Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Seksualność

Seksualność

Seksualność jest wrodzoną, naturalną funkcją organizmu ludzkiego i jednym z zasadniczych czynników motywujących do podejmowania więzi i kontaktów interpersonalnych, mającym wymiar biologiczny , psychiczny , społeczno-kulturowy i hedonistyczny . Seksualny potencjał fizjologiczny człowieka ulega kształtowaniu przez doświadczenia życiowe.

Człowiek jest świadomy własnej seksualności, której hierarchia ważności zmienia się dla niego w zależności od etapu życia, stopnia rozwoju osobowości , sumy doświadczeń życiowych, bogactwa życia wewnętrznego, zmian światopoglądowych , cech osobowości ( temperamentu , siły potrzeby seksualnej). Wpływ na wartość seksualności wywiera też całokształt zmian społecznych - laicyzacja i liberalizacja współczesnych społeczeństw oraz miejsce wartości powiązanych z seksualnością w systemie aksjonormatywnym ( miłość , sukces , sens życia ). W cywilizacji zachodniej postuluje się społeczną akceptację względnej autonomii seksualności, niepoddawanie jej wartościowaniu etycznemu , niewiązanie z wartościami religijnymi.

Według Trawińskiej [1] wartości , którym podlega seksualność, to:

  • wartość witalna, którą definiują relacje zdrowotne i napędowo -energetyczne,
  • wartość kulturowa , ukształtowana przez tradycję historyczną,
  • wartość moralna , definiowana przez systemy etyczne , prawo i system obiegowo-informacyjny,
  • wartość osobista , zależna od samowiedzy i różnych znaczeń form aktywności seksualnej.

Związek seksualny, którego formy i głębia zależą od całokształtu osobowości partnerów ma zwrotny wpływ na ich osobowości, co modyfikuje funkcjonowanie w społeczeństwie . Seksualność jest istotnym elementem komunikacji międzyludzkiej , pierwotną formą komunikacji niewerbalnej , wyrażanej metasygnałami. Akt seksualny wyraża uniwersalne potrzeby człowieka, których komponenty są pożądane we wszystkich relacjach interpersonalnych, jak atrakcyjność , przywiązanie, zaufanie , akceptację, zaangażowanie, zadowolenie i bezpieczeństwo.

Zaburzenia seksualne występują, gdy wrodzona funkcja fizjologiczna ulega zahamowaniu lub zniekształceniu, bądź pozostaje w skrajnej dysharmonii z pozostałymi sferami osobowości człowieka.

Bibliografia

Literatura przedmiotu :

  • Gapik L. , Psychospołeczne aspekty zachowania seksualnego w: Imieliński K. (red.) (1977), Seksuologia społeczna, Warszawa
  • Imieliński K. (1990), Seksiatria, Tom I: Psychofizjologia seksualna, Warszawa: PWN ,

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Przypisy

  1. Trawińska M., Socjologia seksu, w: Imieliński K. (red.) (1977), Seksuologia społeczna, Warszawa


Inne hasła zawierające informacje o "Seksualność":

Seksualność Seksualność jest wrodzoną, naturalną funkcją organizmu ludzkiego i jednym z zasadniczych czynników ...

Namiętność ...

Michel Foucault wiedzy stawia tezę, że to, co określa się represją seksualności, faktycznie stanowiło Seksualność jako zasadniczą cechę ludzkiej tożsamości i wywołało proliferację dyskursu na ten ...

Mikrohistoria pokazujący całość wiejskiego życia przełomu XIII i XIV wieku: spory wewnątrz wspólnoty, Seksualność bohaterów, ich postawy wobec zagrożenia sądu inkwizycyjnego. BibliografiaEmmmanuel Le Roy Ladurie ...

Focus (magazyn popularnonaukowy) wydania specjalne pod nazwą "Focus Ekstra", koncentrujące się na tematach takich jak Seksualność człowieka, historia, nowe technologie, łamigłówki, przyroda, a także zawierające zbiory pytań ...

Zygmunt Freud Breuer między innymi zwrócił mu uwagę na to, jaką rolę odgrywa niekiedy Seksualność w procesie powstawania schorzenia nerwicowego. Freud postulował, by wpędzać w chorobę ...

Mircea Eliade i przerwaniem poziomówosiedlenie się tworzeniem światawzniesienie ołtarza powtórzeniem kosmogoniipokrewieństwo etymologiczne templum i tempusSeksualność jako hierofania transcendencja a wymiar wertykalny świata'upłciowienie Kosmosu' ideą życiaosmoza pomiędzy alchemią ...

Lewis Morgan Według niego rodzina przeszła przez pewne stadia rozwoju:Promiskuizm - brak norm regulujących Seksualność - wszelkie zachowania są praktykowane i dozwolone.Rodzina kazirodcza - małżeństwa grupowe ...

Romowie ...

Nam June Paik na podłodze nazywając to Zen dla głowy. Czasami też jego utwory eksponowały Seksualność, np. w Symphony Nr. 5 jedna z części miała być odegrana ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Seksualność":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie