Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

skały osadowe

Skały osadowe (sedymentacyjne) - jeden z trzech głównych typów skał (obok skał magmowych i metamorficznych) budujących skorupę ziemską, powstają w wyniku egzogenicznych (zewnętrznych) procesów geologicznych. Procesy te zachodzą na powierzchni Ziemi lub na niewielkich głębokościach w skorupie ziemskiej, a także na dnach oceanów, mórz lub jezior. Procesy te mogą być niszczące lub twórcze. Przykładem takich procesów są:

Pochodzenie minerałów wchodzących w skład skał osadowych:

  • Minerały allogeniczne, tzn. powstałe poza środowiskiem tworzenia się skał osadowych. Dostają się one do środowiska osadowego w wyniku mechanicznego wietrzenia skał starszych niż dany osad i przetransportowania do zbiornika sedymentacyjnego.
  • Minerały autogeniczne, tj. powstałe w środowisku tworzenia się skał osadowych. Powstają one w wyniku bezpośredniego wytrącenia z roztworu, na skutek procesów biochemicznych lub w wyniku późniejszych przemian diagenetycznych w obrębie złożonego osadu.

Nauka zajmująca się powstawaniem skał osadowych to sedymentologia. Wszystkie skały osadowe występują w postaci warstw (pokładów). Pierwotnie ułożenie tych warstw jest zbliżone do horyzontalnego. Wszelkie istotne odstępstwa od tego położenia są wynikiem późniejszych deformacji tektonicznych.

Klasyfikacja skał osadowych opiera się w głównej mierze na kryteriach genetycznych, a skład chemiczny ma znaczenie drugoplanowe. W uproszczonej systematyce skał osadowych uwzględnia się podział na:


Inne hasła zawierające informacje o "skały osadowe":

Grzyby ...

Chojnik (Karkonosze) ...

Wodospad ...

Regosole ...

Litosole ...

Metamorfizm kontaktowy ...

Zlepieniec ...

Zieleńce ...

Amfibolit ...

Wschodnia osłona granitu karkonoskiego ...


Inne lekcje zawierające informacje o "skały osadowe":

Groza gór wysokich w poezji Kazimierza Przerwy - Tetmajera (plansza 20) ...

202. Historia geologiczna i budowa Polski. Rozmieszczenie zasobów mineralnych (plansza 4) ...

Groza gór wysokich w poezji Kazimierza Przerwy - Tetmajera (plansza 10) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie