Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

sentymentalizm

sentymentalizm - kierunek umysłowy i literacki w Europie, który trwał od lat 70 XVIII wieku do początku wieku XIX, był okresem pomiędzy oświeceniem a romantyzmem. Jego twórcami byli Jean Jacques Rousseau (we Francji) i Laurence Sterne (w Anglii). Nazwa nurtu pochodzi od dzieła Laurence`a Sterne`a Podróż sentymentalna przez Francję i Włochy.

Sentymentaliści w centrum zainteresowania stawiali człowieka i jego uczucia, skupiali się na indywidualizmie, wnętrzu. Uważali, że człowiek w procesie cywilizacji utracił podstawowe wartości, dlatego propagowali powrót do natury. Metody poznawania świata według nich to: empiryzm i sensualizm. Dzieło sztuki, zgodnie z zasadami kierunku, powinno mówić o uczuciach, psychice człowieka i przeżywanych przez niego emocjach. Dla nurtu typowe były gatunki: sielanka, powieść sentymentalna. Główni przedstawiciele w Europie to Jean Jacques Rousseau, Laurence Sterne; w Polsce: Franciszek Karpiński i Franciszek Dionizy Kniaźnin.

Cechy stylu sentymentalnego

 • nasilenie pierwiastka uczuciowego,
 • poszerzenie tematyki literatury i wzbogacenie jej o treści społeczne,
 • w literaturze podkreślanie indywidualizmu bohaterów,
 • stylowi retoryczno-oratorskiemu przeciwstawienie intymności i czułości,
 • nastroje religijne, smutek i melancholia,
 • wprowadzenie uczuć litości i empatii,
 • wprowadzenie folkloru,
 • naśladowanie natury, ale nie ucywilizowanej, lecz prostej, a nawet dzikiej.
Charakterystyka człowieka sentymentalnego
 • czuły
 • patrzy na świat przez pryzmat miłości
 • powinien analizować własne przeżycia
 • powinien kochać przyrodę
 • powinien bywać na łonie natury
 • nie powinien korzystać ze zdobyczy cywilizacji
 • najlepiej żeby był pasterzem lub pasterką (kostium pasterski)


Inne hasła zawierające informacje o "sentymentalizm":

Zasada trzech jedności krytyków literackich romantyzmu , krytyka ta występowała jednak już wcześniej, w różnych nurtach sentymentalizmu i preromantyzmu , np. u Lessinga i Diderota . Lessing pragnął stworzyć nową, ...

Adam Mickiewicz ...

Teoria emocji Plutchika konflikt zaufanie + strach → uległość zaufanie + zaskoczenie → ciekawość zaufanie + smutek → sentymentalizm zaufanie + wstręt → konflikt, strach + zaskoczenie → poruszenie strach + smutek → ...

Wilhelm Friedemann Bach oraz sekstet na smyczki , klarnet i rogi . Wilhelm Friedemann Bach jest przedstawicielem sentymentalizmu w muzyce (tzw. niem . empfindsamer Stil), w jego muzyce współistnieją zarówno ...

Johann Wolfgang von Goethe lat. W tamtym okresie utrzymywał kontakty z dworem darmstadzkim , na którym hołdowano sentymentalizmowi . Godnymi wspomnienia przedstawicielami tego kręgu byli Johann Georg Schlosser (jego późniejszy ...

Stanisław Masłowski ...

Kultura polska wykształcił się i rozwinął nurt polskiego romantyzmu, początkowo rywalizujący z klasycyzmem i sentymentalizmem postanisławowskim, później zaś dominujący aż do 1863 roku. W okresie porozbiorowym ...

Maksymilian Piotrowski Piotrowski był profesorem malarstwa w Królewcu . W Berlinie miał na niego wpływ sentymentalizm historyczny szkoły düsseldorfskiej. Obrazy Piotrowskiego są dobrze rysowane, poprawne i bardzo ...

sentymentalizm align=justify> sentymentalizm - kierunek umysłowy i literacki w Europie, który trwał od ...

Sztuka japońska ...


Inne lekcje zawierające informacje o "sentymentalizm":

121 Oświecenie w Europie (plansza 17) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie