ortogenezy byli między ...

Biologia ...

Ziemia ...

Plezjozaur („bliski jaszczur”) został oficjalnie opisany. Jako że był pierwszym opisanym plezjozaurem, wiele Skamieniałości przedstawicieli innych taksonów również błędnie zaliczano do rodzaju Plesiosaurus. Holotypem gatunku ...

Otwornice ...

Babia Góra ...

Minerał archiwum dyskusji od 1996 roku) ( pol. ) Strona o geologii i kolekcjonowaniu minerałów oraz Skamieniałości ( pol. ) O minerałach i muszlach ( pol. ) Mineralogy Database ( ang. ) ...

Stratygrafia ...

Wędrówka kontynentów te były oddalone od siebie o tysiące kilometrów. Do tego takie same Skamieniałości znajdowano w miejscach zupełnie odmiennych i oddalonych, np. na Antarktydzie i ...

Historia nauki twórcą teorii rozchodzenia się fal, zajmował się akustyką i optyką, prawidłowo interpretował Skamieniałości i warstwy geologiczne, był pionierem wprowadzania matematyki do nowożytnych nauk przyrodniczych, ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Skamieniałości":

Litosfera i wnętrze Ziemi (plansza 17) solnego i innych związków) i hydrosfera trwały nieustanne procesy górotwórcze i wybuchy wulkanów brak Skamieniałości świadczyć może o braku życia; wiadomo jednak jest, że już w proterozoiku pojawiły się pierwsze ...

Litosfera i wnętrze Ziemi (plansza 19) szkieletów i pancerzy, z tego okresu pochodzą m.in. ślady trylobitów – pierwszej Skamieniałości przewodniej ...

023. Płazy – kręgowce dwuśrodowiskowe (plansza 5) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie