Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Przedsiębiorstwo z udziałem kapitału zagranicznego

Przedsiębiorstwo z udziałem kapitału zagranicznego

Zezwolenie Prezesa Agencji d/s Inwestycji Zagranicznych udzielone spółce joint venture w trakcie jej tworzenia w czerwcu 1990

Przedsiębiorstwo z udziałem kapitału zagranicznego (używane też ang. pojęcie joint venture, w skrócie j.v. – wspólne przedsięwzięcie) – rodzaj przedsiębiorstwa ( spółki z o.o. lub akcyjnej ).

Pojęcie to w Polsce odnosi się do przedsięwzięć, w których część kapitału zakładowego (założycielskiego) wniósł wspólnik, nie będący obywatelem polskim ani polską osobą prawną . Ten rodzaj firm był od chwili jego dopuszczenia do polskiej przestrzeni gospodarczej pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. i nadal jest traktowany nieco odmiennie od firm, w których kapitał jest wyłącznie krajowy. Różnice te dziś w praktyce jednak nie są znaczne, ograniczają się do nieco odmiennej sprawozdawczości gospodarczej, choć inwestycje zagraniczne na dużą skalę – rzędu kilku milionów euro i więcej – często mogą liczyć na dodatkowe ulgi i korzyści.

Pierwotnie na utworzenie takiego przedsiębiorstwa , specjalną zgodę musiała wyrazić powstała w tym celu na przełomie lat osiemdziesiątych i lat dziewięćdziesiątych XX w. rządowa Agencja do Spraw Inwestycji Zagranicznych (potem – 1992 – przekształcono ją w w Państwową Agencję Inwestycji Zagranicznych a potem – w 2003 – w Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.), której obowiązkiem była ocena rachunku opłacalności takiego wspólnego przedsięwzięcia. Obecnie nie jest to już zasadniczo wymagane, przy czym od tej zasady jest kilka do dziś utrzymywanych wyjątków, dotyczących joint ventures w dziedzinach np. przemysłu obronnego, obrotu nieruchomościami bądź zarządzania portami. Wszystkie powstające w tamtym okresie j.v. uzyskiwały trzyletnie zwolnienie z podatku dochodowego (obecnie mogą na to liczyć tylko przedsięwzięcia o udziale zagranicznym ponad 2 mln.  ).

Ulgi podatkowe, zaproponowane przedsiębiorstwom j.v. miały na celu maksymalne zachęcenie zagranicznych przedsiębiorców do inwestowania w Polsce wówczas, kiedy się okazało, iż kapitał posiadany przez Polaków za granicą inwestowany w spółki polonijne jest zbyt ograniczony, aby dokapitalizować wyczerpaną dziesięcioleciami rządów "gospodarki planowej" ekonomię Polski. Miał być też zachętą do wprowadzania do Polski nowych technologii ( know-how ). Zamierzenia te tylko po części okazały się skuteczne, ale mimo biurokratycznych problemów podczas tworzenia joint ventures powstało ich całkiem sporo, co stanowiło poważny impuls dla gospodarki , szczególnie bezpośrednio po rozpoczęciu transformacji ustrojowej w roku 1989 .

Celami tworzenia przedsięwzięcia typu joint venture są: poszerzenie posiadanych rynków zbytu, zapewnienie dostępu do tańszych źródeł zaopatrzenia, wspólne opracowanie i wymianę technologii, a także pokonanie barier celnych i administracyjnych utworzonych przez kraj jednego z partnerów.

Przykładem przedsiębiorstw joint venture na rynku światowym mogą być Sony Ericsson lub Fujitsu Siemens Computers .

Link zewnętrzny


Inne hasła zawierające informacje o "Przedsiębiorstwo z udziałem kapitału zagranicznego":

Oddychanie komórkowe ...

Brno ...

Tadeusz Kognowicki ...

1972 ...

Pogrom w Kownie ...

Dezercja ...

Nowa Polityka Ekonomiczna ...

Akcja (prawo) ...

Ziemia Ognista (archipelag) ...

Maine ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Przedsiębiorstwo z udziałem kapitału zagranicznego":

210 Przewrót majowy i sanacja (plansza 9) ...

219 Kultura, nauka i oświata w okresie II wojny światowej (plansza 6) ...

215b Działania zbrojne w latach 1941-1945 (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie