Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

wyrok

Wyrok to orzeczenie sądu, rozstrzygające merytorycznie o kwestii będącej przedmiotem postępowania sądowego.

W postępowaniu karnym jest to rozstrzygnięcie w przedmiocie winy oskarżonego, mogące zawierać także rozstrzygnięcia o karze, środkach karnych lub środkach zabezpieczających.

W postępowaniu cywilnym, w procesie, wyrok rozstrzyga o zasadności dochodzonego przez powoda roszczenia lub innej kwestii będącej przedmiotem postępowania.

Sentencja wyroku


Odpis sentencji wyroku w sprawie cywilnej (schemat)

Treść (sentencja) wyroku składa się z części wstępnej (komparycji, rubrum) oraz tenoru (formuły) rozstrzygnięcia.

Rubrum

  • sygnatura akt sprawy,
  • wizerunek orła w koronie,
  • nagłówek wyroku z oznaczeniem jego rodzaju i inwokacją do Rzeczypospolitej Polskiej,
  • data i miejsce wydania wyroku,
  • oznaczenie sądu i wydziału, w którym zapadł wyrok,
  • wymienienie członków składu orzekającego oraz protokolanta,
  • wskazanie prokuratora, jeśli brał udział w sprawie,
  • data i miejsce rozpoznania sprawy oraz rodzaj posiedzenia,
  • określenie stron,
  • zwięzłe oznaczenie przedmiotu sprawy.

Tenor

Tenor zawiera rozstrzygnięcie o żądaniach stron, postanowienia dodatkowe oraz orzeczenie o kosztach postępowania.

Sentencję wyroku wieńczą podpisy wszystkich członków składu orzekającego.

Środki zaskarżenia i prawomocność wyroku

Wyrok wydany w I instancji może zostać zaskarżony apelacją.

Z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wniesienia apelacji lub z chwilą ogłoszenia wyroku w postępowaniu odwoławczym, wyrok staje się prawomocny, a tym samym - zależnie od rodzaju zawartego w nim rozstrzygnięcia - wykonalny bądź skuteczny. Treść wyroku prawomocnego może zostać wzruszona tylko wyjątkowo, przy pomocy nadzwyczajnych środków odwoławczych.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "wyrok":

1972 – tematem VI Plenum KC PZPR była reorganizacja władz terenowych. 8 października – wyrok skazujący w procesie braci Kowalczyków oskarżonych o to, że "w okresie ...

Klemens Maria Hofbauer zgromadzenia, którzy chcieli wyrzucić ich z kraju. Napoleon podpisał 9 czerwca 1808 wyrok skazujący benonitów, jak ich wówczas zwano, na wywiezienie do twierdzy w ...

Insurekcja kościuszkowska skazał biskupa chełmskiego Wojciecha Skarszewskiego na karę śmierci. 13 września 1794 Kościuszko zamienił wyrok sądu na dożywotnie więzienie. 17 września 1794 klęska dywizji Karola Sierakowskiego w ...

Szymon Kossakowski ...

Stanisław Szczęsny Potocki urzędów przez Sąd Najwyższy Kryminalny w czasie insurekcji kościuszkowskiej. Wobec nieobecności skazanego, wyrok wykonano in effigie 29 września 1794 .Rządy targowicy zostały wkrótce wymuszone za ...

Common law Jarndyce).PorównanieEQUITYCOMMON LAWKształtowane najczęściej w sprawach cywilnychCywilne, karne i skarboweSłuszność, sprawiedliwość jako podstawa wyrokowania. Na tym opiera się sędzia, nie na precedensachPodstawą wyrokowania –prawo: precedens, ...

1932 Nagrody Nobla7 Zobacz też8 Święta ruchome Wydarzenia w Polsce 13 stycznia – ogłoszono wyrok w procesie brzeskim . 15 stycznia – w mieszkaniu przy ul. św. Gertrudy ...

Ireneusz Iredyński został członkiem rzeczywistym ZLP.Po krótkim, burzliwym i pełnym ekscesów życiu (dwa małżeństwa, wyrok sądowy za gwałt) Iredyński ciężko chory (był alkoholikiem) zmarł w wieku ...

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Lisa i A. Michnika , a 23 maja zostali oni skazani na kilkuletnie wyroki. Proces odbył się w Gdańsku, a prowadzący go sędzia Krzysztof Zieniuk ...

1339 sukcesji tronu polskiego i sojuszu w walkach z Krzyżakami . 16 września – zapadł wyrok w kolejnym procesie polsko-krzyżackim : Krzyżacy mieli zwrócić Polsce zagrabione ziemie. Urodzili ...


Inne lekcje zawierające informacje o "wyrok":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 11) terror NKWD szczególnie się nasilił. Aresztowano 7 milionów ludzi, wykonano ogromną liczbę wyroków śmierci. Mimo izolacji kraju i odłączenia się od zachodniego modelu ...

009. Intelektualizm etyczny Sokratesa (plansza 7) Śmierć Sokratesa Z powodów religijnych wyrok nie mógł być wykonany od razu, więc Sokrates spędził 30 dni ...

214 Rządy autorytarne w Polsce (plansza 10) na więzienie. Część przeciwników Piłsudskiego udała się na emigrację nim uprawomocnił się wyrok. ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie