Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Skały metamorficzne

Skały metamorficzne

Gnejs - przykład skały metamorficznej

Skały metamorficzne (skały przeobrażone) - jeden z trzech głównych typów skał budujących skorupę ziemską , powstałe ze skał magmowych bądź osadowych (jak również niekiedy innych metamorficznych) na skutek przeobrażenia ( metamorfizmu ) pod wpływem wysokich temperatur (np. w pobliżu ognisk magmy ) lub wysokiego ciśnienia (np. w strefach subdukcji ), oraz związanych z nimi procesów chemicznych. Metamorfizm powoduje zmiany składu mineralnego, czasami też chemicznego skał oraz ich struktury i tekstury .

Skałę (najczęściej magmową lub osadową) z której powstaje skała metamorficzna, nazywamy protolitem . Z danego protolitu mogą w różnych warunkach metamorficznych (tzw. facjach ) powstać różne skały metamorficzne.

Spis treści

Przykłady skał metamorficznych

Podział skał metamorficznych

Podział ze względu na strukturę wewnętrzną

Podział ze względu na stopień przeobrażenia

 • epizona - strefa najpłytsza 6 - 10 km, od 100 °C do 300 °C
 • mezozona - strefa pośrednia 10 - 18 km, od 300 °C do 500 °C
 • katazona - strefa najgłębsza 18 - 30 km, od 500 °C do 900 °C

Podział ze względu na facje metamorfizmu

 • Facje metamorfizmu regionalnego
  • Facja zeolitowa
  • Facja zieleńcowa
  • Facja łupków glaukofanowych
  • Facja almandynowo-amfibolitowa
  • Facja granulitowa
  • Facja eklogitowa
 • Facje metamorfizmu kontaktowego
  • Facja albitowo-epidotowo-hornfelsowa
  • Facja hornblendowo-hornfelsowa
  • Facja piroksenowo-hornfelsowa
  • Facja sanidynitowa

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Skały metamorficzne":

Grzyby ...

Chojnik (Karkonosze) ...

Wodospad ...

Regosole ...

Litosole ...

Metamorfizm kontaktowy ...

Zlepieniec ...

Zieleńce Zieleńce - Skały metamorficzne masywne, cienko lub grubo złupkowane powstałe w wyniku płytkiego metamorfizmu ...

Amfibolit metasomatyczne wskazują na ich metasomatyczne pochodzenie. Skały przejścioweGnejs amfibolitowyPrzejścia amfibolitów w inne Skały metamorficzne są trudne do precyzyjnego wyznaczania. Przy 30% objętościowych minerałów ciemnych ...

Wschodnia osłona granitu karkonoskiego ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Skały metamorficzne":

Groza gór wysokich w poezji Kazimierza Przerwy - Tetmajera (plansza 20) ...

202. Historia geologiczna i budowa Polski. Rozmieszczenie zasobów mineralnych (plansza 4) ...

Groza gór wysokich w poezji Kazimierza Przerwy - Tetmajera (plansza 10) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie