Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Sandr

Sandr

Sandr Skeiðarársandur przed lodowcem Svínafellsjökull na Islandii

Sandr – rozległy, bardzo płaski stożek napływowy zbudowany ze żwirów i piasków osadzonych i wypłukanych przez wody pochodzące z topnienia lądolodu . Powstaje podczas recesji lub postoju lądolodu na jego przedpolu.

Sandry zbudowane są z materiału piaszczystego i żwirowego ułożonego warstwami, jedna nad drugą (podobnie jak rzeczne ławice piaszczyste). Stanowią zwykle pokrywy o znacznej powierzchni (do kilku tysięcy km2)[1].

Spis treści

Cechy szczególne i występowanie na obszarze Polski

Powierzchnia młodego sandru jest zwykle bardzo płaska, lekko nachylona w kierunku odpływu dawnych wód lodowcowych. Z rzadka spotkać można na niej płytkie zagłębienia bezodpływowe, czasem z jeziorkami i podmokłościami. Spotyka się na niej również rynny jeziorne . Powierzchnię sandru przecinają też niekiedy wcięte w nią doliny rzek , będące częściowo dziełem cieków, płynących niegdyś od czoła topniejącego lodowca[1].

Na bezpośrednim przedpolu młodszej strefy czołowo-morenowej powierzchnia sandru bywa często silnie urozmaicona, tak że krajobrazowo wręcz niewiele różni się od tej strefy. Dzieje się tak dlatego, że wody roztopowe lodowca niesiony przez siebie materiał piaszczysty i żwirowy składały tu w obniżeniach na martwym lodzie lub pomiędzy bryłami i płatami martwego lodu, które przez pewien czas utrzymywały się jeszcze przed czołem lodowca po jego cofnięciu się. Po stopieniu martwego lodu, w jego miejscach utworzyły się obniżenia (często z jeziorami), a żwiry i piaski w rezultacie tworzą dziś kemy - pagórki o wysokości do kilkunastu i więcej metrów[1].

Powierzchnie starszych sandrów są zwykle rozczłonkowane przez erozję wodną i wygładzone tak, że zagłębienia bezodpływowe i rynny uległy na nich zatarciu. Natomiast występują na nich często wydmy paraboliczne [1].

Ze względu na jałową, piaszczystą glebę - sandry porasta zwykle bór sosnowy . Przykłady dużych pól sandrowych w Polsce można zobaczyć w rejonie np. Borów Tucholskich , czy Bełchatowa . Mniejsze obszary sandrowe spotkać można w wielu miejscach na całym obszarze Polski północnej i środkowej[1].

Przypisy

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Marcinkiewicz Andrzej red. Atlas form i typów rzeźby terenu Polski. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego. Warszawa 1960

Zobacz też

Bibliografia

  • W. Jaroszewski, L. Marks, A. Radomski, 1985: Słownik geologii dynamicznej. Wydawnictwa Geologiczne.


Inne hasła zawierające informacje o "Sandr":

Sandr Sandr Skeiðarársandur przed lodowcem Svínafellsjökull na Islandii Sandr – rozległy, bardzo płaski stożek ...

Pojezierze ...

Pojezierze Mazurskie ...

Nizina Śląska ...

Źródło ...

Oz (geomorfologia) ...

Rynna polodowcowa ...

Bory Tucholskie ...

Puszcza Piska ...

Puszcza Augustowska ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Sandr":

203. Ukształtowanie powierzchni Polski (plansza 7) przez nie wód rzecznych i roztopowych nazywamy pradolinami.Oprócz wysoczyzn morenowych występują również Sandry. To rozległe powierzchnie równinne lekko nachylone w stronę przeciwną do lądolodu. ...

205. Krainy geograficzne Polski. Niziny Środkowopolskie (plansza 3) występują formy terenu utworzone w czwartorzędzie są to: moreny czołowe, moreny denne, Sandry, pradoliny i doliny rzeczne (wypełnione głównie współczesnymi osadami wodnymi – madami, ...

Zlodowacenia w Polsce oraz formy polodowcowe (plansza 14) Obszar Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie.) pagórki morenowe (rozproszone wzniesienia morenowe, liczne na pojezierzach) pola Sandrowe (zbudowane z piasków i żwirów, powstają wskutek działalności wód roztopowych na ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie