Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Sala Królestwa

Sala Królestwa

Artykuł z serii
Świadkowie Jehowy
Dzieje
Geneza
Chrześcijaństwo · Restoracjonizm
Historia
Badacze Pisma Świętego
Wierzenia i praktyki
Nauki

Imię Boże · Antytrynitaryzm · Dni ostatnie
· Armagedon · Odstępstwo
Królestwo Boże · Zbawienie · Dusza

Zebrania

Sala Królestwa · Sala Zgromadzeń
Pieśni Królestwa · Modlitwa
Wykład publiczny · Studium Strażnicy
Teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej
Zebranie służby · Zborowe studium Biblii

Szczególne wydarzenia
Kongres · Chrzest
Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa
Organizacja i działalność
Struktura organizacyjna
Ciało Kierownicze · Towarzystwo Strażnica
Starszy zboru · Sługa pomocniczy
Betel · Zbór · Głosiciel · Pionier · Szkoła Gilead
Służba Informacji o Szpitalach
Publikacje
Strażnica · Przebudźcie się!
Nasza Służba Królestwa
Biblia w Przekładzie Nowego Świata
Prezesi Towarzystwa Strażnica
C. T. Russell · J. F. Rutherford
N. H. Knorr · F.W. Franz · M. G. Henschel
D. A. Adams · M. H. Larson
Przykładowa Sala Królestwa
Przykładowa Sala Królestwa w Niemczech
Przykładowe zebranie Świadków Jehowy na Sali Królestwa w Portugalii
Tekst roczny w Sali Królestwa (na zdjęciu po portugalsku)

Sala Królestwa – miejsce zebrań i ośrodek życia religijnego Świadków Jehowy .

Spis treści

Korzystanie z Sal Królestwa

Zazwyczaj w Sali Królestwa spotyka się dwa razy w tygodniu zbór Świadków Jehowy (liczący 50-150 głosicieli). Czasem z jednej sali korzysta wspólnie kilka zborów, które zbierają się w różne dni. Na zebraniach zborowych przedstawiany jest program oparty na Piśmie Świętym , a omówiony na podstawie literatury Towarzystwa Strażnica złożony z wykładów , referatów, pokazów, scenek i wywiadów (np. zebrania Teokratycznej Szkoły Służby Kaznodziejskiej , zebranie służby ). Część punktów programu omawiana jest z udziałem obecnych poprzez zgłaszanie odpowiedzi na zadawane pytania wypowiadając się na jeden temat przedstawiony w publikacji. Co tydzień w ten sposób omawia się materiał opublikowany w czasopiśmie Strażnica . Zebranie Studium Strażnicy zwykle rozpoczyna się i kończy pieśnią religijną oraz krótką modlitwą do Boga Jehowy . Podobnie przeprowadza się Zborowe studium Biblii , korzysta się z materiału z książki lub broszury wydanej przez Towarzystwo Strażnica .

Niekiedy w Sali Królestwa przeprowadza się dodatkowe kursy (np. Kurs Służby Pionierskiej czy Kurs Służby Królestwa ), szkolenia i inne spotkania związane z działalnością Świadków Jehowy (np. zbiórki do służby polowej ). W uroczystych momentach życia wspólnoty (niekiedy ślub, pogrzeb) zbór spotyka się w sali, aby wysłuchać okolicznościowego wykładu biblijnego. Sala Królestwa jest też miejscem składowania literatury biblijnej, tu można też bezpłatnie otrzymać Biblię , czasopisma Strażnica i Przebudźcie się! oraz inne aktualne publikacje Świadków Jehowy .

W Sali Królestwa nie wolno prowadzić działalności komercyjnej ani wykorzystywać jej do czyichkolwiek celów prywatnych. Jest to obiekt użyteczności religijnej, służący biblijnej działalności edukacyjnej oraz wielbieniu Boga .

Wygląd

Sale Królestwa są to zazwyczaj proste budynki, zbudowane w czynie społecznym przez świadków Jehowy. Ich główną część stanowi sala wykładowa – audytorium , gdzie odbywają się zebrania zborowe. Sale nie są świątyniami ani kościołami w tym samym znaczeniu co zazwyczaj w innych religiach, nie wyróżniają się spośród miejscowych obiektów takimi elementami architektonicznymi, jak wieża , krzyż , ołtarze lub witraże . Najczęściej na zewnątrz budynku znajduje się tabliczka z napisem Sala Królestwa Świadków Jehowy. Przy obiekcie zwykle umieszczony jest parking.

Główna sala wypełniona jest rzędami krzeseł – od 100 do 300[1], zwróconymi w kierunku podium na którym stoi mównica oraz stolik do przedstawiania scenek. Na ścianie umieszczona jest tablica z tekstem zaczerpniętym z Biblii (taki sam ustalany na całym świecie, zmieniany co rok). W Sali Królestwa zwykle znajduje się też stolik ze sprzętem nagłaśniającym, sporadycznie pianino, a także w holu tablice ogłoszeń, mapa opracowywanego terenu głoszenia zboru oraz trzy skrzynki na datki finansowe umieszczone w stałym miejscu. Obok głównej sali wykładowej w obiekcie znajduje się biblioteczka (z publikacjami świadków Jehowy i różnymi przekładami Biblii), pokój narad, druga klasa Teokratycznej Szkoły Służby Kaznodziejskiej, szatnia i toalety. O wystroju estetycznym Sali Królestwa (kolory, kwiaty itp.) decydują poszczególne zbory biorąc pod uwagę miejscowe zwyczaje. Do niedawna w wielu salach obok wejścia umieszczano jedno z log ich organizacji, lecz w 2009 roku Towarzystwo Strażnica zastrzegło, że świadkowie jak i zbory nie powinny się posługiwać żadnymi graficznymi symbolami prawnymi organizacji, a dotychczasowe znajdujące się na Salach Królestwa powinny zostać usunięte.

Obok pojedynczych Sal Królestwa w większych miastach buduje się kompleksy złożone z dwóch lub więcej sal z których korzysta kilka zborów. Czasem Sale Królestwa umieszcza się w wykupionych w tym celu pomieszczeniach w obiektach usługowo-handlowych lub mieszkalnych[].

Historia

Pierwotnie Świadkowie Jehowy ( Badacze Pisma Świętego ) spotykali się w domach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych lub wynajętych salach wykładowych. Z czasem zaczęto budować proste budynki lub adaptować pomieszczenia na sale, które zapewniały stałą możliwość organizowania zebrań zborowych. Pierwszy budynek nazwany "Salą Królestwa" powstał w roku 1935 na Hawajach . Nazwę zaproponował ówczesny prezes Towarzystwa Strażnica Joseph Franklin Rutherford , który nawiązał w ten sposób do głoszenia dobrej nowiny o Królestwie Bożym ( Mt 24:14). Na większą skalę Sale Królestwa zaczęto budować dopiero w latach pięćdziesiątych XX wieku.

W Polsce pierwsze Sale Królestwa pojawiły się w latach 1946 - 1949 , gdy Świadkowie Jehowy cieszyli się względną swobodą działalności. W okresie represji zbierali się w warunkach konspiracyjnych w mieszkaniach lub w lasach. Dopiero w latach osiemdziesiątych, gdy sprzeciw władz komunistycznych nieco zelżał, zaczęły powstawać pierwsze nieoficjalne Sale Królestwa (do roku 1989 Świadkowie Jehowy, pomimo dużej swobody, nadal byli organizacją uznawaną za nielegalną). Były to najczęściej wyremontowane pomieszczenia, formalnie traktowane jako budynki gospodarcze (stolarnie, warsztaty) lub po prostu pomieszczenia mieszkalne. Po legalizacji w 1989 i dużym wzroście liczebnym na początku lat 90. XX w. zaczęły powstawać nowe Sale Królestwa, spełniające wymogi budynków użyteczności publicznej oraz wszelkie standardy bezpieczeństwa. Od połowy lat 90. XX w. we wznoszeniu sal zbory są wspierane przez "Regionalne Komitety Budowy Sal Królestwa", co zwiększa tempo budowy i obniża koszty. Na całym świecie przeszło 105 000 zborów Świadków Jehowy spotyka się w Salach Królestwa.

Obecnie zdecydowana większość z 1813 zborów Świadków Jehowy w Polsce spotyka się we własnych Salach Królestwa. Zbory polskie wspierają finansowo powstawanie takich sal we własnym kraju i w krajach biedniejszych.

Budowa, finansowanie, własność

Każdy zbór Świadków Jehowy (lub kilka zborów) buduje i utrzymuje Salę Królestwa we własnym zakresie. W tym celu członkowie zboru składają dobrowolne datki finansowe, wrzucjąc m.in. datki do skrzynki "Dobrowolne datki na potrzeby zboru". W celu wspierania powstawania nowych sal w połowie lat dziewięćdziesiątych powstały "Regionalne Komitety Budowy Sal Królestwa" (RKB), które zapewniają zborom wsparcie logistyczne oraz fachową pomoc. "Regionalne Komitety Budowlane" - na świecie jest ich ponad 400, w Polsce 10 - organizują specjalistyczne ekipy budowlane, złożone z wolontariuszy, które w weekendy pracują przy budowie sal. Obecnie budowa przeciętnej Sali Królestwa trwa około ośmiu tygodni (nie licząc okresu przygotowania inwestycji). Większość prac wykonują niepłatni ochotnicy , co obniża koszty. Przy decyzjach budowlanych bierze się pod uwagę funkcjonalność i trwałość przyszłej Sali Królestwa. Komitety te również w razie wyłonienia się potrzeb - głównie w razie klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych - organizują akcje remontowe Sal Królestwa i domów współwyznawców, ktore ucierpiały w takich zdzrzeniach (np. w Polsce po powodzi w 1997 i w 2010 , w USA po huraganu Katrina w ciągu 2 lat odbudowali ponad 90 Sal Królestwa i 5500 domów). W ostatniej dekadzie RKB wybudowało na świecie ponad 20 000 Sal Królestwa.

Komitety te organizują Brygady Budowniczych Sal Królestwa (regionalny w danym kraju lub międzynarodowy tzw. Międzynarodowy Program Budowlany).

Finanse na inwestycje budowy Sal Królestwa są oparte na "Funduszu Budowy Sal Królestwa" (FBSK), który jest finansowany z dobrowolnych datków wszystkich członków zborów świadków Jehowy w kraju, m.in. wrzucanych do specjalnej skrzynki na Sali Królestwa – "Dobrowolne datki na ogólnoświatową budowe Sal Królestwa". Fundusz Budowy Sal Królestwa ma na celu udzielania poszczególnym zborom pomocy finansowej na sprawne budowanie kolejnych Sal Królestwa i pomoc ta jest udzielana na zasadzie zwrotnych pożyczek udzielanych przez FBSK, oddawanych po zakończeniu inwestycji w późniejszym terminie[2].

Sale Królestwa od chwili rozpoczęcia inwestycji lub w niedługim czasie od tego momentu stają sie i pozostają własnością Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego – Strażnica w Polsce.

Zebrania odbywające się w Sali Królestwa

Linki zewnętrzne

Przypisy

  1. Strażnica 1.05.2010 str. 31
  2. Nasza Służba Królestwa 05.2003


Inne hasła zawierające informacje o "Sala Królestwa":

II wiek ...

Wag ...

Adwentyzm ...

Linz ...

I wiek ...

Uznam ...

Grzyby ...

Berezyna ...

Klasztor w Pożajściu ...

Poniemoń (dzielnica Kowna) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Sala Królestwa":

202 System wersalski. Europa po I Wojnie Światowej (plansza 7) ...

144 I wojna światowa. Rewolucja w Rosji (plansza 11) ...

144 I wojna światowa. Rewolucja w Rosji (plansza 13) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie