Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Kryształ lodu

Kryształ lodu

Obraz płatków śniegu w dużym powiększeniu, uzyskany mikroskopem elektronowym .
Proste kryształy lodu mają symetrię sześciokątną. Oś główna jest zaznaczona jako "c".
Śnieżynki

Kryształek lodu jest makroskopową, krystaliczną formą lodu.

Kryształki lodu mogą występować w różnorodnej postaci, m.in. jako sześciokątne płytki, sześciokątne kolumny (kryształy ołówkowe), kryształy rozgałęzione (dendryty), igły lodowe, i inne. Pierwsze fotografie kryształów lodu zostały zrobione przez Wilsona Bentleya .

Proste kryształy lodu tworzą chmury lodowe w górnych warstwach atmosfery, takie jak cirrusy . W niskich temperaturach obserwuje się kryształy o podstawie prawie trójkątnej lub sześcienne. Kryształy w polarnych chmurach stratosferycznych tworzą się właśnie w niskich temperaturach, dlatego pewne zjawiska optyczne, takie jak np. Łuk Kerna , występują dzięki obecności kryształów o podstawie prawie trójkątnej.

Śnieżynka jest kolokwialną nazwą kryształów lodu. Rozgałęzione kryształy lodu mogą się ze sobą łączyć rozgałęzieniami i tworzyć agregaty, które są najczęściej obserwowane w śniegu.

Spis treści

Kryształy płytkowe i kolumnowe

W typowych warunkach atmosferycznych kryształki lodu maja symetrię sześciokątną. Proste kryształki są albo kryształami płytkowymi, albo kryształami kolumnowymi zawsze z sześcioma stronami i dwiema podstawami. Oś główna (oś c) jest prostopadła do podstawy kryształu. Kolejne płaszczyzny prostych kryształów sześciokątnych ustawione są pod kątem 60°. Dwie podstawy kryształów są prostopadłe do stron kryształów.

Kryształy płytkowe i kolumnowe spadają w powietrzu z małą prędkością spowolnione oporem ruchu. Kryształy płytkowe spadają podobnie do liści, ich podstawy są prawie horyzontalne. Kolumny spadają z dłuższą osią zorientowaną prawie horyzontalnie w powietrzu.

Śnieżynki

Wzrost kryształków lodu zależy od temperatury i stężenia pary wodnej. Mimo że kryształy tworzą się zazwyczaj jako proste kryształy lodu, to spadając w różnych warunkach temperatury i wilgotności tworzą różnokształtne kryształy rozgałęzione ( dendryty ) – popularnie zwane śnieżynkami. Oglądając pod mikroskopem kryształy lodu można w przybliżeniu określić temperaturę powietrza i wilgotność w chwili ich powstawania.

Publikacje

  • Bentley, W.A. and W.J. Humphreys. Snow Crystals. New York, McGraw-Hill Book Co., 1931. 227p.

Linki zewnętrzne

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Kryształ lodu":

Stratyfikacja termiczna wody w jeziorze ...

Jezioro karowe ...

Firn ...

Łuknajno ...

Ryboza ...

Hemofilia ...

Bajkał ...

Ziemia ...

Tęcza ...

Morena denna ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kryształ lodu":

Tworzenie wyrażeń algebraicznych (plansza 1) ...

210. Gospodarka Polski. Przemysł i budownictwo (plansza 10) ...

Biosfera (plansza 6) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie