Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Siarczany(VI)

Siarczany(VI)

Siarczany(VI) (nazwa półsystematyczna: siarczany) – sole lub estry kwasu siarkowego(VI) (siarkowego).

Spis treści

Właściwości chemiczne

Jon siarczanowy(VI) to dwuujemny anion o wzorze empirycznym S O 42− i masie cząsteczkowej 96,06 u ; składa się z jednego centralnego atomu siarki otoczonego przez cztery atomy tlenu, ma kształt czworościanu. Jon siarczanowy(VI) jest resztą kwasową kwasu siarkowego(VI) (H2SO4).

Wiele siarczanów(VI) jest dobrze rozpuszczalnych w wodzie. Do wyjątków należą np. siarczan wapnia , strontu, baru , ołowiu(II), srebra i rtęci(I).

Zastosowania

Siarczany mają szerokie zastosowanie:

Siarczany w mineralogii

Minerały tworzące gromadę siarczanów powstają w niskich temperaturach w środowiskach utleniających. Przeważnie są produktami procesów hipergenicznych, zwłaszcza ewaporacji wód morskich i jeziornych. Wiele siarczanów metali ciężkich tworzy się w strefie utleniania kruszców . Niektóre z nich jako produkty działalności hydrotermalnej powstają w niskich temperaturach. Przeważnie są bezbarwne, lecz niektóre z nich, zwłaszcza siarczany metali ciężkich , odznaczają się żywym zabarwieniem. Przeważnie są przezroczyste. Cechuje je niewielka twardość, która w nielicznych tylko przypadkach osiąga 3,5 w skali Mohsa . Znaczna ich część rozpuszcza się w wodzie, dotyczy to szczególnie siarczanów metali jedno i dwuwartościowych o małych promieniach jonowych np. Na+ i Mg2+ . Przy ich rozpoznawaniu najczęściej używa się metod termicznych (DTA, TG, DTG), przydatne są także metody rentgenostrukturalne oraz spektroskopia w podczerwieni .

Klasyfikacja

Ze względu na skład chemiczny wyróżnia się pięć klas siarczanów:

  • Klasa 1. Kwaśne siarczany: np. matteucyt NaHSO4 • H2O, mercallit KHSO4
  • Klasa 2. Siarczany bezwodne: np. anhydryt CaSO4, celestyn SrSO4, baryt BaSO4
  • Klasa 3. Siarczany bezwodne zawierające inny anion: np. brochantyt Cu4[(OH)4SO4], jarosyt KFe3[(OH)6(SO4)2]
  • Klasa 4. Siarczany uwodnione: np kizeryt MgSO4 • H2O, Gips CaSO4 • 2H2O, chalkantyt CuSO4 • 5H2O, melanteryt FeSO4 • 7H2O
  • Klasa 5. Siarczany uwodnione zawierające inny anion: np. copiapit (Fe[II],Mg)Fe4[III][OH(SO4)3]2 • 20H2O


Inne hasła zawierające informacje o "Siarczany(VI)":

Oddychanie komórkowe ...

Wody gruntowe ...

Kwas siarkowy(VI) ...

Tkanka łączna właściwa ...

Minerał ...

Butwienie ...

Siarczany(VI) Siarczany(VI) (nazwa półsystematyczna: siarczany) – sole lub estry kwasu siarkowego(VI) (siarkowego).Spis treści1 ...

Balaton ...

Pustynia ...

Bakterie siarkowe ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Siarczany(VI)":

Zanieczyszczenia atmosfery (plansza 9) ...

Zagrożenia gleb (plansza 16) ...

213. Źródła zanieczyszczeń i zmian w środowisku (plansza 9) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie